De Emscher, een rivier die door het dichtbevolkte Ruhrgebied loopt, werd lange tijd gebruikt als open riool. Dit had vanzelfsprekend een verwoestend effect op de natuurlijke omgeving. De biodiversiteit in en rond de rivier nam drastisch af, veel dier- en plantensoorten verdwenen. Daarbij verloor de Emscher haar natuurlijke vermogen om regenwater op te vangen, met regelmatige overstromingen tot gevolg.

De Duitse NRW.BANK uit Noordrijn-Westfalen commiteerde zich aan een dertig jaar durend project (1990-2020) om de natuurlijke ecosystemen in en rond de Emscher weer naar hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Het project was het grootste van zijn soort in Europa, en werd gekenmerkt door opeenvolgende mijlpalen. Zo keerde veel flora en fauna terug, en voorkomen nieuw gecreëerde opvangbekkens langs de rivier verdere overstromingen.

Luc van Haaren
Luc van Haaren, Sustainability Analyst

Langetermijnvisie

Triodos Euro Bond Impact Fund investeert het geld van haar beleggers in obligaties van vooruitstrevende groene bedrijven en democratische overheden. “Wij kijken kritisch naar uitgiftes van impactobligaties voor het financieren van duurzame projecten” zegt Luc van Haaren, Sustainability Analyst bij het fonds. “We waren meteen enthousiast over de obligatie van NRW.BANK. Het is een ontwikkelingsbank, wat betekent dat ze in opdracht van de lokale overheid van Noordrijn-Westfalen werken. Dankzij de missie om de levensomstandigheden in de deelstaat te verbeteren, kunnen ze langetermijnprojecten uitvoeren".

Met het beleggingsgeld van onze klanten financieren we graag de duurzame verandering van de toekomst

NRW.BANK heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ze voeren dan ook vooral projecten uit die de sociaal-economische en ecologische omstandigheden in Noordrijn-Westfalen verbeteren. Naast de renaturatie van de Emscher worden er ook projecten in andere categorieën gefinancierd. Denk aan groene woon- en werkgebouwen, duurzaam watermanagement, maar ook wind- en zonne-energie en duurzaam transport als elektrisch (openbaar) vervoer en oplaadpunten. De vermeden CO2-uitstoot over 10 jaar wordt op 1,3 miljoen ton geschat.

Wat is het verschil tussen normale en impactobligaties?

Bedrijven en overheden die geld nodig hebben voor een investering, kunnen obligatieleningen uitgeven. De investeerder in de obligatie ontvangt hiervoor een rentevergoeding. Bij reguliere obligaties is het niet noodzakelijk om transparant te zijn over waar dit geld vervolgens heen gaat. Om een impactobligatie of ‘green bond’ uit te geven moet een instantie van tevoren weten wat er met het geld zal gebeuren. Instanties moeten transparant zijn over de impact, de keuze die ze maken en meetbare resultaten in rapportages delen.

> Lees ook: 5 belangrijke vragen én antwoorden over impactobligaties

De projecten van NRW.BANK richten zich op klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Klimaatmitigatie-projecten hebben het voorkomen en reduceren van CO2-emissies als doel. Klimaatadaptatie-projecten richten zich op het herstellen of aanpassen van de omgeving om zo de blijvende impact van klimaatverandering op te vangen. Denk aan het toenemen van weerbaarheid bij hevige regenval, of het herstellen van ecosystemen zoals het voorbeeld van de Emscher.

Bank investeert in bank

NRW.BANK haalt geld op bij beleggende instanties om hun groene en sociale projecten te financieren. “Veel duurzame projecten zijn gericht op het voorkomen van negatieve impact. Bij beursgenoteerd investeren in bijvoorbeeld duurzame woningbouw en elektrisch vervoer gaat het om vermindering van uitstoot, om vermeden impact als het ware. De projecten van NRW.BANK spraken ons aan omdat deze zich ook richten op positieve impact, bijvoorbeeld in lokale biodiversiteit. Dat is waar impactobligaties voor worden gebruikt: positieve impact”.

Greenwashing in groene projecten

“Bij investeren in duurzame projecten zien we helaas ook steeds meer ‘greenwashing’. Bedrijven vragen financiering aan voor groene projecten die bijvoorbeeld al jaren oud zijn. Wij investeren het geld van onze klanten graag in de duurzame verandering van de toekomst”, vertelt van Haaren. NRW.BANK financiert alleen recente projecten, en de rapportage gebeurt transparant en gedetailleerd.

De projecten van NRW.BANK spraken ons aan omdat deze zich richten op positieve impact

Van Haaren: “Dit is een mooi voorbeeld hoe je met beleggen in beursgenoteerde organisaties ook op lokaal niveau positieve impact kan maken, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit. In de rapportage van de bank staat letterlijk hoeveel nieuwe vissoorten er nu in het water van de Emscher zwemmen. Dat is een heel concreet en mooi resultaat van onze financiering.”

Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties stelden 17 doelstellingen op die moeten leiden tot een duurzamere wereld. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) moeten in 2030 een eind hebben gemaakt aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Door de investeren in de projecten van NRW.BANK maken we impact die bijdraagt aan de SDG’s 3 (goede gezondheid en welzijn), 4 (kwaliteitsonderwijs), 6 (schoon water en sanitair), 7 (betaalbare en duurzame energie), 11 (duurzame steden en gemeenschappen), 13 (klimaatactie), 14 en 15 (leven in het water en op het land).