Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

interview

“We betalen veel te weinig voor een stukje vlees”

Deze wetenschapper legt waarom we meer plantaardig moeten eten

Deze wetenschapper legt waarom we meer plantaardig moeten eten

We hoeven niet perse met z’n allen vegetarisch te worden, we betalen alleen veel te weinig voor een stukje vlees. Minder vlees en zuivel is volgens Krijn Poppe de oplossing voor een beter milieu. Maar hoe krijgen we de consument zover? Want die duizelt het soms van de voedingsadviezen. “Ik begrijp het als de consument door de bomen het bos niet meer ziet.”

Nog maar veertig procent dierlijk eiwit, en zestig procent plantaardig eiwit. Zo zag het Nederlandse menu er tientallen jaren geleden uit en daar moeten we weer naar terug, vindt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Die verhouding is het omgekeerde van wat we nu consumeren, en bij sommigen leidt dat tot heftige reacties.

“We weten wel dat ons menu meer plantaardig gaat worden”

Biefstuk en bal gaan in de ban’, waarschuwde De Telegraaf zijn lezers half januari toen het Klimaatakkoord dezelfde verhouding bleek na te streven. Dat betekent volgens de krant één, hooguit twee keer per week vlees op tafel. Een doemscenario.

Maar is dat wel zo erg?

Mede-opsteller van het RLI-rapport Krijn Poppe, landbouweconoom bij Wageningen Economic Research: “Er zijn goede redenen om minder vlees te eten. Vanuit je eigenbelang om te beginnen. Onze consumptie van eiwitten is te hoog. Omdat we vaak een zittend beroep hebben en te weinig bewegen, leidt dat makkelijk tot obesitas en soms zelfs tot diabetes. En binnen die eiwitconsumptie kleven er met name gezondheidsrisico’s aan rood en verwerkt vlees. De Wereldgezondheidsorganisatie wijst daar op.”

Ook vanuit het algemene belang, van Nederland en van de planeet, is vermindering van vleesconsumptie – en trouwens ook van zuivel – een goede zaak. Poppe: “Als econoom wil je keuzevrijheid voor de consument. Maar het probleem is dat je niet de volledige prijs betaalt voor het stukje vlees of het melkpak dat je afrekent. De milieukosten van de veehouderij en andere kosten voor de samenleving zitten niet in de prijs.”

> Bekijk onze tips en recepten voor een week (of langer) zonder vlees


Methaan en lachgas

Die ‘externe kosten’ van vlees en zuivel zijn fors, zegt Poppe, zeker ook omdat de Nederlandse veehouderij veel van de dierlijke productie exporteert (zo’n 70 procent) en de kosten hoofdzakelijk voor Nederland zijn. Het gaat om de uitstoot van de broeikasgassen methaan en lachgas die vrijkomen bij de spijsvertering van koeien en uit mest – op dit moment 10 procent van de totale Nederlandse uitstoot.

Krijn Poppe was lid van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur en is een van de opstellers van het advies 'Duurzaam en Gezond'

Krijn Poppe: “Inmiddels wordt de klimaatimpact van de melkveehouderij onderkend. Maar het is ingewikkeld te bepalen welke dierlijke productie het minst schadelijk voor het milieu is. Ik begrijp het als de consument door de bomen het bos niet meer ziet.”

C.v.
Krijn Poppe

Krijn Poppe (1955) is sinds 2000 als econoom verbonden aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Tussen 2009 en 2011 maakte hij een uitstapje naar het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als ‘chief science officer’. Als lid van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur was hij een van de opstellers van het advies ‘Duurzaam en Gezond’, uit april vorig jaar.

Dat is de bijdrage aan de wereldwijde opwarming van de aarde, legt hij uit. Daarnaast heb je nog regionale milieuproblemen. Met name het mestoverschot is een regelrecht hoofdpijndossier, blijkt ook uit Poppe’s rapport. Dat zie je in de waterkwaliteit, in stikstofafzetting in natuurgebieden, en ammoniak dat stank veroorzaakt en deels omgezet wordt in fijnstof.


Niet afwachten

Aan de klimaatkant wacht een zware opgave. Poppe: “Nu stoot de Nederlandse veehouderij zo’n 18 Megaton CO2-equivalenten zoals methaan uit. Als met de nu bekende technologie alles uit de kast wordt gehaald kan dat wellicht terug naar 10 Megaton in 2050. Maar dat is dan ook meteen de totale hoeveelheid broeikasgas die Nederland nog mag uitstoten, en mag er nergens meer een grammetje CO2 de atmosfeer in gaan.”

Dat vraagt een reuze inspanning volgens Poppe en de RLI. Minder vee houden, meer plantaardig eiwit produceren, niet meer de hele wereld willen voeden. En de consument moet minder vlees en zuivel gaan gebruiken.

We kunnen niet afwachten of technologische innovatie alle milieuproblemen als sneeuw voor de zon doet verdwijnen, zegt Poppe. “Wederom als econoom zeg ik: begin maar gewoon. Als je weet wat de richting wordt, ga vast die kant op. We weten niet precies hoe ons voedselsysteem eruit komt te zien, maar we weten wel dat ons menu meer plantaardig gaat worden.”


Kunnen we niet beter vegan worden?

Allemaal vegan worden hoeft niet, zegt Poppe, en is zelfs niet het meest duurzaam. “Uit Wagenings onderzoek blijkt dat dan al het gras blijft staan, dat is zonde. En het is ook niet bewezen dat zo’n dieet gezonder is.” Met een verhouding van 60 procent plantaardig tegenover 40 dierlijk in 2030 gaan we al een eind in de goede richting – zo was het ook tot de jaren zestig, toen de welvaart steeg, de landbouw grootschalig ging produceren, en vlees binnen ieders bereik kwam te liggen.


Kunnen we wel ons voedselsysteem duurzamer maken en toch vlees en zuivel gebruiken?

“Ons voedselsysteem, en met name onze manier van vee houden, kan een stuk duurzamer. Daarmee blijft er plek voor dierlijke eiwitten in het menu en kunnen we het milieu sparen. Minister Carola Schouten lanceerde in het najaar van 2018 het begrip ‘kringlooplandbouw’.”

Poppe wijst op het onderzoek van zijn Wageningse collega Imke de Boer naar het sluiten van kringlopen. “Koeien zijn vanuit die optiek geschikt om waarde aan gras te geven – dat je anders niet voor voedsel gebruikt. Varkens (en in mindere mate kippen) kunnen allerlei reststromen uit de voedselproductie eten – zoals swill (keukenafval). Rundvlees blijft op het menu staan, maar als reststroom in de zuivelproductie.

“Allemaal vegan worden hoeft niet en is zelfs niet het meest duurzaam”

Tegelijkertijd krimpt de veestapel, want er wordt veel minder veevoer geïmporteerd en er worden geen granen geteeld speciaal voor veevoer. De beschikbaarheid van reststromen zou volgens Imke de Boer het uitgangspunt moeten zijn voor onze consumptie van dierlijk eiwit. Of dat de kringlooplandbouw is zoals Schouten voor ogen staat, is niet helder. De minister heeft nog niet duidelijk gemaakt op welke schaal die kringlooplandbouw moet gaan functioneren: regionaal, nationaal, Europees of zelfs op wereldschaal.”


Maakt het uit welk vlees we eten?

Binnen de veehouderij verschilt de milieu-impact nogal. De pluimveesector is de grote fijnstof-veroorzaker, de varkenshouderij produceert de meeste ammoniak.

Poppe: “De melkveehouderij leek tot voor kort de meest milieuvriendelijke, omdat varkens en kippen granivoren zijn en het houden van die dieren veel intensiever gebeurt. Toen we ons rapport gingen schrijven, beseften we dat klimaat de blinde vlek binnen de landbouwwereld was. Inmiddels wordt de klimaatimpact van de melkveehouderij onderkend. Maar het is ingewikkeld te bepalen welke dierlijke productie het minst schadelijk voor het milieu is. Ik begrijp het als de consument door de bomen het bos niet meer ziet.”


Hoe krijg je de consument dan toch zo ver dat-ie vlees mindert?

De grote vraag is of de Nederlander ondanks alle rapporten en adviezen (onder meer van het Voedingscentrum) massaal vlees gaat minderen. De laatste jaren daalt de vleesconsumptie af en toe, maar niet echt substantieel. Krijn Poppe heeft een aantal strategieën paraat. Het begint met bewustwording, informatie verstrekken over de milieu-impact en gezondheidseffecten van vlees eten, en gaat dan over in nudging, consumenten een duwtje in de goede richting geven.

“Daarbij is de overheid afhankelijk van de medewerking van de retail. In Wageningen deden we onderzoek samen met een grote cateraar. Sommige klanten kregen grotere porties groente en kleinere porties vlees. Het bleek win-win-win. De klanten vonden het lekker, het was goed voor het milieu, en de restaurants maakten meer winst.” Daarnaast, zegt hij, kan de overheid met innovatiesubsidies de ontwikkeling van vleesvervangers en labvlees stimuleren.


Werkelijke prijs

Het meest effectief is het rekenen van de werkelijke prijs voor vlees en zuivel, of het verhogen van de btw op dierlijke producten. “Dan beprijs je de vervuiling, door de kosten van onder meer mestproductie en CO2-uitstoot mee te rekenen en stimuleer je kringlooplandbouw.” Vergelijk het met vliegen, zegt Poppe. “Je kunt je afvragen hoeveel een Nederlander nog mag vliegen in verband met onze klimaatambities. Maar als je de schade aan het klimaat in de prijs van een ticket zou verwerken, zijn er weinig mensen meer die meerdere keren per jaar in het vliegtuig stappen.”

Populair zijn dit soort opvattingen nog niet, en vanuit de agrarische sector en het CDA was er kritiek op de stellingname van de RLI dat de veestapel kleiner moet. “In het publieke debat worden adviezen om minder vlees te eten al gauw als ‘betuttelend’ gezien. Het ligt politiek gevoelig om achter de voordeur van de burger te komen. Maar die burger staat de hele dag bloot aan allerlei vormen van beïnvloeding. En in een aantal gevallen vinden we ‘betutteling’ heel normaal. Zoals de verplichting om autogordels te dragen – terwijl de externe effecten daarvan heel gering zijn.”

Tekst: Hans Ariens
Fotografie: Pieter van den Boogert

Wat vind je van "“We betalen veel te weinig voor een stukje vlees”"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

+ Toon alle 12 reacties

Jennifer Moes 1 jaar geleden

Jammer dat er nergens gesproken wordt over het welzijn van dieren. Een ‘stukje vlees’ is een deel van het lichaam van een dier dat zich bewust was van zijn leven. Als we kinderen en volwassenen zouden leren dat mededogen voor een ander levend wezen belangrijk is, zoals bijv. mededogen voor een kip, varken, lam of eend, dan zou dit een veel mooiere wereld zijn. Veel mensen zijn zo gedistantieerd van wat ze eten. Ze zien het dier niet meer achter hun ‘stukje vlees.’ Waarom eten we in Nederland geen hond, maar wel een varken? Een varken is immers veel slimmer dan een hond en net zo lief en aanhankelijk als een hond. Er is geen wezenlijk verschil. Het dier wil leven en niet afgeslacht worden. Generaties na ons zullen zich afvragen hoe wij in 2019 zo meedogenloos konden omgaan met dieren. Althans, als er nog een planeet is generaties na ons…

‘Allemaal vegan worden hoeft het. Het is niet bewezen dat het gezonder is.’ Als je alleen maar vegan junkfood eet dan is dat inderdaad niet gezond. Het is dan ook de bedoeling dat je je gaat verdiepen in wat een gezonde vegan leefstijl is, maar geldt dat niet voor elke lifestyle? Er is genoeg variatie in een plantaardig dieet, daarnaast een beetje sporten en genoeg rusten. We weten het allemaal.

Ik ben trots dat ik al enkele jaren een vegan ben en daarvoor een paar jaar een vegetariër. Ik leef nog steeds en ben gezond. Ongeacht van wat anderen zeggen, ik weet dat een vegan leefstijl een win-win situatie is voor mens, dier en milieu.

Will. Neijzen 1 jaar geleden

Ik denk dat dat klopt, maak het dus duurder en zorg er daarnaast voor dat mensen met een krappere beurs goede en betaalbare alternatieven kunnen kopen.

willemijn soer 1 jaar geleden

Ja, de boeren verdienen veel te weinig. En vlees eten is totaal onnodig: er zijn zo veel andere eiwitbronnen.
Veganistisch is mij te fanatiek, dat heeft ook risico’s voor wie zich er niet grondig in verdiept. Voor mij werkt een gevarieerd dieet zonder vlees. Ik ben er gezond 80 mee geworden. En van tachtig tot honderd ben ik niet van plan mijn eetwijze te wijzigen.

Rijn de Jonge 1 jaar geleden

Goed, informatief verhaal

Jos Sparreboom 1 jaar geleden

Weinig vlees een ramp? Kom nou toch. Ik eet geen runder- of varkensvlees en hooguit 1x in de week 50 gr kip.
Vanwege mijn jicht eet ik ook geen bonen. Kom ik iets tekort? Nee hoor!

Leo Huijsen, arts, n.p. 1 jaar geleden

Ik ben het er mee eens. De boeren krijgen te weinig voor hun producten. Zij hebben recht op een eerlijke prijs. IK ben blij dat ik 45 jaar geleden gekozen heb voor het vegetarisme.

Gerard Hoornweg 1 jaar geleden

Zie de meest recente. Excuses voor de dubbele post.

Gerard Hoornweg 1 jaar geleden

“Allemaal vegan worden hoeft niet, zegt Poppe, en is zelfs niet het meest duurzaam”.
Interessante notie, gezien dit uit gaat van het gegeven dat als gras niet gebruikt wordt, maar wel eigendom blijft van een persoon, dit minder duurzaam is. Daar ben ik het mee eens, maar wat nu als we al dat land terug kunnen geven aan de natuur? Een klein beetje permacultuur oid toepassen, in gebieden waar meerdere boeren dit kunnen doen, zou aanzienlijke bijdrages kunnen leveren aan de dalende insectenpopulaties en zelfs wonende omgeving (denk aan community-supported agriculture)…
Niet elke boer zal hier instemming bij voelen, maar dit zou idealistisch gezien, mooie kansen op kunnen leveren.

“Het is ook niet bewezen dat zo’n dieet gezonder is.”
Ik doe zelf al twee jaar grondig onderzoek naar de onderzoeken omtrent veganisten: zowel onderzoek naar de epidemiologische onderzoeken (naar verschillende stammen en culturen bijvoorbeeld), als onderzoek naar biologische mechanismen geassocieerd met de omzetting van dierlijke eiwitten in ons lichaam (van de darmen tot in de bloedvaten).

Uit al mijn onderzoek kan ik hierop reageren dat deze statement niet up-to-date is.
De meeste gezonde populaties, waarin bijvoorbeelde de meeste ‘centenarians’ leven (mensen die ouder worden dan 100), leven op traditionele wijze bijna 80 a 90% plantaardig (afhankelijk van de rijkdom van de familie natuurlijk). Culturen die hun dieet baseren op dierlijke eiwitten (denk aan de Masaii, en Inuïten bijvoorbeeld), kennen allemaal gemiddeld een erg matige gezondheid, de prevalentie van kanker is hoog, en hart- en vaatziekten (opbouw van vet/plaque in de aderen), is alom aanwezig, zoals aangetoond door autopsieën.

Hiernaast kan ik u ongeveer zes mechanismen illustreren die rechtstreeks worden geïnduceerd door dierlijke producten (zowel door aminozuren in dierlijke eiwitten, als andere stoffen in melk, eieren, als vlees). Deze mechanismen zijn direct aantoonbaar gelinkt met: vormen van kanker aan onze hormonale organen (prostaat e.d), groei van kanker (door inname van IGF-1 en Neu5Gc), colorectale en maagkanker (door bijproducten van het rotproces in ons lichaam), chronische inflammatie (denk aan methionine en leucine omzetting), oxidatie (heemijzer), en nog wel meer….

Hiernaast zijn onderzoeken gedaan naar cholesterolcijfers, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld mensen met een ‘gemiddelde’ cholesterol van 70-80 of hoger, vaak al beginnende artherosclerose kennen in de aderen. Deze studies tonen aan dat zelfs in gezonde adolescente mensen en zelfs kinderen(!), er al plaque te zien is rondom bijvoorbeeld het hart… Echte omnivoren kennen niet eens artherosclerosis, dus het mag duidelijk zijn dat wij alsnog niet volledig aangepast zijn aan het eten van dierlijke producten rijk in vet.

Voelt u zich vrij om contact met mij op te nemen, ik kan u daadwerkelijke onderzoeken en wetenschap opsturen, dan zult u o.a. kunnen zien dat gemiddeld gezien de veganistische populaties minder kanker hebben, ouder worden, en vrijwel geen incidenties kennen van type-II diabetes en hart- en vaatziekten.

Desalniettemin, ik moet erkennen dat er ook wetenschappelijke studies zijn die laten zien dat sommige veganisten er een zooitje van maken en niet geven om hun eigen gezondheid. Dat er b.v. zink-tekorten zijn, illustreert dit mooi, gezien zink voorkomt in heel veel soorten noten, zaden en granen… Dat illustreert dus hoogstens dat er mensen zijn die niet gevarieerd eten.
Dat zegt echter niets over de welvarende vorm van een ‘whole food plant-based’ leefstijl, dat super gezond is en dus past binnen een gezonde, anti-inflammatoire leefstijl waarin ziektes als kanker, auto-immuunziekten, diverticulotis, darmproblematiek, en CV ziekten, worden voorkomen.

Vr gr,

Gerard Hoornweg
gerardhoornweg@gmail.com

Reactie op Gerard Hoornweg
Edwin 1 jaar geleden

Amen, bedankt voor uw geweldige reactie en het tijd nemen voor het schrijven van deze broodnodige aanvulling op het artikel. Mensen, wordt wakker a.u.b.!

Reactie op Gerard Hoornweg
Margriet 1 jaar geleden

Beste Gerard Hoornweg,
Fantastische uitleg . Dit moet eigenlijk gepubliceerd worden in de plaats van dat andere verhaal. Laten we eens uitrekenen wat we aan besparing zouden kunnen bereiken, indien we hier een media campagne van maken en die blijven voeden. Waarom besparing? Helaas trekt besparing in mijn beleving meer de aandacht dan een geweldige gezondheid. We zijn nog zo ver weg van een zo broodnodige ommekeer.

Gerard Hoornweg 1 jaar geleden

“Allemaal vegan worden hoeft niet, zegt Poppe, en is zelfs niet het meest duurzaam”.
Interessante notie, gezien dit uit gaat van het gegeven dat als gras niet gebruikt wordt, maar wel eigendom blijft van een persoon, dit minder duurzaam is. Daar ben ik het mee eens, maar wat nu als we al dat land terug kunnen geven aan de natuur? Een klein beetje permacultuur oid toepassen, in gebieden waar meerdere boeren dit kunnen doen, zou aanzienlijke bijdrages kunnen leveren aan de dalende insectenpopulaties en zelfs wonende omgeving (denk aan community-supported agriculture)…
Niet elke boer zal hier instemming bij voelen, maar dit zou idealistisch gezien, mooie kansen op kunnen leveren.

“Het is ook niet bewezen dat zo’n dieet gezonder is.”
Ik doe zelf al twee jaar grondig onderzoek naar de onderzoeken omtrent veganisten: zowel onderzoek naar de epidemiologische onderzoeken (in verschillende stammen en culturen bijvoorbeeld), als onderzoek naar biologische mechanismen geassocieerd met de omzetting dierlijke eiwitten in ons lichaam (van de darmen tot in de bloedvaten).

Uit al mijn onderzoek kan ik hierop reageren dat deze statement niet up-to-date is.
De meeste gezonde populaties, waarin bijvoorbeelde de meeste ‘centenarians’ leven (mensen die ouder worden dan 100), leven op traditionele wijze bijna 80-90% plantaardig (afhankelijk van de rijkdom van de familie natuurlijk). Culturen die hun dieet baseren op dierlijke eiwitten (denk aan de Masaii, en Inuïten bijvoorbeeld), kennen allemaal gemiddeld een erg matige gezondheid, de prevalentie van kanker is hoog, en hart- en vaatziekten (opbouw van vet/plaque in de aderen), is alom aanwezig.

Hiernaast kan ik u ongeveer zes mechanismen illustreren die rechtstreeks worden geïnduceerd door dierlijke producten (zowel door aminozuren en stoffen in melk als vlees) die geassocieerd zijn met vormen van kanker aan onze hormonale organen (prostaat e.d), aan alle anderen vormen van kanker (door inname van IGF-1 en Neu5Gc), colorectale en maagkanker, chronische inflammatie (denk aan methionine en leucine omzetting), oxidatie (heemijzer), en nog wel meer….

Hiernaast zijn onderzoeken gedaan naar cholesterolcijfers, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld mensen met een ‘gemiddelde’ cholesterol van 70-80 of hoger, vaak al beginnende artherosclerose kennen in de aderen. Deze studies tonen aan dat zelfs in gezonde adolescente mensen en zelfs kinderen(!), er al plaque is te vinden rondom bijvoorbeeld het hart… Echte omnivoren kennen niet eens artherosclerosis, dus het mag duidelijk zijn dat wij alsnog niet volledig aangepast zijn aan het eten van dierlijke producten rijk in vet.

oelt u zich vrij om contact met mij op te nemen, ik kan u daadwerkelijke onderzoeken en wetenschap opsturen, dan zult u o.a. zien dat gemiddeld gezien de veganistische populaties minder kanker hebben, ouder worden, en vrijwel geen incidenties kennen van type-II diabetes en hart- en vaatziekten.

Desalniettemin, ik moet erkennen dat er ook wetenschappelijke studies zijn die laten zien dat sommige veganisten er een zooitje van maken en niet geven om hun eigen gezondheid. Dat er b.v. zink-tekorten zijn, illustreert dit mooi, gezien zink voorkomt in heel veel soorten noten, zaden en granen…
Dat zegt echter niets over de welvarende vorm van een ‘whole food plant-based’ leefstijl, dat super gezond is en dus past binnen een gezonde, anti-inflammatoire leefstijl waarin ziektes als kanker en CV ziekten, worden voorkomen.

Vr gr,

Gerard Hoornweg
gerardhoornweg@gmail.com

Reactie op Gerard Hoornweg
Joost 1 jaar geleden

“Allemaal vegan worden hoeft niet, zegt Poppe, en is zelfs niet het meest duurzaam. “Uit Wagenings onderzoek blijkt dat dan al het gras blijft staan, dat is zonde. (…)””

Dat vind ik een vreemde constatering. Dat gras staat er toch alleen omdat we het voeren aan de dieren? Zodra we er geen dieren meer mee voeren (omdat we geen dieren meer gebruiken), komt die grond toch gewoon vrij, en kun je daar andere dingen mee doen.


+ Toon alle 12 reacties