Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

achtergrond

Wat heeft dierenwelzijn met bankieren te maken?

Hoe Triodos Bank dierenwelzijn bij bedrijven op de agenda zet

Hoe Triodos Bank dierenwelzijn bij bedrijven op de agenda zet

De Britse hotel- en restaurantketen Whitbread en de Belgische supermarktketen Colruyt: deze en andere beursgenoteerde bedrijven maken zich sinds kort druk om het welzijn van dieren. Hoe heeft Triodos Bank hierin een rol gespeeld?

Respectvol omgaan met dieren, ook als die worden gehouden voor menselijke consumptie: daar draait het thema dierenwelzijn om. “Triodos Bank zet zich in voor positieve maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Een waardige omgang met dieren in de landbouw- en voedingssector is daar onderdeel van”, zegt Iris Lether, senior onderzoeker bij Triodos Research, de onderzoeksafdeling van Triodos Bank. Triodos Research onderzoekt welke bedrijven voldoen aan de strenge duurzaamheidscriteria van de bank.

De Triodos Sustainable Funds (zie hieronder) beleggen in beursgenoteerde bedrijven die bovengemiddeld presteren op het gebied van duurzaamheid. Die beleggingen zijn belangrijk, want grote bedrijven kunnen met kleine stappen al een forse maatschappelijke impact hebben. Lether: “We hebben intensief contact met de bedrijven waarin we beleggen en zetten ze aan tot verdere verbeteringen, vooral ook op het op het gebied van dierenwelzijn.”

Triodos Sustainable funds
& fondsbeheer

De beleggingstak van Triodos Bank – Triodos Investment Management – beheert vier fondsen die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen. Zowel particuliere als professionele beleggers kunnen deelnemen aan deze Sustainable Funds. Momenteel zijn veruit de meeste deelnemers particulieren (97%), waaronder veel klanten van Triodos Bank. De vier fondsen hebben een totale omvang van 1,3 miljard euro, en groeien allemaal snel. De beleggingsfondsen zijn zogenaamde SRI-fondsen. SRI staat voor ‘Socially Responsible Investing’. Het gaat om Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund, en Triodos Sustainable Pioneer Fund. Elk van deze fondsen heeft een eigen karakter en richt zich op specifieke sectoren of soorten ondernemingen. Beleggers die meer dan 300.000 euro beleggen, kunnen gebruik maken van Triodos Fondsbeheer. De portefeuille wordt dan ingericht en beheerd door Triodos Bank Private Banking. Afhankelijk van het beleggersprofiel wordt het vermogen gespreid over Triodos Beleggingsfondsen.

Five Freedoms

De 'Five Freedoms' van dierenwelzijn

De ‘Five Freedoms’:
1. Vrijheid van honger en dorst
2. Vrijheid van ongemak
3. Vrijheid van pijn, letsel of ziekte
4. Vrijheid om normaal gedrag te vertonen
5. Vrijheid van angst

Grote bedrijven zoals supermarkten hebben steeds meer aandacht voor dierenwelzijn. “Maar vaak kijken ze niet verder dan hun relatief kleine schap met biologische producten”, zegt Lether. “Wij vinden dat ál hun producten op een diervriendelijke manier zouden moeten worden gemaakt.”

Als het gaat om dierenwelzijn, gaat Triodos Bank uit van de ‘Five Freedoms’. Lether: “Dat is de internationale standaard op dit gebied. Kernelementen zijn dat dieren in de landbouw de vrijheid moeten hebben om te eten en te drinken op het moment dat ze dat zelf willen, en dat ze bewegingsvrijheid hebben en daardoor gevrijwaard zijn van stress. Verder gaat het om de vrijheid om zoveel mogelijk natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Bovendien draait het om een vrijwaring van onder meer pijn en angst, bijvoorbeeld door vee niet over lange afstanden te vervoeren. Alleen met bedrijven die hier serieus mee omgaan, gaan wij een relatie aan.”

“We hebben intensief contact met de bedrijven waarin we beleggen en zetten ze aan tot verdere verbeteringen.”

Iris Lether

Aan het besluit om in een bedrijf te beleggen, gaan onderzoek en een uitgebreide beoordeling vooraf. “We hebben strenge uitsluitingscriteria voor beleggen”, vertelt Lether. “Die hebben op veel thema’s betrekking waaronder de omgang met dieren. Zo sluiten we beleggingen uit in bedrijven die geen beleid en standaarden hebben op gebied van dierenwelzijn in de veehouderij, of op gebied van dierproeven.”

Stimulerende dialoog

“Met bedrijven die door de selectie komen, leggen we contact, vertelt Lether. “Dat doen we al tijdens het onderzoek, door middel van het stellen van vragen over diverse onderwerpen. Als ze voldoen aan onze eisen sturen we ze een brief met onze bevindingen en met aanbevelingen voor verbetering. Die brief is vaak de basis voor een gesprek.”

Vaak voeren we ook een gerichte dialoog met bedrijven over specifieke onderwerpen die juist voor hen relevant zijn. Dierenwelzijn is er één van. Lether: “Dat thema gaven we de afgelopen jaren extra aandacht. Het is natuurlijk vooral relevant bij bedrijven in de landbouw- en voedingssector. Daarom hebben we 10 bedrijven in die sector onderzocht en begin 2016 gesprekken met ze gevoerd. Het ging onder meer om supermarktketens Carrefour in Frankrijk, Colruyt in België en Metro in Duitsland. En om Whitbread, een van de grootste Britse hotel- en restaurantketens.”

“Colruyt heeft na onze gesprekken een helder beleid geformuleerd op gebied van dierenwelzijn en heeft nieuwe eisen ingevoerd waaraan al de toeleveranciers moeten voldoen.”

Iris Lether

Meer ruimte, minder antibiotica

De aanbevelingen van Triodos Bank waren voor deze bedrijven aanleiding om een flinke stap vooruit te zetten. Lether: “Colruyt heeft na onze gesprekken een helder beleid geformuleerd op gebied van dierenwelzijn en heeft nieuwe eisen ingevoerd waaraan al de toeleveranciers moeten voldoen. Daarbij gaat het onder meer om de minimale leefruimte die kippen moeten hebben en om het verminderen van het gebruik van antibiotica in de veeteelt. Colruyt controleert de naleving van deze richtlijnen streng en werkt samen met leveranciers om hen te helpen hieraan te voldoen en verdere verbeteringen door te voeren.”

dierenwelzijn bij Britse keten Whitbread

Whitbread is een Britse hotel- en restaurantketen.

Ook Whitbread voerde stevige verbeteringen door, weet Lether. “Het bedrijf had tot een paar jaar geleden nog weinig richtlijnen op het gebied van dierenwelzijn en die waren ook niet openbaar. Maar inmiddels hanteert het een uitgebreide set met strenge eisen die het aan toeleveranciers oplegt. Die hebben onder meer betrekking op veevervoer, en op gebruik van antibiotica en groeihormonen. Verder verbiedt Whitbread toeleveranciers om routine-ingrepen te doen, zoals het afknippen van snavels van kippen. Het bedrijf ontwikkelt nu standaarden per diersoort. In 2020 moeten alle eigen-merk producten aan strengere duurzaamheid- en dierenwelzijnseisen voldoen.”

Open en transparant

Ook is Whitbread tegenwoordig open over zijn beleid op het gebied van dierenwelzijn. “Dat is erg belangrijk”, zegt Lether. “Want transparantie dwingt bedrijven om de goede dingen te doen. Niemand wil immers openlijk te boek staan als een schender van basale dierenrechten. Als belegger verwachten wij daarom ook openheid als het gaat om beleid en prestaties.”

Voor supermarkt Carrefour was dierenwelzijn tot een aantal jaren terug alleen een thema als het gaat om hun biologische producten, vertelt Lether. “Maar die houding is gewijzigd. Hoewel er concreet nog niet veel is veranderd, ziet Carrefour dierenwelzijn in de landbouw nu wel als belangrijk onderwerp. Het bedrijf gaat ook beleid ontwikkelen op dit vlak. De verbeteringen en beleidswijzigingen van deze en andere bedrijven laten zien dat we met dierenwelzijn de goede kant opgaan. De voorlopers waarmee wij samenwerken kunnen andere bedrijven inspireren om ook positieve stappen te zetten.”

Strengere selectie in drie stappen
Hoe werkt dat?

Wapens, kernenergie, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn: Triodos Bank voert een kritische dialoog met beursgenoteerde bedrijven over deze en andere belangrijke onderwerpen. Hoe ziet het selectieproces eruit?

Stap 1: Ontplooit een bedrijf voldoende duurzame activiteiten?
Bepaalde producten en diensten dragen volgens ons bij aan de kwaliteit van leven. En het welzijn van mens en milieu. Zorgen activiteiten op dit gebied voor meer dan 50% duurzaam bij aan de inkomsten van een bedrijf? Dan mag dit bedrijf in ons beleggingsuniversum worden opgenomen.

Stap 2: Is een bedrijf ‘best in class’ in zijn branche?
Voldoet een bedrijf niet aan stap 1? Dan kan het nog steeds in aanmerking komen als mogelijke belegging. Daarbij geldt als voorwaarde dat de duurzame prestaties van een bedrijf bovengemiddeld moeten zijn in zijn branche. Dat noemen we ‘best in class’. Wij beoordelen dit aan de hand van meer dan 70 algemene en branchespecifieke duurzaamheidscriteria. Denk hierbij aan arbeidsomstandigheden, milieuprestaties en onafhankelijk bestuur.

Stap 3: Voldoet een bedrijf aan onze minimumeisen?
Bedrijven mogen zich niet bezighouden met activiteiten die schadelijk zijn voor individuen, de gemeenschap of het milieu. Dit noemen wij onze minimumeisen. Bedrijven die slagen voor stap 1 en 2 moeten ook voldoen aan deze eisen. Daarna overwegen we om in deze bedrijven te beleggen.

 

Tekst: Tobias Reijngoud
Fotografie: Pieter van den Boogert

Wat vind je van "Wat heeft dierenwelzijn met bankieren te maken?"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in