Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

interview

Verbonden met de bank

Van wie is Triodos Bank eigenlijk?

Van wie is Triodos Bank eigenlijk?

Triodos Bank werd op 30 juni 1980 opgericht. Een belangrijke vraag voor de oprichters was: van wie is de bank eigenlijk? Is ze van spaarders, van aandeelhouders, van de samenleving?

Dit is reclame voor een beleggingsproduct.

Triodos Bank financiert initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van leven en die een positieve verandering in de samenleving in gang zetten. Door het spaargeld dat mensen aan de bank toevertrouwen, worden leningen mogelijk gemaakt aan inspirerende ondernemers en vernieuwende projecten. En sinds een aantal jaar worden hypotheken verstrekt aan particulieren die hun woning energiezuiniger willen maken of al een energiezuinige woning hebben.

“Om geld uit te kunnen lenen, heeft een bank een financiële buffer nodig”, zegt de voorzitter van de Raad van Bestuur, Peter Blom. Peter Blom: “Die kapitaalbuffer bestaat bij Triodos Bank niet uit gewone aandelen, maar uit certificaten van aandelen. We betrekken de certificaathouders intensief bij de bank en tegelijkertijd wordt door de structuur de onafhankelijkheid van de bank gegarandeerd en haar missie verankerd.”

Triodos Bank werd 38 jaar geleden opgericht. Een belangrijke vraag voor de oprichters was: van wie is de bank eigenlijk? Is ze van spaarders, van aandeelhouders, van de samenleving? Of is de bank onafhankelijk en ‘van zichzelf’? “Bij de oprichting is voor die laatste optie gekozen”, vertelt Peter Blom.

Onafhankelijke bank

“Triodos Bank is opgericht om duurzame ontwikkeling te financieren. Om ervoor te zorgen dat van die doelstelling niet wordt afgeweken, is het essentieel dat de bank onafhankelijk blijft. Zodanig dat niemand de bank kan dwingen om het roer om te gooien en andere doelen na te streven.”

Peter Blom directeur Triodos Bank bij de aandeelhoudersvergadering in Spanje van Triodos Bank

Links: Peter Blom, directeur Triodos Bank. Rechts: Josephine de Zwaan, voorzitter van het bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT).

Toch kan ook een onafhankelijke bank niet zonder kapitaal”, zegt Blom. “Het geld dat Triodos Bank uitzet in de vorm van leningen, komt primair van de mensen die hun spaargeld aan de bank toevertrouwen. Zonder echt risico te willen lopen. En daarom heeft de bank een stevige kapitaalbuffer nodig. Die buffer is onder meer nodig voor het opvangen van tegenvallers, zoals wanneer een ondernemer zijn lening niet kan terugbetalen. Zonder een buffer van kapitaal zou de bank geen krediet kunnen verlenen en dus geen vernieuwende bedrijven en projecten kunnen financieren.

Certificaten van aandelen

Op dit moment heeft Triodos Bank ongeveer 40.000 certificaathouders. Meer dan 80% van het kapitaal in de vorm van certificaten van aandelen is in het bezit van particulieren. In principe kan iedereen certificaathouder worden. Naast particulieren, is ook een aantal instellingen in het bezit van certificaten van aandelen. Het aantal certificaten dat één persoon of organisatie in bezit kan hebben, is maximaal 10% van het totale kapitaal.

“We willen dat de bank haar missie realiseert. Dat vertaalt zich onder meer in een maatschappelijk rendement voor onze certificaathouders.”

Josephine de Zwaan, voorzitter van het SAAT-bestuur

Dit gespreide bezit draagt bij aan de onafhankelijke positie van de bank. Die onafhankelijkheid wordt bovendien aanzienlijk versterkt doordat het aantal stemmen dat één certificaathouder kan uitbrengen is gemaximeerd tot 1.000. Boven de 1.000 certificaten krijgt een certificaathouder geen extra stemrecht. Blom: “Certificaathouders delen in de winst en in een eventueel verlies van de bank, net als gewone aandeelhouders.

Het stemrecht dat hoort bij een normaal aandeel wordt bij Triodos Bank uitgeoefend door de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Het bestuur van SAAT wordt benoemd door de certificaathouders en vervult een belangrijke rol in de structuur van de bank. “Als bestuur laten we ons leiden door de belangen van de certificaathouders, de belangen van de bank zelf en de missie”, vertelt Josephine de Zwaan, voorzitter van het SAAT-bestuur. “Uit de statuten van SAAT en het beleid dat daarop is gebaseerd, blijkt dat het gaat om deze drie dimensies.”

Triodos Bank, SAAT en de certificaathouders waarborgen gezamenlijk de missie van de bank

Triodos Bank, SAAT en de certificaathouders waarborgen gezamenlijk de missie van de bank. Dit gebeurt door onderlinge verbinding. Triodos Bank legt verantwoording af aan haar enige aandeelhouder SAAT door het publiceren van het jaarverslag. SAAT legt op haar beurt weer verantwoording af aan de certificaathouders over de dialoog die zij als aandeelhouder met de bestuurders van de bank heeft gevoerd. SAAT heeft stemrecht op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De certificaathouders kiezen op hun beurt het SAAT-bestuur.

De Zwaan licht dit toe: “We willen dat de bank haar missie realiseert. Dat vertaalt zich onder meer in een maatschappelijk rendement voor onze certificaathouders. We noemen dat tegenwoordig ook wel impact. Worden er bijvoorbeeld voldoende nieuwe kredieten verstrekt aan duurzame projecten? Uiteraard gaat het ook om de continuïteit en de onafhankelijkheid van de bank. Daarin speelt het beleid van de Raad van Bestuur een belangrijke rol.

Niet alleen is een gezonde financiële huishouding een vereiste, maar een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld ook het personeelsbeleid. Wij spreken met de Raad van Bestuur regelmatig over de vraag of de bank voldoende blijft investeren in medewerkers om te borgen dat die verbonden zijn met de missie van de bank en de bank daarin kunnen vertegenwoordigen. Op de bijeenkomsten die wij als SAAT organiseren, blijkt steeds dat certificaathouders dit een belangrijk onderwerp vinden. Tenslotte beoordelen we ook of de financiële belangen van de certificaathouders gediend worden met het beleid van de bank.”

Inspirerende relaties

Josephine de Zwaan voorzitter SAAT-bestuur bij de aandeelhoudersvergadering in Duitsland van Triodos Bank

Rechts: Josephine de Zwaan, voorzitter SAAT-bestuur.

Certificaathouders voelen zich intensief met de bank verbonden. Dat merkt Peter Blom ook op de klantendagen en bijeenkomsten van certificaathouders in de verschillende landen die Triodos Bank door het jaar heen organiseert. “Ze zijn enorm geïnteresseerd in de prestaties van de bank, niet zozeer in financiële termen maar meer in de vraag wat we concreet aan duurzame ontwikkeling realiseren. Ze vragen je het hemd van het lijf. Ik vind het altijd enorm inspirerende contacten.” Om de persoonlijke betrokkenheid te onderstrepen, staan de certificaten op naam.

Blom: “We kennen onze certificaathouders. We kunnen met ze in gesprek en er is sprake van een echte relatie. Dat is een belangrijk verschil met houders van ‘gewone’ aandelen, zeker als die op de beurs kunnen worden verhandeld. In dat laatste geval weet je eigenlijk niet wie de aandeelhouders van de bank zijn terwijl het wel de groep stakeholders is die de activiteiten van de bank met hun kapitaal überhaupt mogelijk maakt. Wij weten dat wel, en dat is heel positief.”

“We willen geworteld zijn in de samenleving.”

Peter Blom, directeur Triodos Bank

Veel certificaathouders van Triodos Bank gaan een langetermijnrelatie met de bank aan, zegt De Zwaan. “Juist omdat ze zich verbonden voelen met de missie, hebben we weinig certificaathouders die snel in- en uitstappen.”

Geworteld en gedragen

Zoals gezegd is het overgrote deel van de certificaten in bezit van particulieren. “Dat vinden we als Triodos Bank belangrijk”, zegt Blom. “We willen geworteld zijn in de samenleving. Die brede en diepe verbinding geeft aan dat ons werk wordt gedragen door een grote groep mensen.”

De wereld waarin Triodos Bank opereert, verandert. Blom: “Tot voor kort waren banken de enige instellingen die kredieten verstrekten aan ondernemers. Maar de laatste jaren ontstaan steeds meer andere vormen waarmee ondernemers geld kunnen aantrekken voor hun initiatief of onderneming. De bekendste daarvan is crowdfunding, waarbij ondernemers geld ophalen bij een grote groep burgers en bedrijven en zo hun projecten financieren.”

Dat soort nieuwe vormen is een prachtige aanvulling op de rol van banken, vindt Blom. “Het zijn ook manieren waarmee ondernemers zich verbinden met de samenleving. Net zoals Triodos Bank dat al heel lang doet.”

Certificaten van aandelen
Beleg in Triodos Bank zelf

Triodos Bank trekt geld aan van spaarders. Met dit geld worden leningen verstrekt aan duurzame ondernemers. Daarnaast heeft de bank eigen vermogen nodig om geld uit te kunnen lenen. Dit bestaat uit geld van mensen die investeren in de bank zelf, de certificaathouders.

Wilt u ook investeren in positieve verandering?
> Beleg dan in Triodos Bank zelf

Waar moet u op letten?
Met beleggen maakt u kans op meer rendement. Uw beleggingen kunnen ook minder waard worden. De keuze voor het aan- en verkopen van Certificaten van aandelen Triodos Bank ligt geheel bij u zelf. Het kan gebeuren dat u uw certificaten tijdelijk niet kunt verkopen. Dit komt door de manier waarop ze worden verhandeld. In het prospectus leest u meer over de specifieke risico’s van beleggen in Triodos Bank. Baseer uw beslissing om te kopen altijd op het prospectus.

Fotografie: Michiel Wijnbergh / Nacho García Peña
Tekst: Tobias Reijngoud

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 17 september 2015 en op 30 juni 2018 geüpdatet, waarbij de laatste ontwikkelingen en meest recente cijfers zijn meegenomen.

Wat vind je van "Verbonden met de bank"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

+ Toon alle 33 reacties

"Het is een bewuste keuze om in de bank zelf te beleggen" | Triodos Bank 7 maanden geleden

[…] > In dit artikel lees je hoe Triodos Bank onafhankelijk blijft […]

Wiebe 8 maanden geleden

Heel goed Met risico een goed doel vertenwoordigen

Ons nieuwe kantoor: een bouwpakket met 165.312 schroeven | Triodos Bank 10 maanden geleden

[…] > In dit artikel vind je het antwoord […]

Sicco 2 jaar geleden

Duidelijk artikel. Er wordt echter en paar keer gesuggereerd dat de leningen en hypotheken die Triodos verstrekt volledig uit het spaargeld van anderen bestaat. Dat is bij geen enkele bank zo en ook niet bij Triodos. Bij de meeste banken bestaat een verstrekte lening slechts voor een fractie uit het spaargeld van een ander (minder dan 10%), de rest van het geld wordt gewoon gecreëerd door de bank. Deze lage dekkingsgraad was zelfs een van de oorzaken van de bankencrisis. Wat is de dekkingsgraad van Triodos?

7 vragen over onze nieuwe biologisch afbreekbare bankpas | Triodos Bank 2 jaar geleden

[…] > Lees in dit artikel hoe het zit […]

Sparen of duurzaam beleggen? Wij helpen je kiezen 2 jaar geleden

[…] Voor wie alleen in schone energie wil beleggen, is er Triodos Renewables Europe Fund. En met een certificaat van aandelen kun je in Triodos Bank zelf investeren. […]

¿De quién es Triodos Bank? | La Revista Triodos 5 jaar geleden

[…] Tobias Reijngoud, publicado originalmente en De Kleur van Geld (revista de Triodos Bank Holanda). Fotos: Michiel Wijnbergh / Nacho García […]

Ida-Marie Hoek 5 jaar geleden

De Triodosbank werkt graag met trinitarische modellen; zo ook bij hun uitleg over hun juridisch ‘eigen’ gemaakte aandeelhouders- zeggenschapbeleid. In het moderne zoeken naar nieuwe wegen voor medebeslissingsrechten van ‘het volk’ (evt. terzake niet geschoold), blijft het echter de vraag, of dit geen schijntriniteit is geworden. Uit de discussie blijkt, dat het model verwarring oproept over de vraag, of er nu 1 of 2 soorten aandelen zijn, – dat niet het geval is, er zijn alleen twee soorten houders ervan -, en zelfs vragen oproept over de beloofde transparantie
van de bank, want wie zijn nu de leden van Saat en hoe kundig kan dit door de aandeelhouders gekozen bestuur zijn? De bank blijkt het zeggenschap probleem van de aandeelhouders onafhankelijk van een eventuele beursnotatie hebben willen regelen, oftewel wilden zij met hun regels de problematiek van het laatste gelijk meenemen, die, naar
bekend, bestaat uit de kortdurende of niet inhoudelijke betrokkenheid bij de zaken zelf van een groep anonieme bezitters van aandelen, omwille van het geld, dat het eventueel oplevert, in de handel erin op een wereldwijd bereikbare markt. Zo kwamen er ten eerste Triodos-spelregels voor ‘de’ aandeelhouders in de toestemming tot
bezit van hoeveelheid aandelen en een koppeling van stemrecht aan aantallen aandelen. Ten tweede is er
echter fundamenteel voor gekozen, een aandeelhouder geen automatisch stemrecht in de beleidszaken van de bank te verlenen. Van het aandeel wordt een papierwaarde en een zakelijke zeggingschap- waarde van elkaar onderscheiden, als een nominale en reële waarde, of als een bezit – en een werking waarde. De papierwaarde
wordt ‘certificaat’ genoemd en voor de reële inspraak- of werking- waarde wordt een extra traject verlangd. Helaas wordt nu echter voor dit traject geen reële scholing zichtbaar gemaakt, die in principe voor alle papierhouders mogelijk zou zijn, om ook het zakelijke mede-stemrecht te verkrijgen, maar horen wij alleen van ‘een bestuur’, dat door de papierbezitters gekozen wordt en het stemrecht wel krijgt. Zowel de werk-waarde van dit bestuur, als de vraag, wie de leden van Saat zijn, blijft onduidelijk. Het ware dus beter geen dubbele namen voor zelfde dingen in te voeren, en voor het zeggingschap bezittende clubje ‘Saat’ een vereist pad van scholing en oefening daartoe zichtbaar te maken, dat in principe voor iedere ‘bezitter’ bereikbaar is en ieder ook via de bank verkrijgen
kan. Blijf dus aandelen gewoon zo noemen, maar maak onderscheid tussen soorten bezitters ervan en ken het stemrecht toe aan hen, die te kennen geven lid van Saat te willen worden en zo’n scholing pad daartoe te willen gaan. Zo zou een ware driehoek relatie ontstaan tussen bankpraktijk, aandeelhouders en de beroepsscholing van de onderhavige praktijk en wordt het modern vereiste lichtelement bewust ingebouwd en krijg je een driegeleed werkmodel, dat een ware driegeleding van het menselijke functioneren goed spiegelt.

Triodos Bank Nederland 5 jaar geleden

Beste lezers,

Naar aanleiding van het artikel zijn vragen ontstaan over de onafhankelijkheid van Triodos Bank. Daarom aan alle lezers een extra toelichting op de onafhankelijkheid van de bank. De vraag ‘Van wie is Triodos Bank?’ willen we namelijk graag beantwoorden. Triodos Bank is van zichzelf. Om het bijzondere karakter en de missie van onze bank te waarborgen hebben we geen aandeelhouders maar certificaathouders. Zij hebben geen stemrecht in Triodos Bank. Dat recht wordt namens de certificaathouders uitgeoefend door Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, die de missie en ideële doelstellingen van de bank bewaakt. Er zijn bij elkaar meer dan 31.000 certificaathouders. De meesten van hen zijn particulieren. Ook is er een aantal institutionele certificaathouders met een belang van 3% of meer. Een overzicht van de verdeling van certificaten is hier te vinden: http://www.jaarverslag-triodos.nl/nl/2014/governance/bericht-van-het-bestuur-van-saat.html

Zowel particuliere als institutionele certificaathouders kunnen nooit meer dan 10% van alle uitgegeven certificaten in handen hebben. Ook zijn de certificaten niet aan de beurs genoteerd. Zelfs als certificaathouders (waaronder dus
institutionele zoals Rabobank) gewone aandelen Triodos Bank in bezit zouden hebben, dan nog zou de onafhankelijkheid van Triodos Bank niet in het geding zijn. Er zou dan namelijk zowel sprake moeten zijn van stemrecht als een meerderheidsbelang van minimaal 50,1%. De mogelijkheid van een dergelijk groot belang, alsmede het stemrecht, is door onze bijzondere rechtsvorm nu juist expliciet uitgesloten.

Graag verwijzen we voor (financiële) achtergrondinformatie over bijvoorbeeld onze financieringen en impact ook naar het online jaarverslag over 2014: http://www.jaarverslag-triodos.nl/nl/2014/

Groet Angela

Seven of One 5 jaar geleden

Dat 80% van het kapitaal is geleend door particulieren, zegt niets over de zeggenschap.
Dat is het ‘mooie’ van certificaten: Je trekt het geld binnen van de certificaathouders en die hebben ook nog eens niets te vertellen over wat met hun geld gebeurt.
Alleen de houders van echte aandelen hebben stemrecht, en dat dan weer via een stichting.

Martien 5 jaar geleden

Ik begreep dat de RABObank het nodige te maken heeft met de Triodos bank. Wie kan me vertellen wat dit dan is? Is de Rabo groot aandeelhouder, heeft ze zeggenschap? Ik hoor het graag. Feiten aub.

Reactie op Martien
Gertjan 5 jaar geleden

Omdat Triodos Bank in Nederland één kantoor en slechts een enkele geldautomaat heeft is voor het pinnen met een bankpas een samenwerkingsverband aangegaan met de Rabobank.

Adriano 5 jaar geleden

Nog een verduidelijkend artikel over Triodosbank:

http://www.vergelijkuwvermogensbeheerder.nl/triodos-vermogensbeheer

Jan 5 jaar geleden

Completere info over de achtergrond van de Triodosbank

https://nl.wikipedia.org/wiki/Triodos_Bank

P. Mastenbroek 5 jaar geleden

Ik heb alleen maar vragen na het lezen van het bovenstaande artikel. Hoe onafhankelijk is de Triodos bank? Waar komt de buffer vandaan? Heeft de Triodos naast certificaathouders ook aandeelhouders? Certificaathouders delen in de winst en eventueel in het verlies van de bank? Creëer je hierdoor juist persoonlijke belangen i.p.v. het nastreven van een gemeenschappelijk doel? Hoeveel van de winst gaat terug naar het gemeenschappelijke doel?

Henk Gianotten 5 jaar geleden

Er is een boekje met voorbeelden van “liegende grafieken” waarbij de vorm van de grafiek niet overeenkomt met de onderliggende data. De oranjekleurige grafiek over de nationaliteiten van de certificaathouder kan ook in dat boekje. De Duitsers hebben slechts 1% maar in oppervlak is hun cirkel ongeveer eenvijfde van de cirkel van de Nederlanders met 59%. Dat riekt naar het toepassen van verwijtbare marketingtrucs. Bij de ING verwacht ik zoiets, bij Triodos beslist niet.

Reactie op Henk Gianotten
The Watcher 5 jaar geleden

> “liegende grafieken” waarbij de vorm van de grafiek niet overeenkomt met de onderliggende data

Mij was meteen duidelijk dat het hier niet gaat om een mathematische grafiek maar een grafische versiering. Een grafiek in de betekenis van een rekenkundig accuraat informatie
meedelende afbeelding zou totaal anders gestructureerd moeten zijn.

Mensen in het ene land bezitten meer certificaten dan in een ander – dat is alles wat het plaatje communiceert. Van mij hoeft op zo’n plaatje Nederland niet 59 maal zo groot als Duitsland te zijn.

Henk Gianotten 5 jaar geleden

Dit is dé gemiste kans. Het vraagteken in de ronkende kopregel doet even vermoeden dat er duidelijkheid wordt gegeven over de bezitters/certificaathouders in de bank. Dat de andere deelnemende bank en verzekererraar niet worden genoemd is – in mijn ogen – opmerkelijk als je je in de eigen media op de borst klopt dat je open en transparant bent. Natuurlijk is het aandeel van de andere bank en de verzekeraar beperkt maar het blijft een invloed die substantieel lijkt. Ik hoop dat de Triodosbank de volgende keer gewoon meldt dat er andere partijen zijn die graag deelnemen in hun bank. Als je daar niet trots op bent moet je zo’n deelname niet willen.

Reactie op Henk Gianotten
Hendrik 5 jaar geleden

Henk, Het zou inderdaad beter zijn de institutionele beleggers met name te noemen maar uiteindelijk resteert slechts één vraag: Wordt jij een steeds grotere certificaathouder?

m. vanDam 5 jaar geleden

Ik meen dat Triodos (drie-geleding) voorkomt uit de Antroposofen.
Waarom wordt dat verzwegen, althans ik ervaar dat zo/

Reactie op m. vanDam
The Watcher 5 jaar geleden

Dat wordt helemaal niet verzwegen, en die simpele informatie is op meerdere internet-adressen te vinden. De bank loopt eenvoudig niet met die levensbeschouwelijke achtergrond van de oprichters te koop, net zoals in het geval van (de meeste) andere banken het niet rondgebazuind wordt dat de oprichters katholieken, joden of wat dan ook waren. (En ‘niet met iets te koop lopen’ is niet hetzelfde als ‘verzwijgen’.)

Belangrijker vind ik, dat je de kwaliteit van de boom aan de vruchten herkent. En zelfs als Triodos in de loop der jaren af en toe een enkele keer een minder verstandige beslissing genomen heeft (het zijn tenslotte ook maar mensen; en dan vind ik het wat ziekelijk om, zoals sommige vermeend verlichte critici doen, op die antroposofische achtergrond te hakken), steekt deze bank ethisch toch wel duidelijk af in vergelijking tot het verdere bankenlandschap.

Marco Rorai 5 jaar geleden

Wat is de relatie met de Rabo-bank en de ABNAMRO? Waarom wordt hierover niets vermeld, terwijl dit toch publiekelijk bekend is?

Adriano 5 jaar geleden

In het artikel wordt vermeld dat 80% van het kapitaal in handen is van particulieren middels certificaten. Rabobank en Delta Lloyd hebben ieder een belang van minder dan 6%, dus zeg tezamen 10%, blijft er dus 10% over die in ider geval niet in handen is van particulieren. Dus Triodos Bank, graag openheid en eerlijkheid over deze kwestie!

Seven of One 5 jaar geleden

De vraag van wie Triodos is, wordt gewoon niet beantwoord, het is een prietpraatverhaal om reclame te maken voor Certificaten van aandelen. Die reclame lag ook inmoapiervorm in mijn brievenbus.
Certificaten van aandelen geven geen stemrecht.
De houders van aandelen hebben stemrecht, die zitten in de Stichting en eenstichting heeft niet iets met goede doelen te maken, maar is een opgetrokken rookwolk. ABN is een van de oprichters, dus die hebben daar waarschijnlijk de touwtjes in handen.

Reactie op Seven of One
Adriano 5 jaar geleden

20% van het kapitaal is in ieder geval NIET in handen van particulieren, Rabobank en Delta Lloyd hebben ieder minder dan 6% in handen, zeg 10%, blijft over 10% in handen van mogelijk nog andere banken?

Reactie op Seven of One
The Watcher 5 jaar geleden

> Certificaten van aandelen geven geen stemrecht.

Juist. Dat, en ook nog de beperking van maximaal 10% van het totaal aan certificaten voor een individu of instantie, moet garanderen dat de bank onafhankelijk blijft en niet een speelbal van bijv. turbo-capitalisten wordt.

RM Ulmann 5 jaar geleden

in het verhaal over certificaathouders staan de procenten in diverse landen; opgetld 101%. Kan dat?

voorts dat de certificaathouders meedelen in de winst van de bank. waaruit blijkt dat?

Reactie op RM Ulmann
The Watcher 5 jaar geleden

> in het verhaal over certificaathouders staan de procenten in diverse landen; opgetld 101%. Kan dat?

Dat kan best, als je de decimalen na de komma weglaat en die getallen afrondt.

> voorts dat de certificaathouders meedelen in de winst van de bank. waaruit blijkt dat?

Uit de betalingen die ik ontvang.

niels bosman 5 jaar geleden

wie zijn dan de eigenaren van de certificaten? Rabobank, Delta Loyd, PGGM en de Friesland Bank? Was misschien ook nog aardig om bij te vertellen waar die buffer en kapitaalratio Trier uit bestaat.

Reactie op niels bosman
henk 5 jaar geleden

Ruud Lubbers, minister van staat, ondernemer en grootaandeelhouder van o.a. de ideëele Triodos Bank (ter informatie voor idealistische klanten van die bank: ook de Rabobank en Friesland Bank zijn aandeelhouders) en gesjeesde Hoge Commissaris voor het Vluchtelingenbeleid, wegens het uiten van al te betrokken gevoelens bij de ‘zwakkeren’ in zijn omgeving, wordt voorzitter. En dat, terwijl ik dacht dat een ‘Minister van staat’ al net zo overbodig is als een monarchie; denkfout dus… Dezelfde Ruud die als premier al vond, dat je die puissant rijke familie Van Amsberg fors moest overbetalen, anders gingen ze toch maar zo’n beetje hun eigen gang. Die familie lag uiteraard stiekem dubbel, want die deden dat toch wel, inmiddels weten we waar dat toe heeft geleid. Deze ex-premier heeft ook het wekelijkse theekransje op Noordeinde geïntroduceerd om zijn mening er wel eens even ten Paleize door te drukken, maar de majesteit bleek een té taaie meid, dus ging het andersom en Ruud vond het eigenlijk wel best, zo.

Reactie op henk
The Watcher 5 jaar geleden

Ongeacht wat men van Lubbers vindt: mag hij niets goeds doen, op zijn oude dag? In plaats van zijn geld in iets boosaardigs te steken wat meer winst oplevert, heeft hij dus kennelijk met Triodos te maken. Dat past helemaal bij wat in de eerste alinea van https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_Lubbers staat.

M Leusink 5 jaar geleden

Wat is de relatie met de ABN?


+ Toon alle 33 reacties