Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

achtergrond

Impact via heel veel kleine impulsen

Haëlla besteedt geld bewust aan kleinschallige initiatieven

Haëlla besteedt geld bewust aan kleinschallige initiatieven

Voor de Haëlla Stichting zijn projecten niet snel te klein. Ze kiezen er bewust voor om het verschil te maken met kleinschaligheid. Mensenrechten, vrede, het milieu en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke thema’s. Directeur Geeske Zanen: “Wij geven bevlogen mensen een kans om hun droom over een betere maatschappij te laten uitkomen.”

Geeske Zanen mag geld schenken aan initiatieven die de wereld een beetje beter maken. Een mooie job. Dat weggeven bevalt de directeur van de Haëlla Stichting prima. Daar staat tegenover dat ze ook mensen moet teleurstellen. Ze vertelt dat eenderde van de aanvragen de eindstreep haalt. “Haëlla heeft een beperkt budget, maar we werken wel samen met andere familiefondsen. Hierdoor kunnen we aan aanvragers extra bijdragen bovenop de onze verschaffen.”

“Wij geven mensen waar we in geloven een kans. Soms zelfs een tweede of derde kans.”

Geeske Zanen

Kwetsbare naaste

De stichting uit Den Haag beperkt zich in haar giften tot de doelen ‘geloof en samenleving’, ‘vrede en mensenrechten’, ‘milieu en duurzaamheid’ en ‘sociale achterstand’ in Nederland. Dat sluit aan bij het gedachtegoed van het echtpaar Dake dat de stichting Haëlla in 1967 heeft opgericht. “Zij wilden iets goeds doen met het vermogen dat ze hadden vergaard met het schoonmaakbedrijf Cemsto. Omkijken naar de kwetsbare naaste vonden ze belangrijk, maar ook kerkelijke samenwerking en het milieu. De familie was zijn tijd ver vooruit, bijvoorbeeld met de overtuiging dat er een nieuwe economische ordening moest komen.”

Renske Heemskerk en Geeske Zanen

Renske Heemskerk (links) en Geeske Zanen.

Haëlla Stichting
Project CV

De Haëlla Stichting steunt al meer dan 45 jaar kleinschalige projecten in binnen- en buitenland. Het vermogensfonds wil hiermee dromen realiseren van organisaties en groepen die zich voor de samenleving inzetten. Een van de projecten is de Brede Buurtschool. Haëlla belegt haar vermogen bij Triodos Private Banking.

Bijna vijftig jaar na oprichting opereert de stichting nog steeds vanuit het gedachtegoed van de familie Dake. Haëlla onderscheidt zich door projecten te financieren die voor andere organisaties te klein of te riskant zijn, politiek te gevoelig liggen of niet in bestaande kaders passen.

Kleinschalig

Zanen vertelt dat Haëlla bewust kiest voor kleinschalige en beginnende initiatieven. “Het is ons niet snel te klein. Zo steunen we al jaren het uitdelen van soep aan daklozen op het station in Rotterdam. Het gaat Haëlla om de mens, niet om de getallen. We nemen de tijd voor aanvragen, ook bij kleine bedragen. Anders dan grotere financiers vragen we niet om een uitgebreide verantwoording of zekerheden vooraf. Wij geven mensen waar we in geloven een kans. Soms zelfs een tweede of derde kans. Wij zeggen: ga het maar eens doen, dan kijken we of het werkt. Dit lukt niet altijd. Maar we zien een mislukking niet als weggegooid geld als mensen er iets van geleerd hebben.”

Bepaalde projecten danken hun succes juist aan de kleinschaligheid, zoals When the Eagle Learns to Fly in Den Haag. “Afgekickte drugsverslaafden krijgen daar begeleiding om weer in de maatschappij te kunnen functioneren. De oprichter staat altijd voor hen klaar, ook in het weekend.”

Soms groeien uit de zaadjes die de stichting zaait ook grotere projecten, zoals de Wereldwinkels en Resto van Harte, een organisatie die diners organiseert om de cohesie in de buurten te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan.

Of de IMC Weekendschool, waar kinderen van 10-14 jaar uit achterstandswijken bijscholing krijgen. Zanen: “Mijn voorgangster heeft daar een lans voor gebroken, terwijl niemand aanvankelijk geloofde dat kinderen in het weekend naar school zouden gaan.”

Volgens haar past dit bij de rol van de stichting. “We geven bevlogen mensen een kans om hun droom over een betere maatschappij te laten uitkomen. Als een project groot groeit, trekt Haëlla zich weer terug. Dat is bijvoorbeeld bij IMC Weekendschool gebeurd. Vervolgens richten wij ons weer op kleine initiatieven, zoals dat van Renske Heemskerk. Zij wil basisschoolkinderen in contact brengen met het middelbaar onderwijs en daarna het hoger onderwijs.”

Durf te dromen
project cv

Kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau hebben een veel kleinere kans om door te dringen tot het hoger onderwijs. Dit geldt ook als ze precies dezelfde capaciteiten hebben als kinderen van hoogopgeleide ouders. Renske Heemskerk wil hier iets aan doen, door kinderen uit achterstandswijken in aanraking te brengen met onderwijsinstellingen in het voortgezet en hoger onderwijs. Heemskerk wil dit oppakken met de stichting Brede Buurtschool, die achter de Schilderswijkuniversity en Escampuniversity in Den Haag zit.

Deze weekendscholen in Haagse achterstandswijken bieden extra lessen aan basisscholieren die meer kunnen en willen. Met deze leerlingen bezocht Heemskerk al universiteiten en hogescholen. Ze wil hen nu ook kennis laten maken met het middelbaar onderwijs in Den Haag, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken voor een school die bij hen past. Deze scholieren krijgen tijdens hun middelbare schooltijd een coach, als het aan Heemskerk ligt. Ook zullen ze tijdens terugkomdagen teruggaan naar de Schilderswijkuniversity en de Escampuniversity.

Heemskerk kreeg 2.500 euro van Haëlla en 2.500 euro van een ander aangesloten fonds voor dit project dat ze ‘Durf te dromen’ noemt. Ze wil nog een aantal andere financieringsbronnen aanboren. Het geld wordt onder meer gebruikt voor bezoeken aan middelbare scholen, voor de coaches die kinderen begeleiden en de terugkomdagen. “Ik heb eerder bij een internationale organisatie gewerkt, maar het spreekt me aan om iets te doen dat direct zichtbaar effect heeft. Geweldig als je een kind kunt stimuleren om te dromen over een toekomst, waarin hij of zij het verschil kan maken.”

Gevoelige kwesties

Haëlla onderscheidt zich ook door bij actuele en politiek gevoelige kwesties de nek uit te steken. De stichting steunt bijvoorbeeld een organisatie die in Pakistan opkomt voor vrouwenrechten en een lobby voor vrijwilligerswerk voor mensen die niet beschikken over een paspoort: Iedereen-aandeslag.nl.

Stoeptegels Haëlla Stichting

Stichting Brede Buurtschool is oprichter van de Schilderswijkuniversity en Escampuniversity in Den Haag. Deze weekendscholen in Haagse achterstandswijken bieden extra lessen aan basisscholieren die meer kunnen en willen.

Haëlla kan snel schakelen bij actuele issues, zoals het vluchtelingenprobleem. Zanen bracht veertien fondsen samen in het initiatief Wijdoenmee.nu. Dat is een subsidieplatform voor initiatieven gericht op vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. “Dat kan om van alles gaan, zoals cursussen voor traumaverwerking of een buurtcamping in Tilburg die tien gezinnen van vluchtelingen uitnodigt. We geven aanvragers binnen zeven werkdagen uitsluitsel, zodat ze snel zekerheid hebben.”

Ook Geloofinjeproject.nl is een voorbeeld dat Haëlla typeert. Dit crowdfundingplatform biedt ruimte voor projecten met een religieus of levensbeschouwelijk karakter. Zo vind je acties voor een Nederlandstalige kinderkoran, een kerkelijke popup-winkel en een app tegen etnisch profileren. Inmiddels is al een kwart miljoen euro via het platform ‘opgehaald’.

Zanen: “Religieuze initiatieven vangen vaak bot bij reguliere crowdfundingssites. Dat kan te maken hebben met angst voor radicalisering en het funden van terroristische activiteiten.” Haëlla laat zich hierdoor niet direct afschrikken vanwege het grote belang dat de stichting hecht aan positieve religieuze initiatieven. “Wij vinden het belangrijk dat die toch een kans krijgen.”

Impact meten

Haëlla heeft een flinke impact, denkt Zanen. Niet alleen door de projecten die ze steunt, maar ook met het belegde vermogen. “Wij kiezen bewust voor louter duurzaam beleggen. Wij zijn altijd kritisch geweest over waar ons vermogen in wordt geïnvesteerd. Met Triodos Bank discussiëren we continu over wat er met ons geld moet gebeuren.”

“Wij kiezen bewust voor louter duurzaam beleggen”

Geeske Zanen

Zanen gelooft niet zo in het meten van de impact van projecten die Haëlla steunt. Ze is van oorsprong bètawetenschapper en weet dat meten erg afhangt van de aannames die je maakt. “Daar komt bij: wat is de impact als een kind uit een achterstandswijk naar het hbo kan? Hoe gelukkig iemand daarvan wordt, kun je niet meten.”

Zanen gelooft sterk in de impact van allerlei kleine impulsen. “We weten nu nog niet waar het de komende 50 jaar naartoe gaat. Het is heel goed dat heel veel bevlogen mensen op lokaal niveau allerlei dingen kunnen uitproberen.”

Haëlla belegt haar vermogen bij Triodos Bank Private Banking. Een reden hiervoor is dat de stichting ook met haar vermogen positieve impact wil maken. Over het thema impact verschenen nog meer verhalen. Bekijk het overzicht van verhalen over impact.

Tekst: Joost Bijlens

Beeld: Duco de Vries

Wat vind je van "Impact via heel veel kleine impulsen"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in