Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

nieuws

Zo verduurzaam je grote bedrijven met beleggingen

Engagement in vier stappen

Engagement in vier stappen

Door grote, internationale bedrijven te verduurzamen, kun je veel impact maken. Daarom belegt Triodos Bank in beursgenoteerde bedrijven als Vestas. Wij leggen in vier stappen uit hoe we dit doen.

Wapens, kernenergie, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, conflictmineralen. Allemaal onderdelen waarin je bewust of onbewust in kunt investeren. Triodos Bank voert hierover een kritische dialoog met beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven waarin vier Triodos Sustainable Funds actief zijn, voldoen aan strenge criteria. Die worden dagelijks onderzocht door de onderzoeksafdeling Triodos Research.

1. De voorselectie: tenminste 50% van de omzet uit duurzame producten

Naast Triodos Bank Private Banking zijn er vier duurzame Triodos Beleggingsfondsen die beleggen in beursgenoteerde bedrijven. In 2015 ging het in totaal om 280 bedrijven. Twee derde daarvan behoort tot de grootste multinationals ter wereld. De overige een derde zijn duurzame koplopers: vaak middelgrote bedrijven die tenminste 50% van hun omzet halen uit duurzame producten of diensten. Vestas hoort tot deze laatste categorie.

Windmolens van Vestas aan zee

Windmolens van Vestas

Vestas ontwikkelt windturbines en windmolenparken”, vertelt Arthur van Mansvelt van Triodos Research. “Niet zo gek dus dat het bedrijf ruimschoots voldoet aan de 50%-norm.” Bij het vinden en selecteren van duurzame koplopers zoals Vestas, maken de Triodos Sustainable Funds gebruik van de analyses van Sustainalytics. Dat bureau licht bedrijven door op het gebied van duurzaamheid.

Van Mansvelt: “We volgen Vestas al ruim 15 jaar en we beleggen er sinds 2009 in. Dat doen we onder meer met Triodos Sustainable Pioneer Fund dat zich richt op duurzame koplopers. Ook Triodos Private Banking is bij het bedrijf betrokken. Ieder bedrijf waarin we beleggen, beoordelen we elke drie jaar weer volledig opnieuw.”

Dat geldt ook voor Vestas. Van Mansvelt: “De laatste herbeoordeling vond plaats in 2015. Soms voeren we bij bedrijven ook een tussentijdse herbeoordeling uit. Dat is het geval wanneer er twijfels ontstaan rond de duurzame intenties en prestaties. Bijvoorbeeld na publicaties in de pers of rapporten van maatschappelijke organisaties.”

2. De toets: 21 minimumeisen van Triodos Bank

De bedrijven die door de voorselectie heenkomen, worden diepgaand beoordeeld. Van Mansvelt: “Bij onze analyse hanteren we 20 zeer strikte minimumeisen. Die hebben betrekking op onderwerpen als wapens, kernenergie, tabak en gokken. We willen zeker weten dat de bedrijven waarin we beleggen, op geen enkele manier zijn betrokken bij dat soort activiteiten. Verder zijn er strikte eisen op het gebied van onder meer arbeidsomstandigheden, mensenrechten en dierenwelzijn. Daar moeten bedrijven gewoon goed en verantwoord mee omgaan.”

“De opbrengst van mineralen wordt vaak gebruikt om strijdende partijen te financieren”

Arthur van Mansvelt

Voor onze toets op de minimumeisen gaan we uit van de sector waarin een bedrijf actief is, vertelt Van Mansvelt. “Per sector hebben we bepaald welke onderwerpen het meest risicovol zijn. Een thema als arbeidsomstandigheden is bijvoorbeeld in de textielindustrie en de elektronica van groot belang. In de auto-industrie gaat het vooral om klimaatbeleid en CO2 -uitstoot.”

Mijn in Congo van Fairphone

Een mijn in Congo waar wel eerlijke mineralen worden gewonnen.

Vestas bouwt windturbines. “De productie van dat soort elektrische apparaten houdt vooral risico’s in op het gebied van het gebruik van conflictmineralen “, legt Van Mansvelt uit. “Denk aan tin en goud. Veel van deze mineralen komen uit mijnen in de Democratische Republiek Congo. De opbrengst wordt vaak gebruikt om strijdende partijen in dat land en de regio te financieren.”

3. Het gesprek: kritisch en constructief

Uit de openbare informatie van Vestas in bijvoorbeeld de jaarverslagen, viel niet op te maken wat het bedrijf doet om te voorkomen dat conflictmineralen in de producten belanden. Van Mansvelt: “Daarom hebben we contact met ze opgenomen en zijn we in gesprek gegaan.”

Vestas gaf tijdens de gesprekken aan dat het nog te weinig zicht had op conflictmineralen. Van Mansvelt: “Het bedrijf werkt samen met een flink aantal toeleveranciers. Die leveren onderdelen voor de turbines. Het is een gecompliceerde productieketen met veel verschillende spelers. Toch is het van belang om de herkomst van de materialen en grondstoffen die worden gebruikt, scherp op het netvlies te hebben.” Dat vindt niet alleen Triodos Bank.

Van Mansvelt: “Toezichthouders in de Verenigde Staten eisen van beursgenoteerde bedrijven transparantie op dit gebied. En ook in Europa is wetgeving in ontwikkeling. Triodos Bank heeft samen met andere duurzame beleggers in Brussel gepleit voor de verplichting aan bedrijven om over het gebruik en de herkomst van deze conflictgrondstoffen te rapporteren.” Met deze informatie kunnen beleggers voorkomen dat ze beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij schending van mensenrechten.

“Vestas besloot om de hele productieketen door te lichten op het gebruik van conflictmineralen”

Arthur van Mansvelt, Triodos Research

4. Het besluit: wel of niet beleggen?

De gesprekken die Triodos Bank met Vestas voerde, waren vruchtbaar en constructief. Van Mansvelt: “Het bedrijf besloot tijdens de gesprekken om de hele productieketen door te lichten op het gebruik van conflictmineralen. Daar is men momenteel mee bezig. We verwachten er de komende tijd resultaten van. Als helder is waar de grondstoffen vandaan komen, kan men zo nodig overschakelen op grondstoffen die niet ‘besmet’ zijn.”

Door de actieve manier waarop Vestas met de vragen omging, besloot Triodos Research het bedrijf in het Triodos beleggingsuniversum te houden. “Dat besluit namen we in 2015”, zegt Van Mansvelt. “We waren al een langere periode bij het bedrijf betrokken. Het risico op het gebruik van conflictmineralen heeft de laatste jaren steeds meer aandacht. Veel maatschappelijke instellingen zoals ontwikkelingsorganisaties wijzen op het belang van ‘schone’ grondstoffen.”

“Daardoor is het onderwerp ook bij ons in beeld gekomen in relatie tot Vestas. We hebben momenteel regelmatig contact met het bedrijf over de voortgang van de analyse van hun productieketen. In 2018 beoordelen we het bedrijf opnieuw. Dan bekijken we hoe het gesteld is met het gebruik van de mineralen en besluiten we of we of Vestas zich nog altijd kwalificeert voor belegging door Triodos Bank. Vervolgens blijft Triodos Research de dialoog voeren. We vinden het van belang dat bedrijven zich blijvend bewijzen met duurzame prestaties.”

De Triodos Sustainable Funds & Vermogensbeheer

Triodos Bank belegt in beursgenoteerde bedrijven via vier Triodos beleggingsfondsen en het vermogensbeheer van Private Banking. In de vier Sustainable Funds beleggen vooral particuliere deelnemers (97%), waaronder veel klanten van Triodos Bank. De fondsen hebben een totale omvang van 1,3 miljard euro, en groeien allemaal snel. Ze vallen onder de zogenaamde SRI-fondsen. SRI staat voor ‘Socially Responsible Investment’. Het gaat om Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sus-tainable Mixed Fund, en Triodos Sustainable Pioneer Fund. Elk van deze fondsen heeft een eigen karakter en richt zich op specifieke sectoren of soorten ondernemingen.

Tekst: Tobias Reijngoud
Fotografie: Fairphone

Wat vind je van "Zo verduurzaam je grote bedrijven met beleggingen"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

Zes vragen over impact bonds | Triodos Bank 3 jaar geleden

[…] de portefeuille op basis van strikte selectiecriteria. De uitgevende instelling moet voldoen aan de minimumeisen van Triodos Bank. Ook mogen de geselecteerde impact bonds uitsluitend projecten financieren die bijdragen aan een […]

Beleggen in verandering | Triodos Bank 3 jaar geleden

[…] Bij Vestas ging Triodos Bank de dialoog aan over conflictmineralen. Benieuwd naar welke stappen we ondernemen om een bedrijf als Vestas positief te beoordelen? Lees het artikel Hoe Triodos Bank grote bedrijven tot positieve verandering stimuleert […]

Waarom een groene bank in de auto-industrie belegt | Triodos Bank 3 jaar geleden

[…] > Hoe Triodos Bank grote bedrijven tot verandering stimuleert […]