Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

Nieuws

“Vuile stroom moet duurder”

Interview met Jacco Minnaar over de Klimaattop

Interview met Jacco Minnaar over de Klimaattop

Vandaag start de Klimaattop in Parijs. Regeringsleiders vanuit de hele wereld zitten bij elkaar om tot een nieuw klimaatverdrag te komen. Jacco Minnaar, directeur Energy & Climate bij Triodos Investment Management, stapte zaterdag 28 november 2015 in de trein naar Parijs.

De komende twee weken wordt er in Parijs gesproken over een nieuw Klimaatverdrag. Dit nieuwe verdrag moet in 2020 ingaan als het lopende verdrag van Kyoto afloopt. Afgelopen zaterdag vertrok er een trein van Rotterdam naar Parijs met een stop in Brussel. Afgevaardigden van verschillende bedrijven, start-ups, maatschappelijke organisaties en gemeenten stapten in om de dialoog met elkaar aan te gaan. Zo ook Jacco Minnaar die bij Triodos Investment Management verantwoordelijk is voor investeringen in de sector Energie en klimaat.

Jacco Minnaar is directeur Energy & Climate bij Triodos Investment Management

Jacco Minnaar is directeur Energy & Climate bij Triodos Investment Management

Voorafgaand aan de internationale top werden de voorgenomen plannen van individuele landen al doorgerekend door de VN-klimaatconferentie (UNFCC). Met de huidige maatregelen zal de temperatuur met wel 4, 5 of misschien wel 6 graden stijgen. Als we alle voorgenomen maatregelen invoeren, komen we uit op een stijging van 2,7 graden in 2050. Dat is nog steeds te veel volgens critici. “Maar het is wel positief dat er iets gebeurt. Deze Klimaattop staat meer dan ooit in de belangstelling”, aldus Minnaar.

Waarom ben je in de trein gestapt?

“Ik ben in Parijs omdat het absoluut mogelijk en nodig is om vóór 2050 alle energie groen te maken. De transitie naar een groene economie gaat er komen, maar de vraag is hoe snel. De Klimaattop in Parijs kan ervoor zorgen dat deze transitie versneld plaatsvindt door bijvoorbeeld met elkaar afspraken te maken over een prijs op CO2-uitstoot. Dat zouden we heel graag willen. Steenkool wordt dan bijvoorbeeld als meest vervuilende grondstof duurder dan andere vormen van energieopwekking.”

21e Klimaattop
Een nieuw verdrag

Van 30 november tot 11 december vindt in Parijs de 21e Klimaattop plaats. Dit overleg met alle partijen die aangesloten zijn bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) is ieder jaar in een ander land. Het doel is dit jaar om tot een nieuw Klimaatverdrag te komen, dat ingaat als in 2020 het Kyoto-verdrag afloopt.

Waarom is de Klimaattop belangrijk?

“Jesse Klaver en Diederik Samson spraken vorige week over de ‘tragedie van de horizon’. Iedereen snapt dat klimaatverandering een groot probleem is, maar de urgentie wordt nog niet gevoeld omdat we het nog niet merken. Als we klimaatverandering om ons heen gaan merken, dan is het al te laat. De Klimaattop maakt iedereen er weer van bewust hoe belangrijk het is om aan een beter klimaat te blijven werken.”

Wat is daarvoor nodig?

“De transitie naar groene energie is een heel mooie beweging. Niet alleen omdat hiermee de klimaatverandering teruggedrongen wordt, maar ook omdat deze transitie banen zal opleveren. Dit geeft positieve energie aan de maatschappij. Daar moeten we op inzetten. Mensen willen graag bij een positieve beweging horen. Ons brein is niet ingesteld op doemscenario’s. Dan gaan we ons afsluiten, omdat we denken dat we er als individu toch niets aan kunnen doen.”

“Duurzame energie wordt goedkoper. Over een aantal jaar is er geen subsidie voor duurzame energie meer nodig.”

Welke positieve ontwikkelingen zie jij?

“Duurzame energie wordt goedkoper. Over een aantal jaar is er geen subsidie voor duurzame energie meer nodig. Bij fossiele brandstoffen zie je het tegenovergestelde. De makkelijke reservebronnen zijn al gewonnen, dus nu is men bezig met schaliegas. En er wordt energie uit teerzand gehaald. Dit zijn duurdere methoden die nog grotere milieurisico’s met zich meebrengen dan energiewinning uit olie. De kostencurve van fossiele brandstof laat een tegenovergestelde trend zien. In de toekomst kan het niet anders dat de kostprijs van fossiele brandstof omhoog gaat. Financieren van duurzame energie blijft daarom ook financieel gezien een goede strategie.”

Minnaar geeft aan dat hij al veel bedrijven ziet die hierop inspelen. Hij noemt Vandebron als goed voorbeeld. Triodos Groenfonds is een van de financiers van dit bedrijf dat een soort marktplaats is voor duurzame energie. Als klant kun je zelf je energiebron kiezen. Wie wekt het op en wil je graag wind-, water-, of zonne-energie? Daarnaast zegt Minnaar dat steeds meer partijen zich committeren aan het doel om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

“Wat hebben het Vaticaan, het Witte Huis, een hele hoop NGO’s, maar ook grote oliemaatschappijen en Triodos Bank gemeen? Je denkt misschien niks, maar deze partijen willen allemaal dat het duurder wordt om CO2-uit te stoten. Het is heel interessant dat deze wens niet meer uitsluitend van een kleine club NGO’s komt.”

Er doen dus steeds meer grote partijen mee?

“Vroeger was het klimaat een debat, maar dat is niet meer zo. 97% van de wetenschappers vindt dat er maatschappelijk bewijs is dat klimaatverandering daadwerkelijk plaatsvindt en dat dit komt door menselijke activiteiten. Als de afspraken in het nieuwe klimaatverdrag net iets verder gaan dan we verwachten, kan er veel meer geld vloeien naar de sectoren die het nodig hebben. Dat gebeurt deels al. Kijk naar bedrijven als APG en PGGM die hun beleggingen in C02 intensieve industrieën actief gaan afbouwen.”

“De kerntaak van Triodos Investment Management is investeren om daarmee een positieve impact te creëren, in dit geval op het milieu en het klimaat.”

Wat is de rol van Triodos Bank?

“De kerntaak van Triodos Investment Management is investeren om daarmee een positieve impact te creëren, in dit geval op het milieu en het klimaat. De sector milieu beslaat 44% van alle leningen en investeringen van Triodos Bank. En we financieren duurzame energie al sinds de jaren 80. Wij staan dicht bij de reële economie; we hebben de netwerken en kennen de ontwikkelaars van nieuwe projecten. Met onze verschillende fondsen verbinden we spaarders en investeerders aan de ene kan met investeringen in duurzame projecten aan de andere kant. Met als doel ervoor te zorgen dat er meer organisaties in duurzame energie gaan investeren. Hoe meer mensen geld op een goede manier aanwenden, hoe beter.”

Welke belangrijke innovaties kunnen we verwachten?

“Opslag van energie. Als je kijkt naar het opwekken van groene energie, dan zie je dat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait. Gelukkig is het wel zo dat de wind meestal ’s nachts iets harder waait terwijl zonne-energie juist alleen overdag opgewekt wordt. En in de zomer is er meer zon terwijl het in de winter meer waait. We moeten gaan uitvinden hoe we energie beter kunnen opslaan voor de momenten dat er niet genoeg opgewekt wordt.”

Op Mijn Geld Gaat Goed kunt u alle projecten bekijken die Triodos Bank financiert op het gebied van duurzame energie. Wilt u meer lezen over de Klimaattop in Parijs? Ga dan naar www.cop21.gouv.fr

Wat vind je van "“Vuile stroom moet duurder”"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

P.S.A. Raaijmakers 5 jaar geleden

Eigen lijk is het gewoon logisch dat degene die willens en wetens vuile stroom gebruikt, daarvoor extra moet betalen. Als er minder (financiële) belangen in het geding waren, was die extra betaling allang gemeengoed geweest. Ik vind het steeds weer teleurstellend d dat de regering daarin geen stelling kiest.

Reactie op P.S.A. Raaijmakers
P. Vinkhuyzen 5 jaar geleden

P. Vinkhuyzen

Het is naar mijn mening een gemiste kans om in het artikel van Jacco Minnaar niet voorop te stellen dat een grote bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot ten gevolge van menselijk handelen bereikt kan en moet worden door het verlagen van ons energieverbruik. Dat geldt niet alleen voor particulieren, maar zeker ook voor bedrijven die daar trouwens al fors en met succes mee bezig zijn.
Mijn commentaar op de wens van de heer Raaijmakers om gebruikers van stroom die opgewekt is door het verstoken van fossiele brandstoffen meer te laten betalen betekent in feite een algemene verhoging van de stroomprijs, want wij consumeren allemaal vuile stroom omdat er gewoon onvoldoende “groene” stroom is om onze treinen te laten rijden, de bruggen te bedienen, de verkeersregeling te laten functioneren, de computers met hun energieslurpende datacentra’s in bedrijf te houden , de bakkersovens te stoken, of onze electrische auto’s te laten rijden op electrisch verlichte straten, de gemalen te laten pompen en in ons huishoudelijk verbruik te voorzien.
In Nederland bedraagt de bijdrage van wind-en zonne-energie helaas -nog- slechts een zeer gering aantal procenten van onze totale stroombehoefte. Er moet dus veel geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling van minder milieubelastende stroomopwekking én ik denk vooral aan verbeterde technologieën die het energieverbruik verminderen. Met de nog steeds groeiende wereldbevolking is het nauwelijks denkbaar dat het totale energieverbruik alle mensen op deze aarde niet ook zal stijgen.
Wat dat betreft steun ik de gedachte van Raaijmakers om de stroomprijs te laten stijgen tot de reële kosten: een hogere prijs is wellicht een stimulans tot een zuiniger gebruik.

Reactie op P. Vinkhuyzen
Jos Sparreboom 5 jaar geleden

Zomaar een paar losse vragen. Zijn alle openbare lampjes al vervangen door LED-lampen? Zijn alle daken in Nederland al voorzien van panelen? Wordt alle bio-afval al vergist? Is de verkapte subsidie op leasebak-van-de-zaak al afgeschaft? Zijn de schoonst mogelijke auto’s al 5 jaar wegenbelasting-vrij? En is de bijzondere gebruiksbelasting voor deze auto’s al afgeschaft?
Is het “parkeer”-probleem en het diefstal-probleem van fietsen al opgelost?
Als het niet van bovenaf kan, dan maar van onderop. Het MOET!