Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

interview

Wat kan een bank doen aan klimaatverandering?

7 vragen aan James Niven van Triodos Bank

7 vragen aan James Niven van Triodos Bank

De transitie naar een duurzame economie moet sneller. Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld om de opwarming op aarde tegen te gaan, maar het kost nog veel inspanning om deze te halen. Wat kunnen banken doen om klimaatverandering tegen te gaan?

Banken kunnen een belangrijke rol spelen. Ze hebben invloed op welke bedrijven wel of niet gefinancierd worden. En dus welke bedrijven groeien of niet. Om die rol goed te kunnen spelen, moet je als bank weten hoeveel CO2-uitstoot je leningen en investeringen veroorzaken. Die meting heeft Triodos Bank in 2018 voor het eerst uitgevoerd. Dit deden we via de methode van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF).

PCAF werd in 2015 door een groep Nederlandse financiële instellingen in het leven geroepen tijdens de Klimaatconferentie in Parijs. Waar leidde dat eigenlijk toe? En als Triodos Bank leggen we ondernemers die we financieren toch al langs een duurzame meetlat? James Niven van Triodos Bank legt het uit aan de hand van 7 vragen. Hij is verantwoordelijk voor het meten van en rapporteren over onze klimaatimpact.

Waarom moeten banken meer weten over hun CO2-impact?

“Triodos Bank meet al jaren wat ze zelf uitstoot. Bijvoorbeeld het energieverbruik in onze gebouwen of de reizen van onze medewerkers. Maar dit is slechts een klein deel van onze totale voetafdruk. De uitstoot veroorzaakt via onze leningen en investeringen is veel groter. Dat is waar wij, via onze klanten, de meeste invloed hebben. En dat is wat we dit jaar voor het eerst hebben gerapporteerd.

“Door groene projecten financieren we de opwekking van hernieuwbare energie, die de behoefte aan energie uit fossiele brandstoffen moet verdringen”

Bijna alle klanten aan wie wij geld lenen of waarin wij investeren, stoten CO2 uit. We willen weten in welke hoeveelheden, zodat we transparant kunnen zijn over de klimaateffecten van onze leningen en investeringen.

We doen dit om betere klimaatdoelen te stellen. Daarnaast kunnen we laten zien aan onze klanten wat de invloed van Triodos Bank is op het beperken van de CO2-uitstoot. Je ziet als klant wat je met je spaargeld bijdraagt om het klimaat te beïnvloeden. Door dit precies te meten, kunnen banken en andere financiële instellingen met elkaar vergeleken worden.”

James Niven, Head of Corporate Affairs bij Triodos Bank

James Niven, Head of Corporate Affairs bij Triodos Bank. Foto: Onno Roozen

Triodos Bank heeft voor het eerst haar CO2-uitstoot gemeten. Wat valt op?

“Triodos Bank financiert al sinds haar oprichting duurzame bedrijven. Gelukkig is dat terug te zien. We voorkomen veel uitstoot van CO2. Door de financiering van groene projecten, zoals windmolen- of zonneparken, financieren we de opwekking van hernieuwbare energie, die op termijn de behoefte aan energie uit fossiele brandstoffen moet verdringen.

Ook geloven we dat onze klanten over het algemeen relatief weinig echt uitstoten. Dus broeikasgassen die daadwerkelijk in de atmosfeer terechtkomen en bijdragen aan de mondiale temperatuurstijging. Dat komt omdat het bedrijven zijn die onze waarden delen zoals zorg voor het milieu, maar ook sociale inclusie en culturele ontwikkeling.

Uit de resultaten blijkt ook dat door het kleine aantal bos- en natuurprojecten die we financieren relatief veel CO2 uit de atmosfeer wordt opgenomen door bomen en graslanden.

Wij zijn een van de eerste banken die de CO2-impact van hun leningen en investeringen meet. Dat maakt het lastig om onze resultaten met die van andere banken te vergelijken. Maar gezien onze missie en de focus van onze financieringsactiviteiten gaan we ervan uit dat onze resultaten er gunstig uitspringen ten opzichte van de emissies van reguliere banken. We zijn van plan om deze verschillen in de toekomst verder te onderzoeken.”

Ligt Triodos op schema om bij te dragen aan de klimaatdoelen?

“We willen ervoor zorgen dat onze activiteiten en missies bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs. Daar is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5˚C.

De beoordeling die we nu hebben gemaakt is een eerste stap naar inzicht in het effect van onze leningen en investeringen. Hoewel we waarschijnlijk kunnen stellen dat de voetafdruk van ons werk gunstig is vergeleken met die van de meeste banken, kunnen we nog niet exact berekenen of we het doel van maximaal 1,5˚C-temperatuurstijging al halen. Daar moeten we nog meer werk voor verzetten. Samen met anderen, ontwikkelen we wetenschappelijke doelen, die ons zullen helpen om concrete doelen te stellen om die maximale temperatuurstijging binnen bereik te krijgen. Daarnaast gaan we de hoeveelheid uitstoot die we voorkomen en die wordt geabsorbeerd, verhogen.”

In 1987 was Triodos de eerste bank die een moderne windmolen financierde

James Niven: “Triodos Bank financiert al sinds haar oprichting duurzame bedrijven.” In 1987 was Triodos de eerste bank die een moderne windmolen financierde. Foto: Michiel Wijnbergh

De daadwerkelijke CO2-uitstoot is veel lager dan de uitstoot die jullie voorkomen. Betekent dit dat Triodos een positieve invloed op het milieu heeft?

“Het is geen goed idee om de daadwerkelijke uitstoot die in de atmosfeer terechtkomt, weg te strepen tegen uitstoot die we voorkomen. Door de activiteiten van een landbouwbedrijf bijvoorbeeld komen er broeikasgassen in de atmosfeer terecht. Terwijl groene energie die door een zonneproject wordt opgewekt, de behoefte aan energie uit fossiele brandstoffen ‘voorkomt’. Het zonneproject neemt in dit voorbeeld de uitstoot van broeikasgassen van het landbouwbedrijf namelijk niet weg uit de atmosfeer. Die blijven en dragen nog zeer lang bij aan de opwarming van de aarde.”

Waarom investeert Triodos Bank niet gewoon meer in bosbouw en natuurontwikkeling om broeikasgassen op te nemen?

“Bosbouw en natuurontwikkeling zijn zeer effectief om broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen en zijn daarom een interessante optie om in te investeren. Maar het is geen langetermijnoplossing. De wereldgemeenschap moet eerst stoppen met een aantal dingen die intrinsiek slecht zijn voor het milieu, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarnaast moeten we dan meer goede dingen gaan doen.

Verder zijn wij ervan overtuigd dat we ook culturele en sociale initiatieven moeten financieren voor een betere wereld. We voelen het als onze verantwoordelijkheid hen te helpen met vergroenen.”

Biologische landbouw is verantwoordelijk voor de hoogste CO2-uitstoot in de kredietportefeuille van Triodos Bank. Blijven jullie die projecten financieren?

“Wij denken dat voedsel op een compleet andere manier moet worden geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd. Ons huidige systeem zorgt voor sociale ongelijkheid, brengt schade toe aan het milieu en is niet altijd gezond voor mensen.

> Lees ook “Waarom wij een nieuw voedselsysteem nodig hebben”

Wij investeren daarom in deze overgang naar duurzamere landbouwsystemen en consumptiepatronen. Bijvoorbeeld bedrijven die in de hele keten zitten en de natuur beschermen, eerlijkheid en transparantie bevorderen, de levensomstandigheden van boeren verbeteren en zorgvuldige consumptie stimuleren.

Tegelijkertijd willen we meer inzicht krijgen in de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door biologische landbouw.”

“Ons huidige systeem zorgt voor sociale ongelijkheid, brengt schade toe aan het milieu en is niet altijd gezond voor mensen”

Wat zijn de volgende stappen van Triodos Bank met betrekking tot haar CO2-uitstoot?

“In de eerste plaats wetenschappelijke doelen stellen. Daar werken we samen met deskundigen aan. We hebben deze doelen echt nodig zodat we nog meer weloverwogen beslissingen nemen over de vraag waar we geld aan uitlenen en in beleggen.

We zijn ook van plan om de kwaliteit van deze gegevens te verbeteren. We werken bijvoorbeeld samen met andere leden van de PCAF-groep en het Centraal Bureau voor de Statistiek aan een betere informatievoorziening over het energieverbruik van de woningen die we financieren.”

> Lees hier onze verhalen over duurzaam wonen

Wat vind je van "Wat kan een bank doen aan klimaatverandering?"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

Pi Brohuis 9 maanden geleden

Dat zelfs de Triodos bank zo blind is te geloven dat CO2 de oorzaak is van de opwarming van de aarde, valt me erg tegen. Begrijpelijk is het wel omdat er veel geld in omgaat! De transitie – wat op zich al een vorm van waanzin is – zal burgers veel geld gaan kosten omdat ze huizen moeten isoleren en alles, verwarmen, koken en ventileren, elektrisch moeten gaan doen! Alleen in Nederland! In andere Europese landen worden mensen financieel geholpen om op gas over te gaan!
De burger volkomen afhankelijk van één knopje! Wanneer dat uitvalt is er geen warmte meer, gaan we koken op een houtvuur en ventileren kan dan alleen door de ramen met driedubbel beglazing open te zetten!
Het hele elektriciteit net moet zwaarder worden. Maar het brengt geld op, dus is wat ik zeg al verworpen!
Helaas is de opwarming van de aarde een natuurlijk proces! Is het de arrogantie van mensen te denken dat de opwarming hun schuld is? Of werkt CO2 als schuldgevoel waardoor mensen het geloof hebben er iets aan te moeten doen? Opwarming = CO2 = schuldgevoel= is transitie!

Reactie op Pi Brohuis
Roeland Blok 9 maanden geleden

Met vorige spreker eens, toen wij hier in 1989 kwamen wonen was er 1 auto per gezin, wij hebben er nooit 1 gehad. Nu hebben mijn buren, ze zijn met zijn vieren, 5 auto’s, 1 voor de breek. Ook de jonge andere bewnoners hebben meer dan 1 auto per gezin. Wij hebben geen wasdroger, er zijn bijna geen gezinnen meer zonder wasdroger. Gewoon buiten hangen of op zolder. Triodos geeft groene hypotheken uit dat is vooral voor jonge gezinnen met volodoende inkomen. Voor ons als 70+ is het niet voordelig met warmtepompen te werken, houten vloer moet er uit, beton en vloerverwarming er in. Solarcellen op dakpannen van 50 jaar oud en een gemeente die afgelopen 25 jaar bomen van 15 meter hoog liet groeien die het zonlicht afschermen en burgemeester Koen Schuiling maar collectieve solarcellen acties door de brievenbus laten verschijnen.
De dakgoot moet meerdere malen per jaar worden geleegd vanwege verstoppingen, bomen mogen niet weg want zijn plots beeldbepalend geworden. Tot maart vallen hier de bladeren van de bomen .
300 meter verderop staat een hotel een houtkachel te stoken voor zijn kamers , daar doen ook sommige buurtbewoners aan mee. De roet/fijnstof plakt op de kunsstof kozijn, allemaal om de energierekening te drukken. Het wordt er in de longen niet groener op evanals de roet van de dieselmoter van zeeschepen hier langs de kust die met de meest vervuilde diesel varen die er is.