Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

Achtergrond

Vraag 2: Hoe komt het dat het totale oppervlak aan vruchtbare bodem wereldwijd afneemt?

Bodem: zes kernvragen

Bodem: zes kernvragen

De vruchtbaarheid van de bodem is een van de redenen waarom de mens zich door de eeuwen heen graag heeft gevestigd in rivierdelta’s.

Veel grote steden liggen in die delta’s en in gebieden langs de kust. Volgens berekeningen van de Verenigde Naties leeft momenteel 44% van de wereldbevolking in een strook van 150 kilometer van de zee. Dat percentage stijgt nog steeds. De bevolkingsconcentratie in rivierdelta’s en kustgebieden is slecht nieuws voor de hoeveelheid vruchtbare bodem. Een derde deel ervan wordt momenteel wereldwijd bedreigd, onder meer doordat gebouwen en infrastructuur de bodem bedekken. “Volbouwen is een van de oorzaken van de afname van de hoeveelheid vruchtbare bodem”, zegt Margot de Cleen, senior-adviseur Bodem en Ontwikkeling bij Rijkswaterstaat. “Dat zien we in Afrika en Azië, waar de bevolking snel groeit en waar veel wordt gebouwd. Maar het speelt ook in Nederland, door bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur, woonwijken en bedrijventerreinen.” Naast fysieke bedekking zijn er andere ontwikkelingen die de totale bodemoppervlakte en ook de bodemvruchtbaarheid aantasten. Denk aan het kappen van bos, wat kan leiden tot bodemerosie en verwoestijning. Maar bijvoorbeeld ook vervuiling van de bodem, onder meer door pesticiden en het gebruik van kunstmest in de landbouw. “Verder speelt klimaatverandering een rol”, zegt De Cleen. “Sommige regio’s in de wereld worden droger, terwijl in andere gebieden juist meer of intensievere regen valt. Vooral dat laatste is een probleem. Meer heftige regenval betekent dat de bodem makkelijker wegspoelt.”

 

vruchtbare bodem

De kaart toont hoeveel procent van de totale oppervlakte van een land gebruikt wordt voor de landbouw. Met landbouwgrond wordt land bedoeld dat gebruikt wordt voor akkerbouw, permanente teelt of grasland. Dat kunnen dus ook wijngaarden zijn of land met fruit- en notenbomen. Bron: www.oneworld.nl/atlas/percentage-landbouwgrond#country

 

Bodem:
Zes kernvragen

Een gezonde bodem is onontbeerlijk voor een gevarieerde natuur en voor onze voedselvoorziening. Om het belang van duurzaam bodembeheer te onderstrepen, riepen de Verenigde Naties 2015 uit tot Jaar van de Bodem. Maar wat is eigenlijk een bodem? Hoe kun je als consument bijdragen aan bodembescherming?

Lees ook Vraag 3: Wat is het belang van een bodem?
Lees hier de andere 5 kernvragen over bodem

Tekst: Albert van Zadelhoff en Tobias Reijngoud
Beeld: Marc Dalmulder

Wat vind je van "Vraag 2: Hoe komt het dat het totale oppervlak aan vruchtbare bodem wereldwijd afneemt?"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

+ Toon alle 6 reacties

Karel 11 maanden geleden

I Dont KNOW

Karel 11 maanden geleden

Idk

jules delembre 2 jaar geleden

ik zeg dat dat is omdat achilles naast mij zit

Pieter 4 jaar geleden

De nutriciale waardes in GMO geproduceerd voedsel ligt veel lager dan in ecologische organische landbouw producten. Daarbij komt dat pestcides in toenemende mate gebruikt worden bij de GMO gewassen door het resistend worden van de plagen die de gewassen bedreigen en er dus steeds meer (door dezelfde leverancier geproduceerde) pesticides, etc., gebruikt moeten worden.
Conclusie GMO monocultuur gewassen zorgen voor lagere opbrengsten aan nutriciale waardes per hectare landbouwgrond (tot 10 keer minder) en vervuilen de grond meer door de toenames van het gebruik van pesticides en kunstmesten. Dit terzijde van het gevaar voor de volksgezondheid van GMO oogsten zoals meer en meer duidelijk begint te worden.

Pieter 4 jaar geleden

Wat hebben monoculturen landbouw en GMO gewassen voor impact hierop?

Reactie op Pieter
jules delembre 2 jaar geleden

ik zeg dat dat is omdat achilles naast mij zit


+ Toon alle 6 reacties