Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

interview

6 vragen over het Klimaatakkoord van Parijs

En wat de rol van een bank daarin is

En wat de rol van een bank daarin is

Het is nu ruim een jaar geleden dat het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend werd door alle landen van de wereld. Een historische mijlpaal. Maar lost het daadwerkelijk het klimaatprobleem op? Doen de Verenigde Staten nog steeds mee? Grondlegger van het akkoord Christiana Figueres geeft antwoord op zes belangrijke vragen.

Christiana Figueres hield zich zes jaar bezig met het akkoord van Parijs. Een akkoord waar 195 landen hun handtekening onder zetten. Ze verplichten zich daarmee klimaatvervuiling aan te pakken. Dat het een succes is, blijkt uit de plannen die de meerderheid van de landen al heeft gemaakt om zich echt aan het akkoord te houden.

Maar er zijn ook kritische geluiden. Want wat gebeurt er als de nieuwe president van een van de grootste economieën onder dat akkoord uit wil komen? En hoe effectief is het akkoord?

Christiana FigueresNederland, Zeist, 28 nov 2016 Triodos Bank, lunchmeeting met Christiana Figueres Foto: (c) Michiel Wijnbergh
Project c.v.

Christiana Figueres is diplomaat uit Costa Rica. Een half jaar na het mislukken van de klimaattop in Kopenhagen in 2010 werd Figueres benoemd tot hoofd van het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Daar maakte ze zich hard voor een nieuw akkoord. Zes jaar lang coördineerde ze alle internationale klimaattoppen. Alles met het doel om de aarde niet meer dan 2 graden op te laten warmen.

1. Lost het akkoord de klimaatverandering op?

Nee. Dat is natuurlijk jammer, maar de waarheid is dat we de lucht al met tweederde van het maximum vervuild hebben. Dat kan niet meer worden teruggedraaid. Zo lang als de mens zal bestaan, moeten we het doen met dat derde deel dat we nog over hebben.

Het klimaatakkoord stippelt het pad uit dat we moeten nemen om de ergste impact van klimaatverandering te voorkomen. Wat we nu al ervaren, kan niet meer worden teruggedraaid. We moeten ons dus aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden.

2. Is het Klimaatakkoord voor alle landen?

Ja. Het akkoord geldt voor alle landen. Voor de eerste keer in de geschiedenis kwamen er 195 landen samen om te tekenen voor een innovatief en ver reikend akkoord. We hadden voor de meerderheid kunnen gaan, maar alle landelijke regeringen hebben unaniem getekend. Dat is opmerkelijk als je kijkt naar wat er in het akkoord staat. Het gaat over het gebruik van land en wat we doen met ontbossing. Maar vooral over energieverbruik. Minder transport en meer duurzame energieopwekking.

Als je bedenkt dat er landen als Saoedi-Arabië hebben getekend, landen met grote oliereserves, is dat bijzonder.

3. Is het akkoord juridisch bindend?

Ja, het is juridisch bindend voor de landen die het akkoord in de wet hebben vastgelegd. Dat zijn er al 109. Een record voor de Verenigde Naties, zo snel na het Klimaatakkoord. Opmerkelijk dat zoveel landen dit al gedaan hebben. In 2020 loopt het vorige klimaatakkoord af. Het akkoord van Parijs had als doel daarna in te gaan. Dit zegt iets over het groeiende bewustzijn over klimaatproblemen. Al zijn we nog niet waar we moeten zijn.

Er worden wel records verbroken. De internationale luchtvaartsector maakte afspraken. Vanaf nu gaat iedere luchtvaartmaatschappij rekening houden met klimaatverandering. Alle maatschappijen over de hele wereld spraken af een ontzettend grote hoeveelheid energie te gaan besparen en de CO2-uitstoot aanzienlijk te gaan verlagen.

Het is nog niet genoeg, maar toch is het positief omdat dit de eerste sector is in de wereld die zich bindt aan een emmissieplafond.

“Het akkoord wordt geïmplementeerd omdat we alle landen uitgenodigd hebben om hun eigen plan te maken.”

4. Gaat het akkoord van Parijs geïmplementeerd worden?

Ja. En dat ligt niet aan de juridische verbintenis of omdat alle landen het eens zijn over het akkoord. Het akkoord wordt geïmplementeerd omdat we alle landen uitgenodigd hebben om hun eigen plan te maken. Ieder land heeft een andere politiek en economie. Maar ook andere bronnen die ze uitputten.

Ik kom zelf uit Costa Rica. Een mooi voorbeeld want in Costa Rica zijn geen fossiele brandstoffen te vinden. Stoppen met het winnen van fossiele brandstoffen heeft dan geen zin. Maar we kunnen wel stoppen met importeren. En zo moet elk land bekijken hoe zij het beste bij kunnen dragen. Dat hebben 189 landen inmiddels gedaan.

De motivatie is niet dat al deze landen zo graag de wereld willen redden. Om heel eerlijk te zijn, er zijn niet zoveel mensen die dat willen. Het is in hun nationaal belang.

Nederland, Zeist, 28 nov 2016 Triodos Bank, lunchmeeting met Christiana Figueres Foto: (c) Michiel Wijnbergh

Christiana Figueres was op 28 november 2016 bij Triodos Bank in Zeist om te vertellen over de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

We zijn er in geslaagd in zes jaar tijd ieder land in te laten zien waar ze hun voordeel uit kunnen halen als ze zich inzetten voor klimaatverandering. Dit inzicht was een van de grootste keerpunten op de weg van Kopenhagen naar Parijs.

5. En wat als de Verenigde Staten niet meer mee doet?

Laten we niet vooruitlopen op de feiten. Wat er gezegd wordt in een campagne, wordt niet altijd beleid. En mochten de Verenigde Staten onder het klimaatakkoord uit willen, is dat nog niet zo eenvoudig. Volgens de internationale wetgeving kost het een land vier jaar om onder het akkoord van Parijs uit te komen.

Daarnaast heb ik vertrouwen in het bedrijfsleven en de financiële sector van de Verenigde Staten. Daar is genoeg begrip over het feit dat wereld vooruit moet gaan en niet stil blijft staan. Ze verliezen de concurrentie in de wereldeconomie als ze stil blijven staan.

Ik vergelijk het met een stilstaande auto. Er is er altijd wel een die stil staat, maar dat verandert de richting van de andere auto’s niet. We zijn bereid te helpen, maar als de bestuurder dit niet wil dan rijden we verder.

Op het moment dat Trump verkozen werd als nieuwe president, vond in Marrakesh de nieuwe klimaattop plaats. Daar spraken 47 landen met elkaar af om in 2020 100% hernieuwbare energie op te wekken. De overwinning van Trump was hiervoor eerder een duwtje in de rug, dan dat het iets in de weg legde. De noodzaak om verder te gaan werd namelijk belangrijker.

> Lees het artikel ‘600 Amerikaanse bedrijven eisen klimaatactie van Trump’ op Oneworld

 

6. Welke rol heeft een bank?

Ik maak me zorgen om financiële middelen om het akkoord van Parijs te bewerkstelligen. Wat niet gefinancierd wordt, kan niet gebouwd worden. De energiesector moet worden getransformeerd. En er is nog maar weinig tijd over. Zowel de energiesector als de financiële sector zijn van oudsher conservatief. Terwijl dit nu de sectoren zijn die het hardst moeten werken.

We hebben geld nodig van zowel de overheid als de private sector. Dit weten we, maar het gaat niet snel genoeg. Er hebben miljoenen mensen gewerkt aan het akkoord van Parijs, maar het ligt niet meer in de handen van deze mensen.

De financiële sector is aan zet. Het lot van het klimaat ligt in de handen van de impactbeleggers. De mensen die weten wat het is om bij elke financiering duurzaamheid als overweging mee te nemen. De verandering die de financiële sector nodig heeft, moet net zo snel gaan als de verandering in de energiesector. Hoe de komende 5 jaar kapitaal wordt toegekend, zal het leven op de aarde voor de komende 300 jaar bepalen.

Bekijk hier de Tedtalk van Christiana Figueres over het Klimaatakkoord.

Meer lezen over het thema klimaat?

> Waarom de duurzame werelddoelen van ons allemaal zijn
> Klimaatbescherming wacht niet op wereldleiders

Fotografie: Michiel Wijnbergh

Wat vind je van "6 vragen over het Klimaatakkoord van Parijs"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

+ Toon alle 15 reacties

Inprijzing van milieukosten is sleutel tot circulaire economie | Triodos Bank 2 jaar geleden

[…] hebben we geweten. De mondiale luchtvaart is als kool gegroeid, zo ook de uitstoot van CO2. Van het akkoord van Parijs, dat beoogt klimaatverandering tegen te houden, is de luchtvaart uitgezonderd. Ook deze zomer […]

Itske Lulof (Triodos Bank) over de energietransitie | Triodos Bank 2 jaar geleden

[…] organisaties afspraken gemaakt hoe we in Nederland minder broeikasgas kunnen uitstoten. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te beperken. Het doel voor […]

Hoe dit vakantiepark de maandelijkse energierekening flink verlaagde | Triodos Bank 2 jaar geleden

[…] “En laten we er geen doekjes om winden”, zegt Axel Hendriks, relatiemanager Duurzaam Vastgoed bij Triodos Bank. “Forse CO2-reductie is alleen haalbaar met energiebesparende maatregelen door ondernemers. Datzelfde geldt voor de afspraken die in 2015 zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs.” […]

“We halen Parijs niet zonder windenergie” | Triodos Bank 2 jaar geleden

[…] “Als we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen realiseren, dan kunnen we niet zonder grootschalige opwekking van windenergie. Windenergie […]

Mejor penalizar las inversiones con impacto negativo que primar las verdes 2 jaar geleden

[…] de voluntad política y el poder limitado de las naciones en tiempos de globalización. Con el Acuerdo de París sobre cambio climático y la adopción internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en […]

‘Bruine’ opslag is beter dan ‘groene’ korting | Triodos Bank 2 jaar geleden

[…] politieke onwil en de beperkte macht van nationale staten in tijden van globalisering. Met het akkoord van Parijs over klimaatverandering en de wereldwijde aanvaarding van de ‘sustainable development goals’ […]

Deze Braziliaanse presidentskandidate heeft een groene agenda | Triodos Bank 2 jaar geleden

[…] > Lees ook het artikel ‘6 vragen over het Klimaatakkoord van Parijs’ […]

3 tips om je bedrijfspand eenvoudig te verduurzamen | Triodos Bank 2 jaar geleden

[…] 40% van de totale CO2-uitstoot. “Dat aandeel moet fors omlaag willen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs halen”, zegt Thomas […]

R. Tax 3 jaar geleden

Beste Triodos
In welke context plaatst u het stuk wat geschreven is door Martin Armstrong op zijn website?
(Zie link hieronder van het artikel)

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/global-warming-is-about-destroying-capitalism/

Reactie op R. Tax
Triodos Bank Nederland 3 jaar geleden

Geachte heer of mevrouw Tax, Dank voor uw vraag. De resultaten die mevrouw Figueres als hoofd van het klimaatbureau van de Verenigde Naties heeft geboekt zijn in de wereld breed erkend en besproken in de media. In het interview voor de Kleur van Geld zijn we daarover met haar in gesprek geweest.
Andere visies op haar werk zijn uiteraard mogelijk. Zij zijn geen onderdeel van het interview.

Met vriendelijke groet,

Namens Triodos Bank
Stephan Fokkens

Henk daalder 3 jaar geleden

De energietransitie komt pas op gang als ook banken af stappen van het financieren van gesubsidieerde bedrijven, naar het helpen van huishoudens die zelf hun stroom opwekken met kavels KOOP-windpark en kavels KOOP-zonnepark en een het medegebruiker van een WKO dat een blok huizen samen laten aanleggen. Energie consumenten die zelf opwekken, zijn veel goedkoper uit, omdat windmolens, zonnepanelen en WKO automatisch werken. Maar Triodos verdient alleen aan gesubsidieerde bedrijven. Zijn jullie bereid de energie transitie te helpen versnellen? Omdat de aankopen van kavels koop windpark en zonnepanelen en WKO niet zo duur zijn, is een combinatie van vooraf sparen n de rest achteraf lenen, voor consumenten goedkoper.
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2016/08/deel-sparen-voor-een-eigen-deel-windpark-welke-bank-durft-deze-innovatie/

Reactie op Henk daalder
Triodos Bank Nederland 3 jaar geleden

Geachte heer Daalder,

Dank voor uw reactie. Om maar gelijk te reageren op uw opmerking dat wij alleen gesubsidieerde bedrijven financieren: dat is zeker niet het geval. Zo is het bijvoorbeeld zo dat het merendeel van de WKO projecten die wij financieren niet gesubsidieerd zijn en financieren we tevens verschillende andere duurzame energieprojecten die volledig zonder subsidie draaien. Tegelijkertijd is het wel zo dat volume nodig is om de echte versnelling in de energietransitie te realiseren. Daarvoor zijn grote duurzame energieprojecten nodig, op zee of land, en voor dergelijke omvangrijke projecten geldt op het moment inderdaad dat subsidie onmisbaar is om deze projecten te kunnen realiseren.
Ook lokale energiecoöperatieven zien wij als een belangrijke schakel in de energietransitie. Het financieren van dergelijke initiatieven is echter niet altijd vanzelfsprekend. Toch doen we dat in een aantal gevallen al wel, zij het nog niet op grote schaal. Of we een initiatief kunnen financieren heeft met verschillende zaken te maken, ondermeer wat voor project het is , de onderliggende structuur, etc. Indien u financiering voor een concreet project zoekt, adviseren wij u om contact op te nemen met ons om te kijken of er financieringsmogelijkheden zijn en indien dat niet direct het geval is kunnen we met u meedenken over hoe u de financierbaarheid van een project vergroot kan worden. U kunt ons bereiken op teammkb@triodos.nl

Met vriendelijke groet namens Triodos Bank, Stephan Fokkens.

Reactie op Triodos Bank Nederland
henk daalder Pak de Wind 3 jaar geleden

Is Triodos er ook voor gewone consumenten die zelf een kavel KOOP-windpark willen kopen?
Daarvoor kan Triodos een deel-spaar product aanbieden, waarmee de kopers van zo’n kavel koop-windpark sparen voor de paar duizend EUR die ze bij oplevering van het windpark moeten betalen.
Door als Triodos het totaal saldo van alle deel-spaarders te geven, verschaft de bank zekerheid aan de deel-spaarders en hun opdracht nemer, die het koop-windpark voor hen ontwikkelt.

Dat product bedoel ik met mijn blog:
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2016/08/deel-sparen-voor-een-eigen-deel-windpark-welke-bank-durft-deze-innovatie/

Innovatie bij de bank, kan dat ook voor duurzaam?

Reactie op Triodos Bank Nederland
Triodos Bank 3 jaar geleden

Beste Henk,

Dank voor je aanvullende vragen. De gestelde vragen zijn zeer specifiek en het zou fijn zijn als we je hierover kunnen spreken! Zou je zo vriendelijk willen zijn om ons hierover te bellen? Je kunt dan naar mij vragen zodat ik je kan koppelen aan een collega binnen ons team Energy & Climate of team Midden en Kleinbedrijf.

Het telefoonnummer is: 030-6942700 en wij zijn er tussen 08:00 en 18:00 uur. Verneem het graag!

Groet Angela

ruud arends 3 jaar geleden

het zal wel allemaal meevallen,Trump zal wel gaan inbinden ,later..!..


+ Toon alle 15 reacties