Gabino Dorigo en Frode Bolhuis geven je zes praktische tips. Gabino begeleidt collectieve bouwinitiatieven en verzorgt samen met Triodos Bank workshops op dit gebied. Frode is ervaringsdeskundige en bouwde met acht andere gezinnen een geschakeld huis in Almere.

COLLECTIEF PARTICULIER OPRACHTGEVERSCHAP

WAT IS HET?

Je huis in eigen beheer bouwen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar: het komt steeds vaker voor. De toekomstige bewoner van het huis is dan zelf de opdrachtgever van de architect en de aannemer. In zo’n geval gaat het om Particulier Opdrachtgeverschap (PO). Soms trekken toekomstige bewoners van bijvoorbeeld een nieuw appartementencomplex samen op, en zijn ze met elkaar de opdrachtgever. Deze tips gaan over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

1.    Maak heldere keuzes

De keuze voor een CPO is nog maar het begin van een traject boordevol beslissingen. Is het vertrekpunt herontwikkeling van een bestaand gebouw of nieuwbouw? Ga je voor een energiezuinig huis of is er een sociale doelstelling? Bij nieuwbouw hoort in ieder geval het vinden van juiste locatie, aankoop van de grond, een ontwerp maken en de bouw regelen. Om goed een keuze te kunnen maken, is het cruciaal om vanaf het begin een duidelijk doel te stellen. Dat geeft deelnemers richting in het vervolgtraject. Gabino Dorigo: “Veel mensen zijn bang dat het maken van duidelijke keuzes potentiele medestanders misschien wel afschrikt. Aan de andere kant trekt het zeker nieuwe, enthousiaste mensen aan die veel bewuster instappen.”

sannenjasper.320-300x200
Sanne van den Aakster en Jasper Hermans bouwden in Amsterdam-Noord in drie jaar tijd hun eigen duurzame huis.

2.    Bouw energiezuinig

Een eigen huis bouwen is de ideale gelegenheid om energiezuinige maatregelen te nemen. Hoewel er op dat vlak al strikte regels zijn, zetten veel zelfbouwers graag een stap extra. Dat is makkelijker omdat ze samen in nieuwe ontwikkelingen kunnen investeren. Naast besparingen op energieverbruik is er nog een ander voordeel. Zo koppelt Triodos Bank de rente van de hypotheek aan energielabel van uw woning. Hoe hoger het label, hoe lager de rente. Daarnaast is er een extra korting voor woningen die nog zuiniger zijn dan label A. Frode Bolhuis: “Omdat de gemeente bij ons geen gas, elektriciteit en riool verzorgde, moesten we zelfvoorzienend zijn. Dan zijn duurzame oplossingen, zoals een warmtepomp, zonnepanelen en goede isolatie een logische keuze. In veel gevallen bespaart het ook nog geld.”

Informeer welke regelingen over zelfbouw er gelden. Soms is er financiële ondersteuning voor CPO projecten. Bekijk hier de landelijke website over regelingen en subsidies.

3.    Richt een vereniging op

Als je een CPO-avontuur aangaat is een goede organisatiestructuur onmisbaar. Richt daarom een vereniging op die de gezamenlijke belangen kan behartigen. Een rechtsvorm biedt een duidelijk kader om doelen, procesafspraken of de rolverdeling helder vast te leggen. Zo ligt vast hoe besluiten tot stand komen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit voorkomt misverstanden en creëert interne rust. Een goede organisatie onderstreept ook dat je een serieuze gesprekspartner bent. Gabino: “Een CPO is een relatief nieuw fenomeen en nog niet iedere betrokken partij heeft daar ervaring mee. Dan schept het vertrouwen als je alles goed op orde hebt.”

4.    Maak duidelijke afspraken

Effectieve samenwerking binnen een CPO is noodzakelijk om het proces, van grondaankoop en ontwerp tot bouw, soepel te laten verlopen. Goede afspraken vooraf zijn nodig om snel te kunnen anticiperen als bijvoorbeeld regels of vergunningen aanpassingen vereisen. Zo creëer je vertrouwen in het proces en blijft het einddoel altijd in zicht. Frode Bolhuis: “Een huis bouwen gaat over veel geld en dat maakt mensen soms nerveus. Maak goede afspraken. Zodat je idealisme, de kern voor een succesvol project, behouden blijft. Maar benader het project wel altijd zakelijk.”

Neem deel aan onze workshop over zelfbouw. Bekijk hier de data.

gezin
Frode Bolhuis werkt aan een CPO project met acht andere gezinnen in Almere. 

5.    Haal deskundigheid in huis

Realiseer je dat je onervaren bent. Ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Volg een workshop of ga in gesprek met andere CPO’s. En schakel zo nodig de hulp in van een begeleider die al ervaring heeft met gezamenlijke bouwprojecten volgens het CPO-principe. Dat is extra belangrijk in contacten met de gemeente of aannemers. In veel gevallen weten zij ook niet precies hoe het moet. Frode Bolhuis: “Een huis bouwen is een pittig proces dat veel tijd en energie kost. Daarom is het verstandig om bestaande ervaring of ideeën te benutten.”

6.    Stel een regisseur aan

Het is onmogelijk om alle beslissingen met de hele groep te nemen. Dan is het risico groot dat een project in details verzandt en daarover ben je het als groep snel oneens. Een centrale regisseur die op basis van het gezamenlijke doel en de afspraken besluiten kan nemen brengt je droomhuis sneller dichterbij.  Frode Bolhuis: “In de praktijk stranden redelijk wat projecten omdat de groep het toch niet helemaal eens kan worden. Ik heb dat zelf in een eerder project ervaren en dat is erg jammer. Daarom heb ik dit keer de regie genomen. Soms moet er gewoon iemand zijn die knopen doorhakt om het tempo in het project te houden.”

Lees hier het verhaal van Frode Bolhuis over zijn eigen CPO-project>

Heb je aanvullingen of andere tips? Laat het ons dan vooral weten.

Zelf een droomhuis bouwen? Triodos Bank helpt je graag op weg met de praktische workshop Duurzame zelfbouw. Kijk voor alle data en informatie over de bijeenkomsten op triodos.nl/zelfbouw.

Triodos Bank wil het verduurzamen van de woningmarkt stimuleren. Daarom belonen we mensen met een energiezuinig huis. Hoe energiezuiniger uw woning, hoe lager de rente die u betaalt. Lees hier alles over Triodos Hypotheek>

Beeld: Pieter van den Boogert
Tekst: Petrick de Koning