Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

achtergrond

Waarom de spaarrente zo laag is

Rente: delen in waardecreatie

Rente: delen in waardecreatie

De spaarrente is historisch laag. Maar waarom eigenlijk? Hoe bepaalt een bank haar rentetarieven? Wat is het belang van sparen? En zijn er ook andere manieren om met geld dat je tijdelijk niet nodig hebt, positieve verandering te stimuleren?

Verbinden

Rente en banken zijn nauw met elkaar verbonden. Een bank heeft tot taak om geld van spaarders veilig te beheren. De bank verstrekt met dat spaargeld leningen aan ondernemers die economische en maatschappelijke waarde creëren in de vorm van goederen en diensten.

Een bank heeft in die zin een bemiddelende rol: ze verbindt spaarders die tijdelijk geld over hebben met ondernemers die geld nodig hebben om een onderneming te beginnen, uit te breiden of te verbeteren.

Betalen én ontvangen

Een bank betaalt spaarders een vergoeding voor het geld dat ze tijdelijk in bewaring krijgt en waarmee ze kredieten kan verstrekken. Die vergoeding noemen we rente. Anderzijds ontvangt de bank op haar beurt rente voor kredieten die ze geeft aan ondernemers.

Piet Smit Driekant biologische bakkerij

Triodos Bank financiert onder andere de biologische bakkerij Driekant. Op Mijn Geld Gaat Goed ziet u waar uw spaargeld nog meer werkt.

Spaarders als financiers van
Bakkers & boeren

Doordat mensen spaargeld aan banken toevertrouwen, krijgen die de kans om ondernemers zoals winkeliers of biologische boeren te financieren. Indirect maken spaarders het dus mede mogelijk dat een bakker brood kan bakken en een boer melk kan produceren.

Als het gaat om de kredietverlening, is het beoordelen van risico’s een kernverantwoordelijkheid van de bank. Want met het geld van spaarders moet zorgvuldig worden omgegaan. Voor deze dienstverlening wordt de bank betaald uit de rentemarge. Die marge is het verschil tussen wat de bank aan rente ontvangt op leningen en wat de bank zelf betaalt in de vorm van spaarrente.

Evenwicht

In de samenleving bestaat meestal een zeker evenwicht tussen de omvang van de spaartegoeden en de vraag naar krediet. Maar is er sprake van een scheefgroei tussen beide, dan kunnen centrale banken tijdelijk bijspringen en geld in de economie brengen

De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt de hoogte van rente die zij zelf rekent ook als stimuleringsmiddel: door een steeds lagere rente te betalen voor geld dat banken bij de ECB onderbrengen (nu zelfs negatief), probeert ze te bereiken dat banken dit geld als leningen zullen uitzetten om economische groei te bevorderen.

Tekst loopt door onder video

Lage ECB-rente

De rente op de leningen die ondernemers aangaan zou daardoor moeten dalen, en moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken om te lenen. Dat dan ook de rente voor spaargeld daalt, is niet meer dan logisch. Er is immers geld in overvloed aanwezig. De lage ECB-rente trekt de spaarrente als het ware mee naar beneden.

Met het beschikbaar stellen van laagrentend geld wil de centrale bank dus de economische groei aanjagen. De effecten van dit stimuleringsbeleid lijken echter beperkt. Vanwege het onzekere economische en politieke klimaat zijn ondernemers terughoudend bij het doen van investeringen en het opnemen van bancair krediet. Ook al is dat nu goedkoop door de lage rente.

Economie
onzekere tijden

In economisch onzekere tijden zijn consumenten over het algemeen geneigd om hun uitgaven wat te beperken. Daardoor zijn ondernemers en instellingen, zoals een bakker of theater, onzeker over de vraag of ze wel voldoende van hun producten zullen kunnen verkopen, zoals broden of concertkaartjes. Die onzekerheid leidt ertoe dat ondernemers minder snel een investering zullen doen. Ze gaan dan niet snel over tot bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe machines of de verbouwing van hun pand.

Die terughoudendheid is ook begrijpelijk. Want consumenten zetten onder onzekere omstandigheden liever wat extra spaargeld opzij, dan dat ze meer goederen en diensten van ondernemers afnemen. Het leidt er al met al toe dat banken relatief weinig ondernemers vinden om leningen aan te verstrekken.

Ondernemerschap

Tegelijkertijd zijn er veel grote maatschappelijke vraagstukken die vragen om initiatief, ondernemerschap en financiering. Denk aan het verduurzamen van de energievoorziening en de landbouw. Maar ook aan het ontwikkelen van onderwijs, en het verbeteren van de zorg voor de groeiende groep ouderen.

Triodos Bank financiert juist dit soort projecten en initiatieven, en doet dat vooral met spaargeld. Vandaar ook dat onze kredietverlening stevig en gezond groeit, in een tempo dat de bank goed aankan.

Geldstroom van spaarders naar bank naar ondernemers

Eigenlijk heeft een bank maar een paar kerntaken. Naast betalingsverkeer regelen, bewaart een bank je spaargeld veilig. En daarnaast leent ze dit geld aan ondernemers uit. Lees meer over de rol van een bank in ons artikel Bankieren is evenwichtskunst.

De groei van de spaargelden gaat echter nog sneller. Dat verschil is ook wel te verklaren. Het afsluiten van een nieuwe spaarrekening is relatief eenvoudig. Maar kredietverlening kost tijd en vraagt een zorgvuldige afweging.

Positieve verandering

Triodos Bank financiert positieve verandering en duurzame ontwikkeling. We vragen potentiële kredietnemers dan ook naar hun intenties en beoordelen of ze met hun onderneming daadwerkelijk maatschappelijke waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een duurzamer samenleving.

Een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Centrale Bank is het bepalen van rentetarieven

De Europese Centrale Bank (ECB) is een publieke instelling die de Euro beheert en de geldhoeveelheid controleert – letterlijk de hoeveelheid geld die in omloop is. De belangrijkste doelstelling van de ECB is prijsstabiliteit; het waarborgen van de waarde van de Euro. Een van de belangrijkste instrumenten van de ECB is het bepalen van rentetarieven als onderdeel van haar beleid.
De ECB fungeert als een bank voor commerciële banken. Via deze weg kan ze ook invloed uitoefenen op de geldstroom en de kredietverlening in de economie, en zo de prijzen stabiel houden.

Het verschil in groeitempo van de spaartegoeden en kredietverlening leidt ertoe dat we (nog) niet alle spaargelden direct in kredietverlening kunnen omzetten.

Dat tijdelijke overschot brengen we onder bij de ECB, of lenen we gedurende een korte periode uit aan overheden.

Duurzame kredieten

Voor het tijdelijk onderbrengen van geld rekent de ECB momenteel een negatieve rente. Triodos Bank betaalt dus rente voor het stallen van geld, waar ze daar in het verleden rente voor ontving.

Voor Triodos Bank is dit hopelijk een tijdelijke situatie. Want uiteindelijk wil de bank met de toevertrouwde spaartegoeden, conform haar missie, duurzame ontwikkeling en waardecreatie in de samenleving mogelijk maken. En dat betekent: duurzame kredieten verstrekken en niet het geld stallen bij de ECB.

Tekst: Tobias Reijngoud
Fotografie: Thomas Claveirole, Europese Centrale Bank

Wat vind je van "Waarom de spaarrente zo laag is"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

+ Toon alle 25 reacties

Daniel 1 jaar geleden

Absurde situatie dat een bank haar geld niet voor een positieve rente kan onderbrengen op een verantwoorde plaats. Ik veronderstel dat de regels voor het uitlenen van geld zo erg zijn verscherpt in Nederland dat de banken ook niet meer aan jan en alleman lenen. Ik veronderstel dat er zo een ongezonde druk ontstaat op de banken om de spaargelden op inventieve manieren uit te zetten. Dan zullen er vroeg of laat mazen in de wet of groenwas methodes gevonden worden om de druk van de ketel te halen.

Sparen of duurzaam beleggen? Wij helpen je kiezen 2 jaar geleden

[…] Door te sparen bij Triodos Bank draag je, net als bij duurzaam beleggen, bij aan positieve veranderingen. En in ruil daarvoor krijg je rente op je spaargeld. Op dit moment is die historisch laag. […]

Hendrik 3 jaar geleden

Beste, bedankt voor de toelichting. Wat mij betreft is het nu een stuk duidelijker. Al blijft het gevoelsmatig wel een paradoxaal omdat het verkrijgen van krediet lastig is.
Er zijn natuurlijk wel andere manieren om je geld veilig te stallen met wat meer rente, bijvoorveeld door middel van banksparen voor je pensioen. Triodos biedt dit product helaas niet aan en ik heb nog geen goed alternatief gevonden voor een verantwoorde en groene aanbieder. Overweegt Triodos 6dit product te gaan aanbieden? Wat is de reden om het niet aan te bieden?

Reactie op Hendrik
Triodos Bank Nederland 3 jaar geleden

Beste Hendrik,

Fijn dat de toelichting verhelderend is geweest.

Je hebt ons gevraagd waarom wij geen banksparen aanbieden.
We begrijpen je vraag en vinden het fijn dat je ons de vraag hebt gesteld.

De reden voor het niet aanbieden van banksparen is dat er voor een bankspaarrekening vanwege de fiscale regeling daarvan een geblokkeerde rekening geopend moet worden. Wij bieden geen geblokkeerde (spaar)producten aan. Daarmee kunnen wij niet aan die voorwaarde voldoen.
Daarbij zijn aan banksparen veel regels verbonden. Dit vergt een andere expertise dan die wij in huis hebben.

We verwachten ook niet dat wij in de toekomst alsnog bankspaarproducten zullen gaan aanbieden.

Mocht je vragen hierover hebben dan horen we natuurlijk graag van je.

Fijne dag toegewenst!
Stephan Fokkens

Klant 3 jaar geleden

Dit, geachte ‘ verantwoorde bank’, is een propagandaverhaal (c.q. een verhaal dat dient om het eigen gezicht te redden). Zojuist dus mijn spaargeld maar gewoon weggehaald bij uw bank, al was het alleen maar omdat consumenten op een of andere manier blijk moeten geven van het feit dat zij niet zo naif zijn als banken wellicht denken.

WK 3 jaar geleden

Het probleem is dus dat Triodos Bank evenals andere banken teveel geld oppot en niet uitleent! Als je het stalt bij de ECB doe je je werk niet goed! En zoveel ondernemers kunnen geen krediet krijgen…

Tim 3 jaar geleden

Ik had in dit artikel eigenlijk een inhoudelijke verklaring verwacht waarom de rente recentelijk is verlaagd van 0,1 naar 0,0%

GrondTaal 3 jaar geleden

TJa….de uitleg is duidelijk. Mijn dank daarvoor. Maar ik blijf het heel vreemd – en eigenlijk gewoon oneerlijk – vinden dat de bank mij niets hoeft te betalen voor het lenen van mijn geld, terwijl ik de bank wél moet betalen voor een lening van de bank. Opnieuw blijkt maar weer: wie veel heeft, krijgt meer; wie weinig heeft, krijgt minder.

Waarom de spaarrente zo laag is – Rente: delen in waardecreatie | AOW-Plunder – Met Voorbedachten Rade 3 jaar geleden
Marielle Jansen 3 jaar geleden

Rente op leningen zou verboden moeten worden. Mensen horen elkaar bij te staan, ook in financiële nood. Ons geldsysteem dwingt ons om hardvochtig te zijn tegenover elkaar. Er bestaat een levendige handel in schulden, waarvan de ‘rommelhypotheken’ deel uitmaken. Triodos heeft altijd visie en leiderschap getoond en is nu op een kritiek punt aangekomen: ‘te groot voor servet, maar te klein voor tafellaken’. Daardoor valt er weinig in de melk te brokkelen bij de ‘grote jongens’. Ik roep daarom alle klanten van Triodos op om mee te denken over een mogelijke oplossing voor dit wereldprobleem en niet alleen de bankiers de schuld te geven. We kunnen het een en ander ook wijten aan een gebrek aan financieel bewustzijn, waardoor we ons massaal laten belazeren door geldwolven. Maar dat is niet de categorie waarin Triodos thuis hoort.

Reactie op Marielle Jansen
Mischa 3 jaar geleden

Het is denk ik goed om je bewust te zijn van de rol die een bank speelt in het bedienen van de economie. Men maakt veel kosten voor beveiliging, voldoen aan wet- en regelgeving, aansluiten op het internationale netwerk van banken, het bieden van pin- en andere betaalmogelijkheden, het garanderen van (een groot deel van) het spaargeld, het beoordelen van bedrijven / particulieren die willen lenen, het incasseren van de terugbetalingen en in sommige gevallen het incasseren van de restschuld (lees spaargeld van de spaarders) in geval men stopt met terugbetalen. Ook moet de bank eventuele verliezen op een lening zelf betalen. Dit alles moet met name voldaan worden uit het verschil tussen de spaar- en de leenrente. Als banken worden gedwongen om de kredietrente omlaag te brengen (door toedoen van de Europese centrale bank), dan wordt ze door diezelfde partij gedwongen om ook de spaarrente naar beneden te brengen om zo toch een gezonde bank te blijven met voldoende service voor al haar klanten. Om dit systeem te veranderen is nog een hele opgave. Wellicht ook zinvol om dit artikel: http://alturl.com/d5sd3 te lezen over wat er gebeuren zal/kan als banken echt geld gaan uitlenen.

Anton Appelo 3 jaar geleden

Wat een slecht stuk. Waarom staan er van die cruciale onwaardheden in? Hoezo is de ECB een publieke instelling? De ECB is net als de Fed van de fam Rothschild. En er is ook even vergeten te melden dan een bank 9 keer meer geld mag uitlenen dan wat er binnenkomt. Geldschepping vanuit het niets met bijvoorbeeld in het geval van hypotheken huizen als onderpand. Het is een reclame stuk wat een bank als de Triodos niet past. Of ik vergis me erg in jullie als bank.

R F Nieuwenhuizen 3 jaar geleden

De vraag die opkomt na het lezen van het artikel ‘Waarom is de spaarrente zo laag” is dat als het de bank geld kost om het bij de ECB te stallen, waarom houden ze het dan niet in eigen beheer?
Verder is het schandalig dat de spaarrente zo laag is omdat het niet als zodanig stimuleert. De spaarrente zou nooit lager dan 0 mogen komen, maar zeker niet negatief. Dit is dan gewoon diefstal van geld wat alleen aan de beheerder toebehoort. Als wij het thuis in de kluis parkeren dan krijgen wij niets noch verliezen wij iets. Het beheer van een bank, waardoor de bank altijd het voordeel heeft van het gebruik in het belang van kredieten zou alleen maar een beloning verdienen en in moeilijke tijden maximaal een bevriezing. Anders kan de beheerder het beter van de bank afhalen.

Reactie op R F Nieuwenhuizen
Triodos Bank Nederland 3 jaar geleden

Beste meneer/mevrouw Nieuwenhuizen,

De suggestie lijkt logisch: als geld elders stallen geld kost, waarom stallen we het daar dan? Maar banken kunnen niet anders. Geld is in essentie namelijk altijd een schuld aan, of een vordering op iemand. Een lening is een schuld van de kredietnemer aan de bank; een spaarrekening is een vordering van de rekeninghouder op de bank. Papiergeld is in feite ook een vordering op de centrale bank, die het papiergeld in omloop brengt. Een bank kan het geld niet in ‘eigen beheer’ houden; de bank zou dan een schuld én een vordering op zichzelf hebben – wat per saldo niets is. We begrijpen dat dit een beetje een abstract gegeven is, maar het is niet anders.

We zullen er allemaal aan moeten wennen dat de spaarrentes zo laag zijn. Hoewel we minder voor ons spaargeld krijgen dan gewend waren, is je geld in elk geval bijzonder veilig bij de bank. (We moeten niet vergeten dat banken enorme investeringen doen om die veiligheid te waarborgen. Bovendien zijn spaartegoeden bij banken tot een ton ook altijd gegarandeerd door het depositogarantiestelsel.) Je kunt natuurlijk overwegen je geld thuis in een oude sok of een kluisje te bewaren, maar verstandig is dat beslist niet. Want stel je eens voor dat je woning afbrandt of de kluis wordt gestolen. Bovendien kost een eigen kluis aanschaffen gewoon ook geld en kun je je afvragen wat uiteindelijk goedkoper is.

Een verzachtende omstandigheid voor de lage spaarrentes is overigens dat ook de inflatie op dit moment bijzonder laag is; daardoor zijn veel mensen uiteindelijk beter af dan toen de spaarrentes veel hoger waren, maar de inflatie ook.

Groet,
Lindsey

Reactie op Triodos Bank Nederland
Frank Maranus 3 jaar geleden

Beste Lindsey,

Graag wil ik je aanbieden het tijdelijke overschot van Triodos Bank bij mij te stallen in plaats van bij de ECB. Ik reken een vaste rente van 0,0%, uw tegoed is te allen tijde vrij opneembaar, en het is mij als beheerder niet toegestaan jullie geld te gebruiken voor eigen gewin of voor leningen aan derden. Dit alles wordt uiteraard netjes contractueel vastgelegd. Om te garanderen dat het geld dat jullie mij in beheer geven veilig is, stel ik voor dit te deponeren in een nieuw te openen rekening bij Triodos Bank. Mijn enige voorwaarde bij dit, ten opzichte van jullie overeenkomst met de ECB lucratieve, aanbod is dat aan alle spaarders van Triodos Bank een jaarlijks rendement van minimaal 0,1% over hun spaargeld wordt uitgekeerd. Ik hoor graag van je of dit voor jullie interessant is.

Hartelijke groet,

Frank

Reactie op Triodos Bank Nederland
BM 3 jaar geleden

Beste Lindsey,

Er bestaat een kans dat je geen als bankmedewerker geen idee hebt van het grotere systeem waar je deel vanuit maakt. Dus wellicht is deze voorlichting de moeite van het kijken waard (ook voor andere lezers overigens).
https://vimeo.com/207961139

Wouter van Dusseldorp 3 jaar geleden

Ik heb een klein krediet aangevraagd, en kreeg daarbij te horen dat ik 9,75 % rente moest betalen. Qredits werd mij aanbevolen door Triodos. Hier ben ik even de weg kwijt, na dit mooie verhaal hierboven.

Reactie op Wouter van Dusseldorp
Triodos Bank Nederland 3 jaar geleden

Hoi Wouter,

Het lijkt erop dat hier twee dingen door elkaar lopen. Ook Triodos Bank verstrekt kleine kredieten (zie https://www.triodos.nl/nl/zakelijk/lenen/partners-zakelijk/). Wanneer we iemand in verband met de hoogte van het te financieren bedrag niet zelf kunnen financieren, verwijzen wij door naar Qredits. Het genoemde rentepercentage is niet van Triodos Bank, maar van Qredits (zie https://qredits.nl/krediet/).

Groet,
Lindsey

M. van der Kooij 3 jaar geleden

In Zwitserland is de rente al tientallen jaren laag. Zwitserland is het rijkste land van Europa. Waarom kan het daar wel en zou het in de rest van Europa een probleem zijn ? We zullen anders moeten gaan denken !

Bert van Baar 3 jaar geleden

Belachelijk: dat ze op deze manier mensen en bedrijven verlokken om meer uit te geven: te lenen dus, om ze wanneer de rente weer stijgt aan de betaalde rente te kunnen verdienen. Veel mensen staan straks onder water en gaan failliet

Kilian 3 jaar geleden

Dit is klinkklare onzin! Triodos is net als alle andere banken een Fractional Reserve Bank. Voor iedereen die meer wilt weten hoe het systeem echt werkt (best complex) zie https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics/monetary-system-topic/fractional-reserve-banking-tut/v/overview-of-fractional-reserve-banking

Henny Schrijver 4 jaar geleden

ik las net wat reacties die uitleggen hoe het hele systeem van rente ons dwingt om te blijven groeien
en dat ook Triodosbank daar over inlichtingen zou kunnen geven .daar ben ik wel nieuwsgierig naar.

Reactie op Henny Schrijver
Triodos Bank Nederland 4 jaar geleden

Goedemorgen Henny, bedankt voor je bericht. Uiteraard Help ik je graag verder met je vragen! Kun je toelichten om welke reacties het gaat? Alvast bedankt! Groet, Lindsey

Reactie op Henny Schrijver
Marcha Van der Bie 4 jaar geleden

Ik ben daar ook wel nieuwsgierig naar, hoe en waarom banken de rente laag houden

J.P. Lagerberg 4 jaar geleden

Sorry, maar ik heb juist een bank om dat voor mij in de gaten te houden. Ik heb daar geen verstand van.
Ko


+ Toon alle 25 reacties