Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

achtergrond

“We halen Parijs niet zonder windenergie”

Hoe Deltawind Goeree-Overflakkee energieneutraal wil maken

Hoe Deltawind Goeree-Overflakkee energieneutraal wil maken

Coöperatie Deltawind op Goeree-Overflakkee is een van de grootste duurzame energie-coöperaties van Nederland. “We ontkomen er niet aan om in Nederland extra windmolens te bouwen”, zegt Deltawind-directeur Monique Sweep. Maar is daar wel ruimte voor windenergie in een overvol land als het onze? Niemand wil toch een windmolen in zijn achtertuin?

Het is mistig op deze voorjaarsmorgen op Goeree-Overflakkee. De wieken van de ruim 120 meter hoge windmolens van Windpark Battenoert verdwijnen bijna helemaal in de wolken. “Battenoert was midden jaren negentig het eerste windpark van onze coöperatie”, vertelt Monique Sweep. “Oorspronkelijk stonden hier zeven kleine molens, maar die zijn een paar jaar terug vervangen door deze vier moderne turbines. Samen leveren ze stroom aan de helft van de 22.000 huishoudens op het eiland.” Het park is gerealiseerd met een financiering van Triodos Groenfonds.

We moeten het zelf doen

Opgericht in 1989, was Deltawind een van de eerste duurzame energie-coöperaties van het land. Sweep: “De oprichting was een reactie op de oliecrises in de jaren 70, het rapport van de Club van Rome en de ramp met de kernreactor van Tsjernobyl in 1986. Die gebeurtenissen bij elkaar leidden op het eiland tot de overtuiging: we moeten het zelf doen. Dus zélf onze stroom opwekken, en bovendien op een duurzame manier.” Dat inzicht was niet uniek voor Goeree-Overflakkee. Sweep: “Ook elders werden in die tijd duurzame energiecoöperaties opgericht.”

“Met de bouw van windmolens grijp je behoorlijk in in de leefomgeving van mensen”

Sweep is sinds 2009 directeur van Deltawind. “Ik ben een enorme voorstander van het coöperatie-model”, zegt ze. “Met de bouw van windmolens grijp je behoorlijk in in de leefomgeving van mensen. Dan ligt het voor de hand dat bewoners zélf een grote stem willen hebben in de besluitvorming. Dat is precies wat je met een coöperatie doet. Die is voor bewoners en van bewoners.”

Deltawind begon ooit met de bouw van één kleine molen. Sweep: “Die kostte 80.000 gulden. Dat was veel geld, maar door samen te werken in de coöperatie, konden we de molen bouwen.” Op dit moment heeft Deltawind 2.500 leden. Allemaal particulieren die elk maximaal 5.000 euro lenen aan de coöperatie. Sweep: “Zij zijn mede-eigenaar van de duurzame oplossingen van de toekomst.”

Monique Sweep, directeur Deltawind

Monique Sweep, directeur Deltawind

Project C.V.
Coöperatie Deltawind

Coöperatie Deltawind op Goeree-Overflakkee werd in 1989 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste duurzame energie-coöperaties van Nederland. Deltawind is eigenaar van twee windmolenparken op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee, en mede-eigenaar van Windpark Krammer in Zeeland, dat momenteel wordt gebouwd samen met zuster-coöperatie Zeeuwind. De coöperatie heeft 2.500 leden: hoofdzakelijk particulieren op Goeree-Overflakkee.

Niet zonder wind

Deltawind is eigenaar van twee windmolenparken op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Daarnaast is de coöperatie voor 25% aandeelhouder van Windpark Krammer in Zeeland, dat wordt gebouwd samen met zuster-coöperatie Zeeuwind. Dat park bestaat uit 34 molens, wordt begin 2019 opgeleverd, en is goed voor de stroomvoorziening van 100.000 huishoudens.

Sweep: “Als we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen realiseren, dan kunnen we niet zonder grootschalige opwekking van windenergie. Windenergie is op dit moment de meest efficiënte en betaalbare vorm van duurzame energie. Natuurlijk, we moeten ook investeren in andere vormen van duurzame opwekking, zoals zonnestroom. Alleen zijn de mogelijkheden daarvan beperkt, zeker in een klein land als Nederland. Vijf jaar geleden bouwden wij zelf een zonnepark ter grootte van vier voetbalvelden. Dat levert nog geen 10% van de stroom op van één moderne windturbine.”

Zichtbaarheid als uitdaging

Toch heeft windenergie grote nadelen. “Hét grootste probleem is de zichtbaarheid”, weet Sweep. “Windmolens zie je van kilometers afstand. Ze bepalen het landschap. Die zichtbaarheid stelt ons voor grote uitdagingen. Juist daarom is het van belang dat je windparken realiseert met een coöperatie van bewoners. Doe je dat niet, en zet je als energiebedrijf zonder betrokkenheid van bewoners ergens windmolens neer, dan organiseer je je eigen tegenstand.”

“Windenergie is op dit moment de meest efficiënte en betaalbare vorm van duurzame energie”

“Natuurlijk, ook wij kunnen als coöperatie niet iedereen te vriend houden. Er zullen altijd mensen en partijen tegen de komst van windmolens zijn. Vaak is dat begrijpelijk, want het is niet leuk om te horen dat er een windmolen op een paar honderd meter van je huis komt. Meestal is de kans op felle tegenstand wel kleiner wanneer het initiatief voor de bouw van windmolens van de bevolking zélf komt.”

Windpark Battenoert, Deltawind

“Battenoert was midden jaren negentig het eerste windpark van onze coöperatie. Oorspronkelijk stonden hier zeven kleine molens, maar die zijn een paar jaar terug vervangen door deze vier moderne turbines. Samen leveren ze stroom aan de helft van de 22.000 huishoudens op het eiland.”

Energieneutraal in 2020

Deltawind werkt intensief samen met de gemeente Goeree-Overflakkee. Niet alleen bij het realiseren van windmolens, ook door met de gemeente mee te denken over verdere verduurzaming van het eiland. “De gemeente is ambitieus als het gaat om duurzame energie en wil in 2020 energieneutraal zijn”, zegt Sweep. “Als kustgemeente wordt vooral ingezet op windenergie.

Momenteel telt de gemeente een kleine 40 windmolens, maar de komende jaren wordt dat aantal ruim verdubbeld. Uiteindelijk zal Goeree-Overflakkee energie produceren voor zo’n 180.000 huishoudens: bijna tienmaal meer dan het aantal huishoudens op het eiland zelf.” Deltawind is een van de partijen die betrokken is bij het realiseren van de nieuwe windmolens.

Verder werkt de gemeente plannen uit voor het verduurzamen van woningen. Stad aan ’t Haringvliet, een dorp van ongeveer 1.300 bewoners op Goeree-Overflakkee, heeft zich als proefproject bij de gemeente gemeld. “De komende maanden werkt netbeheerder Stedin verschillende alternatieven uit voor het verduurzamen van de woningen in het dorp”, zegt Piet Diepenhorst van de dorpsraad van Stad aan ’t Haringvliet. “Denk aan het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas, of aan de installatie van warmtepompen. We willen als dorp, samen met de gemeente, volgend jaar keuzes maken. Ondertussen realiseren we bij het dorp een nieuwbouwwijk van 76 huizen. Een groot deel daarvan heeft geen aardgasaansluiting meer.”

Verleiden is hard werken

Mensen in beweging krijgen en ze verleiden tot verduurzaming van hun woning, is volgens Sweep arbeidsintensief. “Het is belangrijk om bewoners persoonlijk te benaderen. Ik denk dat een persoonlijke benadering de enige manier is om grote groepen mensen enthousiast te maken om te investeren in het verduurzamen van hun woning.”

Beleggen in duurzame energie
Help de energietransitie te versnellen

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is een enorme transitie nodig, waarin we afscheid nemen van fossiele energie. Nu al kiezen steeds meer mensen voor schone energie. Leggen zonnepanelen op hun dak. Of nemen energiebesparende maatregelen. Door te beleggen in windmolens, zonneparken of bijvoorbeeld duurzaam vastgoed help je om de energietransitie te versnellen.
Kijk op triodos.nl/beleggen

Lees hier al onze verhalen over de energietransitie>

Auteur: Tobias Reijngoud
Fotografie van Monique Sweep: Pieter van den Boogert

Wat vind je van "“We halen Parijs niet zonder windenergie”"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in

+ Toon alle 8 reacties

Mike 2 jaar geleden

Als directeur van een windenergie cooperatie zou ik ook voor meer windenergie pleiten. Maar als ik kijk naar het verrommelde landschap dat daardoor ontstaat en al ontstaan is, dan zijn alternatieven zoals zonne energie zeker de moeite waard. Als opwekken daarvan zoveel mogelijk gebeurt op het eigen dak (en dat is zeer goed mogelijk volgens onderzoek) dan kost dat geen ruimte die voor andere doeleinden gebruikt kan worden. De uitdaging is om de groene stroom die zo geproduceerd wordt, direct te consumeren en de rest kosteneffectief te bewaren voor momenten dat er stroom nodig is. Daar zou dus de focus op moeten liggen in plaats van het land ondoordacht vol te zetten met windmolens omdat dat de goedkoopste groene stroom zou opleveren. Het is maar wat je wel en niet meerekent als kosten. Als aan productie, landschapvervuiling en ongemak voor omwonenden een eerlijk prijskaartje gehangen wordt, dan is windenergie op land ineens helemaal niet zo goedkoop

Willem Broekhuis 2 jaar geleden

Het milieu is enorm geëconomiseerd. We kunnen ons een aantal vragen stellen die antwoord kunnen geven op kernpunten in de opwarming, het Co2, stijging van het zeewater e.d.
We kunnen beginnen bij het CO2 vraagstuk. Is er teveel CO2? Hoe komt het dat er beweerd wordt dat er teveel CO2 is.
Alles dat groen is in de natuur gebruikt CO2. Wanneer menselijk handelen teveel CO2 produceert zal het groen daar wel bij varen. Of hebben wij teveel groen gekapt? Is de verdeling van groen niet in evenwicht en kunnen we daar iets aan doen? Hoe kunnen we CO2 gebruiken zodat het een andere functie krijgt. Bedreigt CO2 het zuurstofgehalte in de lucht en zal dat op den duur ervoor zorgen dat alles zal stikken door zuurstofgebrek.
Gas. Het is de bedoeling dat we van het gas gaan! Maar wat kunnen de redenen zijn? Gas is nauwelijks vervuilend! Dat we moeten stoppen het gas uit de Groningse bodem te halen is duidelijk. We hebben dan niet voldoende gas om aan de vraag en behoefte te voldoen zonder het ergens anders vandaan te halen. Want we krijgen al hoogwaardig gas uit Rusland! Willen we dat niet meer omdat de westerse media al jaren bezig is Poetin en Rusland een grote zwarte Piet toe te schuiven.
Dat is dan erg jammer omdat Wouter Bos in het verleden een stuk gasnet in Duitsland kocht voor de te hoge prijs van 1.2 miljard. Wat 400 miljoen teveel bleek te zijn. Maar het verschil tussen de verspilling van 400 miljoen en 1.2 miljard is wel erg veel. Dus dat bedrag van 1.2 miljard, opgebracht door de bevolking, ligt in het afvoerputje. Nederland zou het verdeelcentrum worden van al het gas dat werd gebruikt in Europa. Maar ja, Poetin was zo slim en verstandig de Krim weer bij Rusland te voegen om te voorkomen dat de VS er de 600 zoveelste militaire basis zou vestigen. De grenzen van Rusland worden al bedreigt door NAVO troepen.
Het was ook de bedoeling een gas en olieleiding aan te leggen tussen de Perzische Golf en Europa. Nu moet dat per schip vervoert worden en dat is niet economisch en beperkt. Dus werd in Irak en later in Syrië oorlog gevoerd. Want over de grondgebieden van deze landen zou de olie en gasleiding gelegd worden. Nu heeft Rusland 1, één militaire basis buiten haar eigen grenzen en die basis is in Syrië. Assad heeft Rusland gevraagd hulp te bieden tegen de “vrijheid “strijders die Assad weg wilde hebben. Obama wilde dat ook, want Syrië onder westers beheer was een vrijgeleide voor de olie en gas leidingen. Het westen heeft dus gestreden tegen Assad. De verschillende strijdende partijen die tegen Assad en de Russen vochten waren de NAVO, IS, AL Nusra en enkele splintergroeperingen. Al deze groepen werden financieel en met wapens geholpen door een aantal NAVO landen. Ook Nederland! Niets met CO2 en de opwarming van de aarde te maken denkt u nu. Mag ik dat een vergissing vinden! Het aantal bommen, granaten, de brandstoffen en het verdere hele oorlogsgebeuren die gebruikt zijn in deze landen vervuilen net zo veel als de hele vervuiling van Nederland en België samen, per jaar. En de eerste oorlog in Irak begon in 1999, de tweede in 2003 en in Syrië in 2012. En daar hoor ik niemand over! Ook niet over de 2.3 miljoen doden, de vernietiging van levens, de vernietiging van huizen, ziekenhuizen, drinkwatervoorziening, scholen, rioleringen en infrastructuur. Om over de vluchtelingen maar te zwijgen.
Maar de gasprijs wordt stilaan verhoogd. Gaan burgers daarmee de schade die Shell en de NAM hebben aangericht betalen? Doen die weer een slimme poging niet thuis te zijn wanneer het op betalen aankomt? Heeft het kabinet, en met name de VVD al bij voorbaat de schade aan Shell en de NAM vergoed met belastingvoordelen?
Windmolens worden gesubsidieerd. Als die subsidie er niet was, waren de windmolens dan wel rendabel? Er zijn vele berekeningen die zeggen dat windmolens die elektriciteit opwekken niet rendabel zijn wanneer we het hele proces van maken, afbreken en de vervuiling die dat geeft, erbij optellen.
Wat als we allemaal aan het elektra zitten? Zijn we dan kwetsbaarder? Even een knopje omdraaien en een hele stad zit zonder stroom, zonder te kunnen koken, zonder warmte!
Waar komt dat elektra vandaan? Kerncentrales zijn schoon op het afval na.* ( Daar kom ik nog op terug.) Gaan we door met kolencentrales? We hebben er pas een paar gebouwd! Of wordt er elektra opgewekt met gascentrales?
Wat natuurlijk wel telt is de enorme opleving van de economie wanneer iedereen verplicht wordt tussen de 20.000 en 50.000 euro uit te geven om dit werkbaar te maken.
*Rusland heeft een kerncentrale ontwikkeld die nauwelijks vervuiling achterlaat. En ze zijn nu bezig ook dat laatste restje zo te verwerken dat er helemaal geen vervuiling achterblijft. Dus worden we dan toch afhankelijk van Rusland wat onze energie betreft?

Leonard Maas 2 jaar geleden

Plaats géén windturbines in bewoonde gebieden! Duurzaam wil zeggen dat ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van mens of milieu, nu en in de toekomst. Windturbines op land, in bewoond gebied, brengen wél aanzienlijke schade toe. Als windenergie dan perse moet, hoewel er andere en betere manieren zijn om Parijs te halen, zet die turbines dan in vredesnaam maar in zee.

Louis Bervoets 2 jaar geleden

ipv windenergie

E I N D E L I J K . W A T E R S T O F
dieseltreinen vervangen door waterstof.

Wat al jaren voorspeld werd tijdens de verkiezingscampagnes van MenS, Lijst11 Bervoets, De BlijeBeweging en De BurgerBeweging begint realiteit te worden.

Schone treinen, schone energie!

Terwijl de gevestigde politieke partijen sterk achterbleven en nog achterblijven dringt de techniek op basis van waterstof steeds meer door in het vervoer.

Politiek Den Haag zou hier wat meer in De BlijeBeweging voor kunnen komen … …

Tijdens de campagnes reden al duizenden vrachtauto’s in 2012/2014 door Europa, dankzij een Nederlands bedrijf met een Nederlandse uitvinding.

Nu komen de Duitsers met de eerste in serie gemaakte waterstoftreinen.

Wanneer hier massaal wordt ingezet, krijgt het leven op aarde en de aarde zelf weer een toekomst met perspectief (iVi4life).

Volgend jaar proefrijden tussen Groningen en Leeuwarden.

Zelf de energie opwekken en schone waterdamp in de lucht produceren en achterlaten! Dit is een stukje toekomst die realiteit wordt.

https://www.ad.nl/economie/dieselboemeltjes-worden-vervangen-door-schone-treinen-op-waterstof~ac1a2cc4/

Louis Bervoets 2 jaar geleden

Het is met windenergie alleen jammer dat de magneten, die wij hiervoor gebruiken elders (China) enorme milieurampen veroorzaken.

Waterstof is het enige goede alternatief voor fossiele brandstofverbruik. Er zijn voorbeelden genoeg van deze schone en veilige energieproductie!

Volgend jaar de eerste treinen op waterstof in gebruik op de lijn Leeuwarden Groningen.

Mijn iVi-zingevingsregel;
Koester al het leven op aarde en de aarde zelf voor een toekomst met perspectief! … iVi4life!

Opweg naar een zinvol bestaan!

robert meier 2 jaar geleden

windenergie ja, maar niet alleen, we hebben een combinatie nodig. Branstofcellen (op aardgas) kun je zo kopen, ben je meteen met je verwarming 50% beter dan de rest. Hoef je ook niet op anderen te wachten. Ik heb voor een lucht lucht warmte pomp gekozen, en overe en aantal jafren komt nr 2 en dan ben ik helemaal van het gas af, de stroom is 100% groen windenergie maar ik produceer zelf 5000 kW per jaar zonneenergie

Henriette 2 jaar geleden

Ik heb geen kennersreactie, maar vanuit de geschiedenis weet ik als ieder ander dat ontwikkelingen niet stil staan. Zou het denkbaar kunnen zijn dat in de loop van de tijd nieuwe technieken de windmolens kleiner en kleiner gaan worden, er heel nieuwe uitvindingen komen die ons na 40 jaar doen lachen om die malle wieken?

Reactie op Henriette
Henk 2 jaar geleden

Overklakkee taalfout even verbeteren


+ Toon alle 8 reacties