Sociale inclusiviteit

Educatie, zorg en welzijn dragen bij aan levenskwaliteit in onze samenleving. Triodos Bank financiert projecten en ondernemingen die actief zijn op deze gebieden.