Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

achtergrond

Lower Solu: duurzame energie, drinkwater, banen & koeien in Nepal

Deze waterkrachtcentrale verhoogt de beschikbare elektriciteit en werkgelegenheid

Deze waterkrachtcentrale verhoogt de beschikbare elektriciteit en werkgelegenheid

Een duurzame waterkrachtcentrale die de hoeveelheid beschikbare elektriciteit in Nepal in één klap met bijna 12% verhoogt. Dat is wat het Lower Solu-project doet. De milieu-impact van de centrale is minimaal. Bovendien levert het project tijdens de bouw werkgelegenheid aan 1.100 mensen.

Extra energieopwekking is van groot belang in Nepal. Minder dan de helft van bevolking heeft er toegang tot stroom. Bovendien zijn urenlange stroomstoringen aan de orde van de dag. 18 van de 24 uur zonder elektriciteit is geen uitzondering.

Minimale milieu-impact

De nieuwe waterkrachtcentrale in de Solu-rivier wil daar iets aan te doen. De centrale wordt gebouwd in het gebied ten zuiden van Mount Everest en is in 2020 klaar voor gebruik. Het project wordt gefinancierd door Triodos Groenfonds.

“Dit project levert een belangrijke bijdrage aan een krachtige en positieve toekomst van Nepal”

De negatieve milieu-impact van Lower Solu is voor een waterkrachtproject minimaal, zegt Gerrit-Jan Brunink. Hij is Senior Investment Officer Energy & Climate bij Triodos Investment Management. “Er wordt geen grote dam gebouwd of stuwmeer aangelegd. In plaats daarvan wekt deze “run-of-the-river-waterkrachtcentrale” elektriciteit op door gebruik te maken van het stromende water van de rivier zélf. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de bescherming van de visstand in de rivier.”

Gerrit-Jan Brunink, Senior Investment Officer Energy & Climate

Gerrit-Jan Brunink, Senior Investment Officer Energy & Climate

Steun aan scholen, schoon drinkwater

De bouw van de waterkrachtcentrale levert veel werkgelegenheid op. In totaal gaat het om zo’n 1.100 banen, waarvan ongeveer de helft voor de mensen uit de regio. Brunink: “Zo geeft het project een duw in de rug aan de lokale economie.”

Project C.V.
Lower Solu

De waterkrachtcentrale in de Solu-rivier in noordoost Nepal vergroot de beschikbare hoeveelheid elektriciteit in het land met bijna 12%. De voorbereidingen voor het project startten in 2008. De centrale wordt in 2020 opgeleverd.

Aanvullend heeft het Lower Solu-project een programma opgesteld om de inkomens van mensen in de regio verder te verbeteren. Brunink: “Dat programma wordt op dit moment uitgevoerd en richt zich vooral op families uit de lagere kasten. Het bestaat onder andere uit het doneren van geiten, varkens en koeien. Bovendien zijn er trainingsprogramma’s op het gebied van efficiënte landbouw.”

Daarnaast ondersteunt het project een aantal basisscholen in de regio financieel, zegt Brunink. “Ook is er door het project een kliniek gebouwd waar de bevolking terecht kan voor eerste hulp. Ook geeft Lower Solu financiële steun aan de bouw van voorzieningen voor schoon drinkwater in de dorpen rond de waterkrachtcentrale.”

De impact van Lower Solu in cijfers.

De impact van Lower Solu in cijfers.

 

Schone energie

Gezien de ligging van Nepal te midden van de Himalaya, is waterkracht een voor de hand liggende bron van schone energie. “Toch kent het land nog maar een zeer beperkte opwekcapaciteit”, zegt Brunink. “De waterkrachtcentrale in de Solu-rivier vergroot de totale hoeveelheid opgewekte (groene) stroom in Nepal met zo’n 12%.”

De bouw van de centrale duurt lang. Al in 2008 werden de eerste contracten getekend. Het project liep vervolgens vertraging op door de verwoestende aardbeving die Nepal in 2015 trof. Brunink: “Tegelijkertijd maakte deze dramatische natuurramp duidelijk hoe belangrijk een betrouwbare stroomvoorziening is. Want juist voor de wederopbouw na de aardbeving is elektriciteit nodig.”

Triodos Groenfonds

Voor een groot project als de bouw van een waterkrachtcentrale, is veel geld nodig. Als het gaat om de financiering ligt het initiatief bij de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO).

De waterkrachtcentrale van Lower Solu draagt op verschillende manieren bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Het project vergroot de hoeveelheid duurzame energie (doel 7) en draagt bij aan de aanpak van klimaatverandering (doel 13). Verder levert het project schoon drinkwater (doel 6), en is de bouw van de centrale een stimulans voor werkgelegenheid en economische groei (doel 8).

 

Triodos Groenfonds is kort na de start van het project als medefinancier ingestapt. Bruning: “We zijn al ruim tien jaar actief in Nepal als financier van verschillende duurzame energieprojecten. Lower Solu past daar uitstekend bij. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan een krachtige en positieve toekomst van Nepal.”

Triodos Groenfonds
De groenste manier van beleggen

Lower Solu wordt mede mogelijk gemaakt door een financiering van Triodos Groenfonds. Dit fonds belegt in meer dan 400 verschillende projecten op het gebied van duurzame energie, biologische landbouw, natuurontwikkeling en duurzaam bouwen. Door te beleggen in dit fonds help je om de transitie te maken van fossiele energie naar duurzame energie.

> Lees meer over beleggen bij Triodos Bank

Tekst: Tobias Reijngoud

Wat vind je van "Lower Solu: duurzame energie, drinkwater, banen & koeien in Nepal"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

Annemie van der Putten 10 maanden geleden

Als belegger in het groenfonds ben ik benieuwd naar het antwoord op de vragen van Christiane. Ook zou ik graag horen waarom maar 50% van de banen naar Nepalezen gaan. Wie vervullen de overige 50%?

Reactie op Annemie van der Putten
TriodosNL 10 maanden geleden

Hoi Annemie,

Bij het project wordt maximaal gebruik gemaakt maken van lokale kennis en arbeidskrachten. Het percentage van 50% is hoog voor een energie/infrastructuur project in een ontwikkelingsland. De reden dat de andere 50% niet-Nepalees is komt doordat er hoogwaardige en specialistische kennis nodig is voor de bouw van een complex project zoals Lower Solu, daarvoor zijn technici nodig (in dit geval uit India) die deze kennis hebben opgedaan in eerdere projecten elders.

De financiers van Lower Solu gaan een stap verder en hebben trainingsprogramma opgezet voor scholing van werklieden, ‘training on the job’ dus in bijvoorbeeld timmerwerk en metselwerk, waardoor de inzet niet beperkt blijft tot eenvoudige werkzaamheden, waaronder bewaking en schoonmaak. Resultaat zal zijn dat deze mensen ook na de (vier jaar) constructieperiode elders dit vak kunnen uitoefenen en daarmee in hun bestaan kunnen voorzien.

Christiane Voit 10 maanden geleden

Het is al een paar jaar geleden maar toen ik in Nepal een langere tocht naar de Anapurna maakte viel me op dat er wel energiecentrales waren en heel veel water. De berg gidsen vertelde dat er energie centrales waren, gefinancierd door India of China en dat de opgewekte energie voor meer dan 90% naar deze landen werden getransporteerd, een klein restje bleef voor Nepal zelf.
Ook kwam ik in dorpen waar wel watervoorzieningen waren (door westelijke initiatieven geïnstalleerd), regelmatig deden de pompen het niet , materiaal en kennis waren er niet om ze in stand te houden.
Ik kan alleen maar hopen dat dit initiatief van Lower Solu ook echt de bevolking en economie van het land ondersteund. Is er een dubbele agenda? Wie verdiend hier het meest aan?
Vragen die hopelijk gesteld zijn en waar naar gekeken wordt als Triodos deze actie ondersteunt.

Reactie op Christiane Voit
TriodosNL 10 maanden geleden

Hoi Christiane, bedankt voor je verhaal 🙂 Graag beantwoorden we je vragen hieronder:

Naar wie gaat de energieopwekking?
De energie die opgewekt zal worden met dit project is bestemd voor het Nepalese elektriciteitsnet. Daarvoor is een contract afgesloten met de Nepalese elektriciteitsmaatschappij.

Wie verdient hier aan? Wie financieren nog meer dit project?
Goed om te melden is dat de banken die betrokken zijn bij dit project zonder uitzondering een grote focus op milieu- en sociale aspecten hebben: zij onderschrijven de zogeheten Wereldbank/IFC ‘Performance Standards’. Dit zijn de meest stringente eisen in projectfinanciering wereldwijd op dat gebied. (voor zover wij weten voldoen veel andere projecten die in aanbouw zijn in Nepal niet aan deze eisen).

Meer info: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards