Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

nieuws

5 vragen over betekenis Klimaatakkoord voor duurzame ondernemers

Directeur zakelijk Triodos Bank reageert op Klimaatakkoord

Directeur zakelijk Triodos Bank reageert op Klimaatakkoord

Goed nieuws: vandaag is het nationaal Klimaatakkoord gepresenteerd. In concept althans. Wat betekent dit voor de duurzame ondernemer. En welke kansen biedt dit klimaatakkoord om positieve verandering te versnellen? Patty Zuidhoek, directeur zakelijke relaties van Triodos Bank, reageert op het kersverse akkoord.

1. Wat betekent het Klimaatakkoord voor duurzame ondernemers?

Het akkoord bevat veel maatregelen die direct financiële effecten hebben voor ondernemers. Zoals een verhoging van de belasting op aardgas en een verlaging van de belasting op elektriciteit. Dat maakt het aantrekkelijker om versneld over te stappen op groene energie.

“De belastingmaatregelen in het klimaatakkoord maken het aantrekkelijker om te investeren in zonnepanelen”

Patty Zuidhoek, directeur Zakelijke Relaties

Verder scherpt het klimaatakkoord de energienormen van gebouwen aan. Die moeten beter geïsoleerd worden. Je doet er als ondernemer verstandig aan om rekening te houden met die hogere normen, bijvoorbeeld bij een renovatie van je bedrijfspand.”

> Bekijk ook onze 8 tips om jouw bedrijfspand te verduurzamen

 

2. Biedt het klimaatakkoord ook kansen aan ondernemers?

“Absoluut. Niet elke duurzame ondernemer is duurzaam in de brede zin van het woord. Dus er is veel ruimte voor nieuwe stappen.

Neem een biologische boer die op een verantwoorde manier voedsel produceert, maar wel ‘gewoon’ grijze stroom gebruikt. De belastingmaatregelen in het klimaatakkoord maken het voor hem aantrekkelijker om te investeren in zonnepanelen op zijn stal.

Jeroen Robbers van pompoenenproducent

Jeroen Robbers van pompoenenproducent De Terp is een van de boeren die zijn bedrijf verder verduurzaamde. Zijn bedrijf – huisleverancier van Albert Heijn – is sinds 1985 biologisch, maar investeerde onlangs fors in verdere verduurzaming. De Terp is inmiddels CO2-neutraal.

En specifiek voor bedrijven die in de bouw actief zijn – zoals aannemers en installateurs – geldt dat de aangescherpte energienormen kansen bieden om innovatieve duurzame technieken te ontwikkelen en toe te passen.”

3. Wat kunnen ondernemers van Triodos Bank verwachten nu het klimaatakkoord er ligt?

“Triodos Bank financiert al meer dan dertig jaar duurzame koplopers. Daardoor hebben we een breed netwerk aan ondernemers die zich soms al tientallen jaren inzetten voor positieve verandering.

Wij vinden het belangrijk om ondernemers die nieuwe, positieve stappen willen zetten te verbinden met ervaren collega’s. Ook helpen we heel concreet met financieringsoplossingen om vastgoed te verduurzamen, bijvoorbeeld in de zorg.

> Bekijk onze tips om kosten en CO2 te besparen in de zorg

Daarnaast sporen we ondernemers aan om alert te reageren op de kansen die het klimaatakkoord biedt. Denk aan mogelijke subsidies voor de installatie van zonnepanelen of voor het isoleren van gebouwen. Of aan fiscale voordelen bij het afsluiten van een groene financiering. Het is voor ondernemers echt van belang om daarvan op de hoogte te zijn en bestaande en nieuwe kansen te benutten.”

4. Triodos Bank is intensief betrokken bij het tot stand komen van het klimaatakkoord. Waarom?

“Samen met duurzame ondernemers maken we deel uit van een steeds bredere beweging die zich richt op duurzame ontwikkeling. Triodos Bank neemt deel aan twee werkgroepen (ook wel ‘sectortafels’ genoemd) die het klimaatakkoord opstellen. Daarnaast zit Triodos Bank in de taakgroep die kijkt naar de financierbaarheid van de plannen.

“Het is niet meer van deze tijd om bedrijven te financieren die zich níet inzetten voor de aanpak van klimaatverandering”

 

Dat geeft ons de kans om onze kennis en ervaring in te brengen. Dat doen we mede namens de duurzame ondernemers en betrokken burgers die samen met ons al jaren werken aan positieve verandering.”

5. Wat betekent het klimaatakkoord voor de krediet- en investeringskeuzes van banken aan ondernemers?

“De doelstellingen van het klimaatakkoord zijn niet te realiseren zonder de inzet van banken. Zij zijn onontbeerlijk voor het financieren van ondernemers die extra stappen willen zetten. Maar er is meer. Wij vinden het belangrijk dat banken de komende jaren veel strenger gaan selecteren bij beleggingen en het verstrekken van kredieten.

Het is niet meer van deze tijd om bedrijven te financieren die zich níet inzetten voor de aanpak van klimaatverandering. Elke bank afzonderlijk zou ervoor moeten zorgen dat de gezamenlijke CO2-uitstoot van de gefinancierde ondernemers, de komende jaren met 49% daalt.”

> Lees ook ons persbericht met de reactie van onder andere Peter Blom, CEO van Triodos Bank

 

Nordsee One windpark in zee in Duitsland

Het Duitse off shore windpark Nordsee One, dat door Triodos Bank gefinancierd wordt.

Klimaatakkoord: hoe nu verder?

In opdracht van het kabinet wordt gewerkt aan een klimaatakkoord. Daarin maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over het verlagen van de CO2-uitstoot. Doel is het realiseren van een reductie in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Het klimaatakkoord is de nationale uitwerking van de doelstellingen uit het klimaatverdrag van Parijs uit 2015.

De uitwerking van het klimaatakkoord staat onder leiding van onder meer oud-politici Ed Nijpels, Diederik Samsom en Kees Vendrik. Vendrik is ook hoofdeconoom van Triodos Bank.

• Volgens planning zijn de hoofdlijnen van het akkoord op 10 juli aan het kabinet aangeboden.
• In de zomer berekenen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau de effecten van de voorgestelde maatregelen.
• In september doet het kabinet – op basis van de adviezen en berekeningen – een voorstel aan de Tweede Kamer, waarna een debat volgt en de maatregelen kunnen worden vastgesteld.
• De maatregelen worden vervolgens in de tweede helft van het jaar uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen. Dat gebeurt door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die concrete plannen tezamen vormen het klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

Tekst: Tobias Reijngoud

Wat vind je van "5 vragen over betekenis Klimaatakkoord voor duurzame ondernemers"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

+ Toon alle 11 reacties

Marcel Weijers 7 maanden geleden

Als duurzame start up met positieve impact op het klimaat zijn wij op zoek naar duurzame investeerders. Investeerd Triodos ook in de opstart fase van een bedrijf? http://www.eekcoffee.com

Reactie op Marcel Weijers
Triodos Bank N.V. 7 maanden geleden

Beste Marcel,
Dank voor je reactie!

Via de volgende link kun je informatie vinden voor het aanvragen van een financiering:
https://www.triodos.nl/nl/zakelijk/lenen/

Na ontvangst van de aanvraag gaan we graag met je in gesprek om de mogelijkheden voor een financiering te verkennen.

Een mooie dag toegewenst!

Namens Triodos Bank,
Stephan Fokkens.

Reactie op Triodos Bank N.V.
Marcel Weijers 7 maanden geleden

Bedankt voor je reactie Stephan.
Doen we!
Groet Marcel
http://www.eekcoffee.com
Het eerste klimaat positieve food merk

Jacques van der Noord 7 maanden geleden

Eerlijk gezegd had ik van de Triodosbank een wat kritischer en progressievere opstelling verwacht. Zowel het akkoord en de reactie straalt nog wel erg veel oude economie, per silo/sector investeren in alweer verouderde oplossingen. Ik mis een visie, totaal plan wat vooral de nieuwe technologische mogelijkheden meeneemt. en ook kijkt naar een integrale en ecologische aanpak. Waar zijn de radicale doorbraakprojecten? Het blijft hangen in Financiële Winst maken, “kansen voor ondernemers”. Zou mooi zijn als de Triodosbank nu serieus werk maakt van stimuleringsregelingen voor echte pioniers in de Betekeniseconomie volgens de principes van de Donuteconomie. Investeren in bedrijven en oplossingen die gaan voor maatschappelijke impact.

jessica 7 maanden geleden

prima hoor dat jullie daar aandacht aan besteden. Er moet natuurlijk ook iets gebeuren. Maar het is veel te laat opgestart. En nu probeert onze overheid in snelle stappen thuis te komen door heel Nederland vol te zetten met windparken. Dat heeft dramatische gevolgen voor gezondheid en welzijn van de inwoners van dit land. Veel te weinig is gedaan aan energie besparing, bewustwording en het zoeken naar alternatieven die niet ten koste gaan van gezondheid en de economische positie van burgers. Het bedrijfsleven, met name de industrie en landbouw is te lang vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid. Ja, ik ben ondernemer en ik duurzaamheid is de pijler van mijn bedrijf. Een van de activiteiten die ik onderneem is het uitbaten van een Bed&Breakfast. Die ik straks kan sluiten met 45 windturbines naast de deur. Het wrange is dat al die windturbines geen enkel verschil zullen maken in de vermindering van de CO2 uitstoot, want er bestaat nog steeds zo iets als emissiehandel en windenergie is geen betrouwbare energieleverancier. Alle nare neveneffecten worden verzwegen; laagfrequent geluid, geluidoverlast met name ‘s nachts. En de dramatische waardevermindering van woningen. Want iedereen wil groene energie, maar niemand wil naast een windpark wonen. En zo’n park wordt met subsidies neergezet waar je zelf enorm aan moet gaan meebetalen. Koste wat het kost is hier het juiste credo. Nee, ik ben geen klimaatcriticus. Ik vind ook dat er nog veel moet gebeuren. Maar de visie ontbreekt en dit klimaatakkoord is te laat en niet goed genoeg.

Reactie op jessica
Rob Boelee 7 maanden geleden

Ja, het is een grote chaos op het gebied van alternatieve energie want ik vernam ook dat we met een paar zonne panelen in de Sahara straks een heleboel molens voor windenergie in west Europa overbodig maken, mits het transport van energie goed geregeld wordt.
Kan me voorstellen dat je als ondernemer niet weet waar je aan toe bent in deze tijd. Best wrang dat de politieke partijen die nooit zo vooraan liepen voor alternatieve energie nu verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van de energietransitie in Nederland.

Reactie op jessica
Marcel 7 maanden geleden

Ik ben het gedeeltelijk met je eens hoor Jessica, windmolens en zonne-energie zijn een deel van de oplossing en zouden zo min mogelijk het landschap moeten verstoren. Molens hoger dan 50 meter zijn toch helemaal niet nodig, je kunt ook gewoon meer kleinere molens plaatsen. Door serieproductie veel lagere kosten mogelijk en minder overlast. Zonne energie hoort vooral op het dak en op stukken grond naast een snelweg bijvoorbeeld, maar we gaan toch niet hele landbouwakkers vol zetten met zonnepanelen? opslag van de energie in de vorm van waterstof zou ook een goed oplossing zijn om de pieken en dalen op te vangen.

Sjaak 7 maanden geleden

we staan voor een enorme uitdaging niet alleen om de kosten van de desinvesteringen in het gehele gasnet inclusief Noordzee gas? ik schat dat op 300miljard. de kosten voor al elektrische verwarming enz komen daar nog boven op en gezien de monopolie positie van de netwerkbedrijven worden die kosten nog veel hoger om de netaansluiting te verzwaren. neem daar dat er al 25 jaar vrijwel niets is gedaan om het energieverbruik te beperken diverse onderzoeken oa van ECN bewijzen dat. de technische installaties in de bouw vormen de sluitpost van de begroting maak installaties veel beter bespaar daardoor 30% en nog eens 30% op de verduurzaming van die installaties. als dat niet gebeurt zal de tweede kamer over 10 jaar weer verbaast zijn dat het niet gelukt is met andere woorden duurzaam begint NIET bij het dak!

Reactie op Sjaak
Jos Sparreboom 7 maanden geleden

Op dit moment ligt de nadruk steeds weer op die binnenkort verouderde zonnepanelen, terwijl er nog zo veel andere inhaalslagen noodzakelijk zijn. Dat laatste ben ik met je eens. Denk maar eens aan het windmolenpark op zee dat er niet gekomen is als gevolg van de lobby “het is onrendabel” Gelukkig zijn de kolen, olie en gas trollen nu het zwijgen opgelegd. Die windmolenparken moeten er snel komen. Dan zal het overschot aan elektra in de nacht omgezet worden in waterstof. Het waterstof gaat dan via de bestaande gasleidingen aan land gebracht worden. En dan komt er eindelijk schot in de waterstof-auto, die vele malen milieuvriendelijker is dan de elektrische auto.

Sjaak 7 maanden geleden

we staan voor een enorme uitdaging niet alleen om de kosten van de desinvesteringen in het gehele gasnet inclusief Noordzee gas? ik schat dat op 300miljard. de kosten voor al elektrische verwarming enz komen daar nog boven op en gezien de monopolie positie van de netwerkbedrijven worden die kosten nog veel hoger om de netaansluiting te verzwaren. neem daar dat er al 25 jaar vrijwel niets is gedaan om het energieverbruik te beperken diverse onderzoeken oa van ECN bewijzen dat. de technische installaties in de bouw vormen de sluitpost van de begroting maak installaties veel beter bespaar daardoor 30% en nog eens 30% op de verduurzaming van die installaties. als dat niet gebeurt zal de tweede kamer over 10 jaar weer verbaast zijn dat het niet gelukt is

Reactie op Sjaak
Jos Sparreboom 7 maanden geleden

De oliemaatschappijen hebben al die jaren de helft van de gas-opbrengst ontvangen; “kosten van de desinvesteringen in het gehele gasnet?” Dat zit wel goed. Bij een reële overgang op het gebruik van waterstof, komen al die pijpen nog reuze van pas.


+ Toon alle 11 reacties