Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

Achtergrond

Bruggen van vrede

Het vermogen om verschillen te overwinnen

Het vermogen om verschillen te overwinnen

“Vrede gaat over bruggen bouwen, verbinden en het vermogen om verschillen te overwinnen.” Dat zegt Ted van den Bergh, directeur van Stichting Triodos Foundation. “Een vreedzame  samenleving is in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en aan nieuwe ontwikkelingen. Fricties worden opgevangen en omgezet in positieve verandering en evenwicht. Triodos Bank wil bijdragen aan initiatieven die evenwicht en verbinding in de samenleving versterken. Geld heeft veranderkracht. Wij willen die kracht benutten.”

Vrede is een werkwoord, zegt Van den Bergh, die vanuit Triodos Foundation betrokken is bij verschillende initiatieven op het gebied van vrede en verdraagzaamheid. “Het versterken van evenwicht en verbinding in de samenleving vraagt voortdurende aandacht. Dat is ook voor Triodos Bank een belangrijk uitgangspunt. We financieren initiatieven en ondernemers die bruggen slaan. Zoals levensbeschouwelijke instellingen die een open dialoog aangaan met de samenleving en met andere levensbeschouwelijke stromingen. En biologische boeren die een brug slaan met de reguliere landbouwsector, om zo van elkaar te leren.” De bank werkt ook samen met vredesorganisatie PAX. Beide organisaties zijn bijvoorbeeld betrokken bij MasterPeace, dat wereldwijd locale vredesinitiatieven stimuleert. “Ons werk bestaat uit bruggen bouwen,” zegt Freek Landmeter, directeur van PAX. “Wij doen dat bijvoorbeeld in Syrië en Zuid-Soedan, en in de vorm van acties tegen wapenhandel.

“Het is zaak stug door te gaan, durf te tonen en hoop te blijven koesteren. Uiteindelijk holt de druppel de steen uit.”

Freek Landmeter

Maar bruggen bouwen is niet alleen van belang in ‘grote’ situaties van oorlog. Iedereen kan het doen, bijvoorbeeld in de eigen woonomgeving. Ook daar is het soms van belang om verdraagzaamheid te versterken. Bij buurtfeesten en wijkconcerten leren buurtbewoners elkaar kennen en ontstaan meer cohesie en betrokkenheid. Wie vrede wil bevorderen, hoeft zich niet blind te staren op internationale vraagstukken. Stel jezelf de vraag: wat kan ík doen? En ga dan aan de slag.” Bruggen bouwen is een kwestie van kleine stapjes, meent Landmeter. “Als je snel resultaat verwacht, raak je gedemotiveerd. Het is zaak stug door te gaan, durf te tonen en hoop te blijven koesteren. Uiteindelijk holt de druppel de steen uit. Václav Havel schrijft: ‘Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft’. Voor PAX is dat een belangrijk uitgangspunt. Dat zie je in ons werk terug. Zo ondersteunt PAX met het project Ambassades van Vrede zo’n vijftig groepen in Nederland die verbindende activiteiten organiseren in hun eigen wijk. Denk aan debatten, wandelingen door de wijk en sportwedstrijden. Daarmee verbeteren ze niet in één klap de leefbaarheid, maar als ze er een aantal jaren mee doorgaan, plukt de wijk er uiteindelijk de vruchten van.”

MasterPeace bijeenkomst

MasterPeace zet zich wereldwijd in voor vrede.

Duurzame vrede

Vrede is een voorwaarde voor duurzame, positieve ontwikkeling. “Neem de situatie in verschillende ontwikkelingslanden,” zegt Van den Bergh. “Zodra ergens oorlog uitbreekt, dreigt veel van wat is opgebouwd weer verloren te gaan. Investeringen in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg zijn kwetsbaar wanneer de vlam in de pan slaat.” Anderzijds zijn ze vaak juist het begin van stabiliteit. “Duurzame ontwikkeling kan ook een basis zijn voor vrede. En dus moet je er aan blijven werken,” meent Van den Bergh. “Zo draagt onderwijs bij aan de ontwikkeling van toekomstige generaties en is het een directe investering in een betere toekomst. En versterkt biologische landbouw de vruchtbaarheid van de bodem, waardoor die ook later voor de voedselvoorziening kan blijven dienen. Dat is een basis voor de stabiliteit van de samenleving.”

Positieve verandering

Voor Triodos Bank is de vraag of een ondernemer bijdraagt aan een evenwichtige en verdraagzame samenleving, een belangrijk financieringscriterium. Van den Bergh: “Want geld kan positieve verandering stimuleren en levenskwaliteit, evenwicht en verbinding bevorderen.” Als het gaat om bijdragen aan levenskwaliteit, financiert de bank bijvoorbeeld kleinschalige en persoonlijke ouderenzorg. Ook is de bank betrokken bij kinderopvang waar kinderen met en zonder beperking samen spelen. Dat bevordert de onderlinge verbondenheid en verrijkt de sociale ontwikkeling van de kinderen. De Basis in Doorn is een sprekend voorbeeld van een initiatief dat levenskwaliteit en verbinding versterkt. “Wij bieden psycho-sociale ondersteuning aan onder meer militairen, politiemensen en ambulancemedewerkers die te maken hebben gehad met traumatische ervaringen,” vertelt directeur Hugo van de Kamp. Triodos Bank financierde het onlangs geopende duurzame gebouw van de Basis. Van de Kamp: “Bruggen slaan staat centraal in ons werk. Veel cliënten hebben psychische klachten, bijvoorbeeld vanwege hun ervaringen als militair tijdens vredesmissies. Door hen te ondersteunen, proberen we ze te helpen aansluiting te vinden met hun omgeving. Zodat ze weer volwaardig kunnen deel nemen aan de samenleving.”

Stichting Triodos Foundation

Stichting Triodos Foundation ondersteunt verschillende initiatieven op het gebied van vrede. Bijvoorbeeld de Hope Flowers School in Bethlehem, waar kinderen van verschillende bevolkingsgroepen samen les krijgen. En Kreddha, een organisatie die bemiddelt in internationale conflicten. Directeur Ted van den Bergh: “Vernieuwende initiatieven kunnen vaak niet van de grond komen met de verplichtingen die aan een bancaire lening vastzitten. In die gevallen is een geldschenking op zijn plaats.” U kunt bijdragen aan het werk van de foundation door bijvoorbeeld een eenmalige gift te doen, of door de jaarlijkse rente op een spaarrekening bij Triodos Bank aan de stichting te schenken.

MasterPeace

Ilco van der Linde, MasterPeace

Ilco van der Linde (rechts) tijdens de opname van de documentaire ‘MasterPeace Music above Fighting’.

Triodos Bank is met Triodos Foundation een van de founding partners van MasterPeace, in 2011 mede opgericht door sociaal ondernemer Ilco van der Linde. “We zijn een wereldwijde, kleinschalige vredesbeweging, actief in 45 landen,” vertelt Van der Linde. “Daar werken groepen burgers aan initiatieven rond vrede en verdraagzaamheid. Soms organiseren ze verbroederingsconcerten waar ze diverse bevolkingsgroepen bij betrekken. Op andere plekken organiseren ze voetbal wedstrijden met strijders van verschillende partijen. Die wedstrijden zijn een kans op een vredige ontmoeting van mensen die elkaar soms letterlijk naar het leven staan.” Op 21 september 2014, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert MasterPeace wereldwijd veertig vredesconcerten, waaronder een in Amsterdam. “Tijdens die concerten treden artiesten samen op met hun ‘tegenstanders’. Zo hebben we gezamenlijke optredens van Palestijnse en Israëlische musici.”

Vrede

Ontmoeten

Bruggen bouwen doe je vaak met kleine, persoonlijke gebaren, zegt emeritus rabbijn Awraham Soetendorp. “Daarmee kun je anderen op een positieve manier raken. Aanraken. En zo kan een intieme band van betrokkenheid ontstaan. Opstaan, en met uitgestoken hand op de ander toelopen: daar komt het op aan. Dat kun je in je dagelijks leven vorm geven. Als iemand je ergens onterecht van beschuldigt, heb je de keus: of je gaat je verdedigen, of je steekt je hand uit. Elke ontmoeting is een kans. Die moet je niet voorbij laten gaan. In de Talmoed en in de Koran staat: ‘Wie één leven redt, redt een hele wereld.’ Het is belangrijk om energie te geven aan het hoopvolle in de wereld. Ik kom veel op scholen. In de ogen van kinderen zie ik het licht van de hoop. Dat geeft kracht en vertrouwen.” Soetendorp was tijdens de oorlog als jong kind ondergedoken, apart van zijn ouders. “Ik was een baby van drie maanden. Een verzetsman bracht me naar een onderduikadres. Hij klopte er op de deur, en die werd opengedaan door Ria en Bertus van der Kemp. In een paar seconden moesten zij beslissen: doen we de deur weer dicht, of gaan we voor deze Joodse baby zorgen? Ze deden het laatste en werden mijn pleegouders. Ze redden mijn leven. Ik zie mezelf, onszelf, vaak in de schoenen van mijn pleegouders. De deur staat op een kier. Doen we hem open of dicht?”


Triodos Foundation ondersteunt MasterPeace en andere initiatieven op het gebied van vrede. Wilt u weten welke initiatieven dat zijn? Kijk dan hier.

Tekst: Tobias Reijngoud
Fotografie: MasterPeace/ PAX; Tom Daams

Wat vind je van "Bruggen van vrede"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

Arnout van den Ham 4 jaar geleden

Goed initiatief. In 2007 was ik overigens te gast op de Hope Flowers School in Bethlehem, wegens een theaterproject. Hoopvol, maar tegen de klippen op, en het was onduidelijk of het goed zou gaan komen. Wordt op deze pagina nog wel genoemd, maar ik vermoed dat het project niet meer loopt. Ik ben benieuwd of bekend is hoe deze school er nu voor staat…