De Triodos impactfondsen beleggen in beursgenoteerde bedrijven die bovengemiddeld presteren op het gebied van duurzaamheid. Lees hoe ze dit doen, en ontdek over welke onderwerpen ze bedrijven in 2016 aan de tand voelden.

rosl
Rosl Veltmeijer, manager van Triodos Research

Geen wapenindustrie

De impactfondsen doen geen zaken met bedrijven die op welke manier dan ook betrokken zijn bij wapenproductie of wapenhandel. “Dat uitsluitingscriterium is zo helder als glas”, vertelt Rosl Veltmeijer van Triodos Research, dat onderzoekt welke bedrijven aan de strenge beleggingscriteria van Triodos Bank voldoen. “Toch blijkt het in de praktijk soms lastig om te bepalen waar we de grens moeten trekken. Dat geldt vooral voor beleggingen in banken en andere financiële instellingen. Die zijn soms indirect betrokken bij de wapenindustrie, bijvoorbeeld doordat ze investeren in bedrijven die daarin actief zijn. Voor ons is de vraag dan van belang: willen we als belegger zélf wel bij die banken betrokken zijn of niet?”

Een aantal jaren terug besloot Triodos Bank om niet te beleggen in financiële instellingen die indirect betrokken zijn bij bedrijven die zich bezighouden met onder meer clusterbommen. “In 2016 hebben we daar kernwapens aan toegevoegd,” zegt Veltmeijer. “Uit onderzoek van Triodos Research bleek dat verschillende financiële instellingen waarin wij beleggen inderdaad betrokken zijn bij bedrijven in de kernwapenindustrie. Afgelopen jaar bespraken we met hen onze conclusies. We geven ze tot januari 2019 de tijd om zich uit deze industrie terug te trekken.”

Met deze aanpak stimuleren we de bedrijven om de juiste stappen te zetten, legt Veltmeijer uit. “Dat is de kern van onze beleggingsvisie: bedrijven streng beoordelen, en met de geselecteerde bedrijven in gesprek blijven om ze de goede kant op te bewegen. Daar geven we ze tijd voor, maar als ze te weinig voortgang boeken stoppen we met onze beleggingen. Dat geldt ook voor financiële instellingen die zich over twee jaar niet hebben teruggetrokken uit de kernwapenindustrie.”

BELEG IN DUURZAME OPLOSSINGEN

6 TRIODOS IMPACTFONDSEN & FONDSBEHEER

De impactfondsen van Triodos Bank beleggen in een mix van bedrijven en overheden die bijdragen aan duurzame oplossingen. Wij beleggen hierin omdat je juist bij overheden en grote, internationale bedrijven een groot verschil kunt maken. Een kleine stap van deze bedrijven richting verduurzaming, heeft een groot effect.

Beleggers die meer dan 300.000 euro beleggen, kunnen gebruik maken van Triodos Fondsbeheer. De portefeuille wordt dan ingericht en beheerd door Triodos Bank Private Banking. Afhankelijk van het beleggersprofiel wordt het vermogen gespreid over Triodos Beleggingsfondsen.

Benieuwd naar het verschil tussen de fondsen en welke het best bij jou past?
> Ga naar het overzicht van onze 6 impactfondsen

Actief klimaatbeleid

Voor het realiseren van de doelstellingen van de klimaatconferentie van Parijs is de inspanning van bedrijven onontbeerlijk. Veltmeijer: “Daarom schreven we begin 2016 alle bedrijven waar we aandelen in hebben aan met de vraag wat ze gaan doen om hun CO2-voetafdruk te verminderen. Met ongeveer 20 bedrijven zijn we vervolgens in gesprek gegaan over onze opmerkingen en aanbevelingen.”

engagement
De zes Triodos impactfondsen beleggen in bedrijven uit het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank. Dit universum bestaat uit 287 bedrijven. De gescreende bedrijven worden in drie stappen onderzocht.

Veltmeijer: “We beoordelen bedrijven onder meer op de vraag of ze snel genoeg omschakelen van fossiele naar duurzame energie. Ook willen we dat bedrijven afzien van lobbyactiviteiten tegen aanscherpingen van Europese klimaatrichtlijnen, en vinden we het belangrijk dat bedrijven open en transparant zijn over hun eigen klimaatdoelen en hun voortgang op dit punt. Het Carbon Disclosure Project, een internationale NGO, brengt jaarlijks de CO2-uitstoot van bedrijven in kaart. Bedrijven moeten daar zelf gegevens voor aanleveren. Wij verwachten dat de bedrijven waarin wij beleggen dat ook doen.”

Geen dierproeven

De Triodos impactfondsen beleggen niet in bedrijven die dierproeven inzetten bij de ontwikkeling van producten voor persoonlijke verzorging of huishoudelijk gebruik. Behalve als die proeven wettelijk zijn voorgeschreven. Veltmeijer: “We maken een uitzondering voor de ontwikkeling van medicijnen. Daarvoor zijn dierproeven vaak onvermijdelijk, en bovendien meestal verplicht. Maar ook voor deze sector geldt dat bedrijven een duidelijk beleid moeten hebben om het aantal dierproeven te minimaliseren. Ook hier vinden we het belangrijk dat ze open zijn over de proeven die ze uitvoeren.”

dierproeven
In 2016 stelde Triodos Research 467 keer iets aan de kaak bij 215 bedrijven. 91% werd beantwoord. 88% van de bedrijven zit in het beleggingsuniversum.

Veltmeijer: “Vanwege dit beleid zijn we begin 2016, na uitgebreide dialoog en analyse, gestopt met beleggingen in het Japanse Kao: een groot internationaal bedrijf dat onder meer shampoo produceert. In Europa is dit bedrijf vooral bekend van haarproducten zoals John Frieda. Kao had geen beleid op het gebied van dierproeven. Enkele maanden nadat we het bedrijf geïnformeerd hadden over ons besluit, gooide Kao het roer om en formuleerde het heldere uitgangpunten. Ze schreven ons daar zelf over aan. We bekeken het bedrijf opnieuw en inmiddels is het opgenomen in het duurzame beleggingsuniversum. Dit illustreert de positieve effecten van onze bewuste manier van beleggen.”

Leefbaar loon

De betaling van leefbaar loon: dat is wat Triodos Bank betreft in de textielindustrie de komende jaren het centrale thema. Veltmeijer: “Textielbedrijven laten hun kleding voor een belangrijk deel maken door kleine en grotere naaiateliers en toeleveranciers in landen als Bangladesh en India. De arbeidsomstandigheden en de betaling daar zijn vaak zeer slecht. Wij willen dat kledingbedrijven de komende jaren flinke verbeteringen bereiken. Dit onder meer door een leefbaar loon te betalen waarmee gezinnen kunnen worden onderhouden en kinderen de mogelijkheid hebben om naar school te gaan.”

Daarvoor werkt Triodos Bank samen met ASN Bank, vertelt Veltmeijer. “ASN Bank doet al langer onderzoek naar dit thema. Met hun kennis in de hand kijken we naar de prestaties van kledingbedrijven, en gaan we met ze in gesprek over verbetering.”

Voor Triodos Bank is de textielsector een lastige sector, legt Veltmeijer uit. “Aan de ene kant willen we de lat hoog leggen als het gaat om betaling en arbeidsomstandigheden. Aan de andere kant zien we dat de sector zeer uitgebreid en wijdvertakt is, en dat je nu eenmaal niet in één klap de omstandigheden bij al die tienduizenden kleine bedrijfjes in ontwikkelingslanden kunt verbeteren. Dat kost tijd.”

HM
Fabriek in Savar, Bangladesh, die aan H&M levert.

“Daarom beleggen we bijvoorbeeld in een bedrijf als H&M dat voorop loopt in de sector. H&M is transparant over haar toeleveranciers: die staan gewoon op de website. Bovendien sluit het zoveel mogelijk langjarige contracten met toeleveranciers. Zo kunnen ze gezamenlijk werken aan verbetering. Voor Triodos Bank is de aanpak van H&M een belangrijk voorbeeld. Wij stimuleren de rest van de sector om dat voorbeeld te volgen en tegelijkertijd stimuleren we H&M om verder te verbeteren.”

Ook de komende periode blijven de Triodos impactfondsen zich extra richten op leefbaar loon, klimaatverandering en dierproeven. Veltmeijer: “Dat betekent dat we ook in 2017 bedrijven met name zullen aanspreken op hun beleid en prestaties ten aanzien van deze onderwerpen. Zo geven we samen met de bedrijven concreet vorm aan positieve verandering in de samenleving en de economie.”

> Bekijk het hele Engagement Report

Tekst: Tobias Reijngoud
Beeld: Hennes & Mauritz