Triodos Investment Management financiert positieve verandering en bevordert levenskwaliteit. “Dat doen we onder meer door het financieren van microfinancieringinstellingen in ontwikkelingslanden ”, zegt Femke Bos, fondsmanager van Triodos Microfinance Fund, één van de beleggingsfondsen van Triodos Investment Management.

Femke Bos
Femke Bos, fondsmanager van Triodos Microfinance Fund.

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management is al vele jaren betrokken bij een groeiend aantal microfinancieringsinstellingen in tientallen landen over de hele wereld. Femke Bos: “Onze werkwijze is indirect. Wij verstrekken zelf geen financiële producten aan particulieren of ondernemers, maar zijn financier van de financiële instellingen die dat doen. Die hebben immers de lokale kennis en de netwerken om het werk ook goed uit te voeren.”

Triodos Investment Management is op twee manieren bij de instellingen betrokken, legt Femke uit. “We verstrekken of leningen aan microfinancieringsbanken, of investeren in aandelenkapitaal van deze instellingen. In het laatste geval neemt een senior medewerker van Triodos Investment Management doorgaans ook plaats in de Raad van Bestuur van zo’n instelling.”

Veel meer dan leningen

Bij microfinanciering denken veel mensen vooral aan het verstrekken van kleine leningen, waarmee mensen in ontwikkelingslanden  investeren in hun eigen onderneming. “Dat is ook een belangrijke tak van microfinanciering”, zegt Femke. “Met een kleine lening kan een boer een koe aanschaffen, en zo melk produceren en verkopen. Of zijn vrouw kan een naaimachine kopen, kleding gaan repareren en zo haar kinderen de mogelijkheid bieden om naar school te gaan .”
Soms groeit dat soort eenmansbedrijfjes uit tot middelgrote bedrijven, die werkgelegenheid bieden aan meerdere mensen. Dat is een enorme stimulans voor de lokale gemeenschap en de plaatselijke economie.

We hebben hetzelfde doel: verbeteren van de levenskwaliteit van mensen. Dat is een zaak van lange adem, en dus trekken we bij voorkeur lange tijd samen op.
Femke Bos

Hoewel ze het meest bekend zijn, vormen de leningen slechts een onderdeel van de activiteiten van instellingen voor microfinanciering. Bos: “Steeds meer instellingen bieden ook andere bancaire producten aan zoals spaar- en betaalrekeningen en mogelijkheden om geld over te boeken. Want het veilig bewaren van geld is in veel landen een probleem. Het is zekerder om je geld bij een erkende bank in bewaring te geven, dan het onder je matras te verstoppen.”
Verder zijn er instellingen die microverzekeringen aanbieden, zoals de eerder genoemde overlijdensrisicoverzekering. “Ook een verzekering tegen ziektekosten is van groot belang”, zegt Bos. “Zo’n verzekering voorkomt dat alle financiële middelen van een gezin opgaan aan de doktersrekening op het moment dat een gezinslid ziek wordt. Of dat de zieke überhaupt niet naar een dokter kan, omdat er geen geld is.”

ACLEDA Bank

Triodos Investment Management verbindt zich voor vele jaren aan de instellingen die het financiert, zegt Bos. “We hebben hetzelfde doel: verbeteren van de levenskwaliteit van  mensen. Dat is een zaak van lange adem, en dus trekken we bij voorkeur lange tijd samen op.”
ACLEDA Bank in Cambodja is een van de instellingen waar Triodos Investment Management al lang mee verbonden is. Bos “De bank is opgericht door Cambodjanen die er na het regime van Pol Pot bewust voor kozen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van hun land. ACLEDA begon ooit als kleine NGO, maar is inmiddels uitgegroeid tot de grootste retailbank van het land.”
Wij hebben een groot deel van die ontwikkeling van nabij meegemaakt, zegt Bos. “De kennis en ervaring die we in onder meer Cambodja opdoen, gebruiken we om initiatiefnemers van nieuwe microfinancieringsbanken elders in de wereld met raad en daad bij te staan. Vooral in Afrika zien we de afgelopen jaren steeds meer interessante en stevige instellingen ontstaan.”