Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

Achtergrond

Waardengedreven bankieren groeit wereldwijd

Global Alliance for Banking on Values

Global Alliance for Banking on Values

Duurzame banken laten zien dat positief maatschappelijk rendement samengaat met een stevig financieel resultaat. Uit onderzoek blijkt dat deze banken het financieel beter doen dan veel ‘gewone’ banken.

Er is een groeiende internationale beweging van waardengedreven banken. Banken die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling en positieve verandering in de samenleving. Vijfentwintig van hen zijn verenigd in de Global Alliance for Banking on Values. Triodos Bank is een van de initiatiefnemers van dit wereldwijde netwerk.

De echte economie

Veel duurzame banken bestaan al jaren en soms enkele decennia. “Toch heeft duurzaam bankieren sinds de financiële crisis van 2008 echt de wind in de rug,” zegt de Peruaanse programmamanager van de Global Alliance for Banking on Values (GABV). “De crisis liet de risico’s zien van een bancair systeem dat zich te veel laat leiden door het maximaliseren van financieel resultaat. Het riep de vraag op wat de maatschappelijke functie van banken zou moeten zijn, en leidde in de politiek en daarbuiten tot een debat over de inrichting van een stabiele financiële sector. Dit najaar nog stond het onderwerp op de agenda van de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in Washington.”

Global Alliance of Banking on Values
Een van de belangrijkste conclusies is dat banken een dienende functie hebben. Benavides: “Ze zouden zich voornamelijk moeten richten op het financieren van projecten en ondernemingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving. Dit door producten en diensten te maken waar de samenleving daadwerkelijk om vraagt. Banken die dat doen, financieren de ‘reële economie’. Dat wil zeggen: de economie van bedrijven die ‘echte’ producten en diensten leveren en op die manier de samenleving versterken. Dat is iets heel anders dan de virtuele economie van flitskapitaal en financiële markten.”

global alliance of banking on values

CAROLINA BENAVIDES Bron: klik hier

Internationaal netwerk

Financieren van de reële economie is een kernwaarde van duurzame banken, zegt Benavides. “En binnen de reële economie maken ze bovendien bewuste keuzes. Ze financieren ondernemers en projecten die investeren in ecologische, sociale en culturele ontwikkeling.”
Er zijn wereldwijd steeds meer duurzame en waardengedreven banken. Om die groeiende beweging verder te versterken, nam Triodos Bank samen met acht andere banken in 2009 het initiatief tot de Global Alliance for Banking on Values. De oprichting vond plaats in aanwezigheid van – toen nog – prinses Máxima en Achim Steiner, directeur-generaal van UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties.

 

INTERNATIONALE DAG

Op 23 oktober 2014 organiseerde de GABV voor het eerst de internationale dag van waardengedreven bankieren (I am banking on values). Er waren op die dag wereldwijd activiteiten bij verschillende leden van de GABV, zoals lezingen en publieksevenementen. Ook online was er discussie om het belang van duurzaam bankieren te benadrukken. Bij Triodos Bank vond een speciaal lunchdebat plaats voor medewerkers, onder leiding van radiopresentator Tom van ’t Hek. Twitter: #bankingonvalues

Het aantal aangesloten banken is sinds toen bijna verdrievoudigd en groeit nog steeds. Onder de leden zijn banken uit de Verenigde Staten, Canada, Azië, Latijns-Amerika, Afrika, Australië en verschillende Europese landen. Samen beheren ze 100 miljard dollar en hebben ze dertigduizend medewerkers. Ze bedienen twintig miljoen klanten in dertig landen.
De GABV-leden delen kennis en ervaring over duurzaam bankieren, legt Benavides uit. “Die uitwisseling is belangrijk. Sommige banken, zoals Triodos Bank, hebben vele jaren ervaring, terwijl andere leden nog maar relatief kort op een duurzame manier bankieren. Ze kunnen over en weer veel van elkaar leren. We bundelen onze krachten en versterken de beweging. Zo werkt de GABV aan plannen voor een fonds dat gaat investeren in waardengedreven banken of in instellingen die zich willen omvormen tot duurzame bank.”

Het netwerk heeft ook een uitwisselingsprogramma voor medewerkers, zodat die een aantal maanden in een andere bank kunnen meedraaien. Benavides: “Verder is er een internationaal trainingsprogramma voor jonge medewerkers, en initieert het netwerk onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van de financiële sector.”

Positief financieel resultaat

“Banken die lid zijn van de GABV, zijn opgericht vanuit het besef dat alleen een gebalanceerde ontwikkeling werkelijk duurzaam is,” zegt Peter Blom, voorzitter van de GABV en directievoorzitter van Triodos Bank.

“De grote vraagstukken van vandaag de dag, zoals klimaatverandering en de onzekerheid over onze toekomstige voedsel- en energievoorziening, onderstrepen de noodzaak van een balans. Van het gebalanceerd afwegen van meerdere factoren. Bankieren gaat om meer dan geld alleen. Door de financiële crisis is duidelijk geworden dat eenzijdig inzetten op economische groei onverantwoord is. Financieel gewin op korte termijn heeft afgedaan. Het gaat om de lange termijn. Duurzame initiatieven voegen waarde toe aan de samenleving en vormen daarmee ook de basis voor een gezond financieel rendement.”

Global Alliance of Banking on ValuesWat betreft de aangesloten banken wordt dat laatste nog eens onderstreept door onderzoek, dat door de GABV is geïnitieerd en op 23 oktober 2014 gepresenteerd. Dit onderzoek vergelijkt de financiële resultaten van duurzame banken met die van grote internationale financiële instellingen. Duurzame banken blijken op vrijwel alle financiële criteria beter te presteren. Zo verstrekken ze relatief meer krediet aan ondernemers, laten betere groeicijfers zien en hebben een sterkere kapitaalspositie. Het rapport toont aan dat financieren van de reële economie ook echt loont.

Ontmoetingen

New Resource Bank in San Francisco is een van de andere initiatiefnemers van de GABV. “Onze bank werd in 2006 opgericht,” zegt woordvoerder Stephanie Meade van die bank. Meade nam zelf deel aan het internationale trainingsprogramma van de GABV. “Onze bank biedt spaar- en betaalrekeningen aan bedrijven en particulieren. Daarnaast verstrekken we kredieten aan projecten op het gebied van onder meer duurzame energie en biologische landbouw en duurzaam vastgoed.”
Met veertig medewerkers is New Resource Bank een relatief kleine bank. Daarom is het internationale netwerk volgens Meade van wezenlijk belang. “We leren van meer ervaren duurzame banken en zien aan hen welke groeimogelijkheden er zijn voor onze manier van bankieren. De ontmoetingen met andere waardengedreven bankiers zijn enorm inspirerend. Het geeft energie om te zien dat duurzaam bankieren een wereldwijd en groeiend fenomeen is.”

“De ontmoetingen met andere waardengedreven bankiers zijn enorm inspirerend.”

Stephanie Meade

Meade is binnen New Resource Bank betrokken bij het ontwikkelen van een methodiek waarmee het effect kan worden bepaald van duurzame banken op milieu en samenleving. Het project is geïnspireerd op wat ook andere banken binnen de GABV doen. Meade: “Het gaat bijvoorbeeld om de vraag hoeveel CO2-uitstoot we als bank hebben voorkomen met onze kredieten aan duurzame energieprojecten. Met de methodiek is zo’n vraag concreet en in cijfers te beantwoorden. Daarmee zijn we in staat om ook aan anderen – klanten, ondernemers, politici, bankiers – te laten zien dat duurzaam bankieren werkelijk een positief effect heeft. Het ontwikkelen van de methodiek is een tastbaar voorbeeld waartoe de inspiratie die we opdoen in de GABV kan leiden.”

global alliance of banking on values

STEPHANIE MEADE Bron: klik hier

Breed betrokken

Voor instellingen als New Resource Bank en Triodos Bank is internationale betrokkenheid een vanzelfsprekend uitvloeisel van hun missie: financieren van positieve verandering en duurzame ontwikkeling. “Want dat doel is per definitie grensoverschrijdend,” meent Benavides.

“Dat was ook de belangrijkste afweging voor de oprichting van de GABV. Juist banken hebben grote invloed op de ontwikkelingsrichting van de economie en de samenleving. Zij leveren het kapitaal dat ondernemers nodig hebben. Door hun keuzes zijn bankiers medebepalend voor de vraag welk initiatief van de grond komt. Door via de GABV duurzaam bankieren te bevorderen en breder bekend te maken kunnen we werkelijk het verschil maken.”

WAARDENGEDREVEN
BANKIEREN

De Global Alliance for Banking on Values (GABV) is een wereldwijd netwerk van 25 duurzame banken. Van Azie, Afrika, Latijns-Amerika tot aan Noord Amerika en Europa. Hoewel er enorme diversiteit is in de mensen en markten ze dienen, GABV leden delen een gezamenlijke drijfveer om positieve verandering teweeg te brengen en een alternatief te bieden voor de huidige financiële systemen. De aangesloten organisaties geloven in het verbeteren van levens­kwaliteit voor iedereen op de planeet en voelen zich verantwoordelijk voor huidige en toekomstige generaties .
WWW.GABV.ORG

 

Tekst: Tobias Reijngoud
Fotografie: Global Alliance for Banking on Values

Wat vind je van "Waardengedreven bankieren groeit wereldwijd"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

Nieuwsbrief 2015 – nr. 01 | 5 jaar geleden

[…] de samenleving. Vijfentwintig van hen zijn verenigd in de Global Alliance for Banking on Values. (dekleurvangeld.nl, […]