Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

interview

Het Klimaatakkoord: 7 vragen aan één van de bouwers

Kijkje achter de schermen met Jeroen Pels

Kijkje achter de schermen met Jeroen Pels

Het kabinet wil de CO2-uitstoot in 2030 met de helft terugbrengen ten opzichte van 1990. Die doelstelling wordt op dit moment uitgewerkt in een Nationaal Klimaatakkoord. Triodos Bank is intensief betrokken. Wat ga je er van merken? Zeven vragen aan één van de mensen die meebouwt aan het akkoord.

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid praten op dit moment over het Klimaatakkoord. Hoe gaan we de doelen uit het internationale akkoord van 2015 uit Parijs halen? We hebben daar wereldwijd afgesproken dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius opwarmt in 2050.

Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton minder broeikasgas. Daarvan is het belangrijkste gas koolstofdioxide. Deze 48,7 megaton CO2 is verdeeld over de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw en landgebruik. Iedere sector heeft een tafel met meerdere subtafels die zich buigen over nieuwe plannen en regels om de maatregel voor 2030 te halen.

Jeroen Pels, manager hypotheken van Triodos Bank, zit aan de sectortafel Gebouwde omgeving om een bijdrage te leveren aan dit proces. De sectortafel is ingedeeld in 5 subgroepen. Pels is voorzitter van de subtafel Financiering en Normering.

Jeroen Pels, Manager Triodos Hypotheken

1. Waarom heeft Nederland het Klimaatakkoord nodig?

“Nederland moet in beweging komen om klimaatverandering tegen te gaan. De CO2-uitstoot is gigantisch en de klimatologische effecten zijn desastreus. Het is nu echt ‘1 voor 12’. Bovendien zijn we een innovatief land, we moeten meer samenwerken en hier ook de kansen zien voor de Nederlandse economie.”

2. Hoe maken we dat akkoord dan van iedereen?

“Er moeten zoveel mogelijk mensen onderdeel uitmaken van dit plan. Dat begint er al mee dat we met verschillende partijen aan tafel zitten. In mijn geval, als je naar de gebouwde omgeving kijkt, zitten er bijvoorbeeld woningcorporaties, energiebedrijven, belangenpartijen voor huizenbezitters en de vakbond rond de tafel. Zo krijg je een akkoord dat door iedereen gedragen wordt. Ook al is het soms een beetje een polderoplossing.

Energiezuinig wonen is ook gezonder, comfortabeler en goedkoper.

Jeroen Pels

Het is belangrijk om te beseffen dat we vrijwel allemaal hele grote stappen kunnen zetten in het terugdringen van onze CO2-footprint met stap-voor-stap verbeteringen van bijvoorbeeld onze woning maar ook op gebied van vleesconsumptie en vervoer. Iedere verandering begint ook bij jezelf.

Ik denk dat we vooral mensen moeten ontzorgen. De energietransitie moet makkelijker en betaalbaar worden. Daarnaast is communicatie een belangrijke sleutel. Vaak denk je dat we energiebesparende maatregelen nemen omdat het verplicht is te verduurzamen. Maar energiezuinig wonen is ook gezonder, comfortabeler en goedkoper. Dat verhaal goed overbrengen is het halve werk.”

3. Kun je een voorbeeld van een van de plannen noemen?

“Om iedereen mee te krijgen moet de energietransitie betaalbaar worden. Mensen handelingsperspectief bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door concreet een nieuwe regeling te bedenken waarmee woningbezitters geld kunnen lenen om hun huis snel kunnen verduurzamen, zoals het aanbrengen van isolatie of zonnepanelen op je dak leggen. Zonder een hypotheek af te sluiten, want daar zitten ook weer advieskosten aan verbonden.”

4. Wat is jouw rol bij de gesprekken?

“De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van alle CO2-uitstoot. Nu verduurzamen mensen vaak alleen als ze een woning of kantoor kopen. Bewoners zien vaak op tegen de overlast of kosten en zo blijven duurzaamheidsmaatregelen ook uit. Meer mogelijkheden voor financiering van verduurzaming van de woning zijn dus heel belangrijk, maar het moet wel goed gebeuren, daar zet ik mij voor in.

Dat betekent dat de woningbezitter niet benadeeld mag worden. Hij moet alleen kunnen investeren in een huis als het betaalbaar blijft. Daar wil ik voor waken. De overheid is aan zet om de regelgeving aan te passen en de banken kunnen de nieuwe financieringsconstructie straks faciliteren.

Daarnaast zijn er natuurlijk particulieren die bereid zijn om vanuit ideële perspectieven te verduurzamen, deze koplopers moeten we absoluut de wind in de rug geven en maximaal bijstaan.”

Triodos Bank
& Het Klimaatakkoord

Triodos Bank is intensief betrokkenen bij het Klimaatakkoord en praat en ‘poldert’ mee. Naast Jeroen Pels hebben ook Kees Vendrik en Itske Lulof een rol. Vendrik, hoofdeconoom van Triodos Bank als voorzitter van de sectortafel Elektriciteit. Lulof (directeur Energie & Klimaat van Triodos Investment Management) neemt deel aan de Taakgroep Financiering, die de onderhandelaars gevraagd en ongevraagd adviseert over manieren om alle plannen uit het klimaatakkoord te financieren. Er worden afspraken gemaakt over Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. Klimaatakkoord.nl

5. En mensen die iets huren, hebben zij ook baat bij het Klimaatakkoord?

“Ja, voor verhuurders kijken we naar de verdeling van de lusten en de lasten. We richten ons hier vooral op de verhuurders van huizen zodat huurders ook kunnen profiteren. Woningcorporaties doen veelal de investering. En die gaan we stimuleren meer stappen te maken. Maar uiteraard kunnen huurders zelf ook heel veel doen zoals energie besparen in de woning.”

6. Wat is jouw eigen drijfveer om mee te onderhandelen?

“Ik wil heel graag dat iedereen betrokken wordt bij de energietransitie. Dat iedereen er wat van merkt en er profijt van heeft. We hebben een enorme verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en daarnaast kunnen we ons eigen leefklimaat enorm bevorderen door ons energieverbruik te moderniseren. Op het elektrische busje van Triodos Bank staat ‘De combinatie brandstof en fossiel zegt eigenlijk al genoeg’. Ik sluit me daarbij aan. Ik wil een tempo nastreven dat op een hoog ambitieniveau ligt maar wel voldoende haalbaar om het de komende tientallen jaren ook echt vol te kunnen houden.”

7. Gaan we de doelen halen?

“Ik ben heel optimistisch. Als we even buiten mijn sectortafel kijken ook. Met dit akkoord wordt de ondernemersgeest aangewakkerd in Nederland. En ik hoop en geloof dat we gaan zien dat we echt een innovatief land zijn.”

Meer lezen over energietransitie?

Dit jaar interviewt Triodos Bank hoofdrolspelers binnen de energietransitie. Bijvoorbeeld Marjolein Smeele die bouwt aan de eerste duurzaam drijvende woonwijk. Of Monique Sweep die vertelt hoe je windmolens geliefd maakt.

> Bekijk het overzicht van artikelen in het dossier Energietransitie

Wat vind je van "Het Klimaatakkoord: 7 vragen aan één van de bouwers"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

B. Feijern 12 maanden geleden

Geachte mevrouw, mijnheer
op 14 mei 2018 stond in de NRC een column van Martijn Katan waarin hij aangeeft dat stookolie en kerosine die in Nederland wordt getankt in internationale scheep- respectievelijk luchtvaart niet meetelt in de CO2 metingen. Citaat: “Alle auto’s, vrachtauto’s, bussen en treinen van Nederland tanken jaarlijks samen
minder dan er in schepen voor de grote vaart gaat in de haven van Rotterdam. De
kerosine die op Schiphol door vliegtuigen wordt getankt valt ook onder ‘bunker’. Het is
momenteel een kwart van wat de scheepvaart verbruikt, maar het verbruik van kerosine
groeit snel.”
In de verdragen van de EU en het verdrag van Parijs wordt niemand verantwoordelijk gesteld voor de CO2 die vrijkomt uit bunkerbrandstof.

Geldt deze uitzondering ook voor uw doelstellingen? want dan zijn we met peanuts bezig.

Met vriendelijke groet
B. Feijen

Reactie op B. Feijern
Louis Bervoets 12 maanden geleden

Ik kan me in Feijern’s reactie volledig vinden.

De grootste besparingen zijn te behalen in de scheepvaart en luchtvaart.

Steeds wordt er gehamerd dat huishoudens zuiniger aan moeten doen en dat is ook zo. Echter schiet het pas op als het bedrijfsleven als grootste milieuvervuilers daadwerkelijk het goede voorbeeld geven.

Koester al het leven op aarde en de aarde zelf , voor een toekomst met perspectief … iVi4life

Reactie op Louis Bervoets
Jos Sparreboom 12 maanden geleden

Ik heb nog een hele grote besparing. Volledig fossiele brandstof vrije Hoogovens. In Zweden wordt daar hard aan gewerkt en het gaat hoogt waarschijnlijk lukken.