Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

achtergrond

Zes vragen over impact

Waarom heeft iedereen het erover?

Waarom heeft iedereen het erover?

‘Impact’ is meer dan alleen een hip modebegrip. Maar wat is het precies? En waarom heeft iedereen er tegenwoordig de mond van vol? Ook onder beleggers groeit de aandacht voor maatschappelijke impact. De totale omvang van het maatschappelijk relevant geïnvesteerde kapitaal groeit dan ook snel. Maar is de impact van die investeringen wel goed te meten?

Zes vragen over impact:

Wat is impact en waarom heeft iedereen het er over?
Hoe wordt impact in de financiële wereld gebruikt?
Hoe kun je impact meten?
Investeren, lenen of schenken: wat heeft de meeste impact?
Hoeveel financieel rendement levert investeren met impact op?
Wat zijn de mogelijkheden voor impactbeleggen op de beurs en wat is de toegevoegde waarde ervan?

Wat is impact en waarom heeft iedereen het er over?

de impact van dawn microfinance

Dawn Microfinance Daw Yu Yu Htwe heeft haar eigen houtsnijwerkbedrijf in Myanmar. Dankzij leningen van Dawn Microfinance kan zij haar bedrijf, waar 15 mensen werken, verder uitbreiden. Ze is een van de ruim 50.000 klanten van Dawn. Het is een van de weinige microfinancieringsinstellingen in Myanmar, een van de armste landen van Azië. Het land stelt zich langzaam open voor de buitenwereld. Van de 51 miljoen inwoners leeft 26% onder de armoedegrens. Slechts 10 tot 20% van de mensen heeft toegang tot formele financiële diensten. Triodos Fair Share Fund heeft een aandelenbelang in Dawn Microfinance.

Impact lijkt hét nieuwe buzzword. Wetenschappers, politici, kunstenaars, beleggers, bedrijven, overheden en ontwikkelingsorganisaties: allemaal gebruiken ze het om de maatschappelijke relevantie van hun werk te onderstrepen.

Het woord ‘impact’ werd in het Engels in eerste instantie vooral natuurkundig gebruikt. Bijvoorbeeld om het botsen van een bal tegen een andere bal te beschrijven.

In de loop van de tijd is daar een overdrachtelijke betekenis bij gekomen. In deze vorm is het woord overgewaaid naar het Nederlands. Hier wordt het veelal gebruikt voor de invloed van handelingen, ideeën of gebeurtenissen.

Ondernemers die maatschappelijk en sociaal relevant werk doen en zich richten op impact, worden vaak aangeduid als ‘sociaal ondernemers’.

De Sociaal Economische Raad (SER) deed in 2015 onderzoek naar de opkomst van deze groep bewuste ondernemers. “Het lijkt er wel op dat er een groeiende groep bedrijven is die in het gat springt dat de overheid openlaat”, zegt hoogleraar ondernemerschap en SER-kroonlid Mirjam van Praag. “Bedrijven krijgen steeds meer kansen om in te springen op problemen die voorheen meer door de overheid werden aangepakt, zoals langdurige werkloosheid.”

De grote aandacht voor impact weerspiegelt de tijdgeest. De afgelopen jaren zijn steeds meer particulieren, bedrijven, instellingen en overheden zich bewust van het feit dat ze maatschappelijke invloed hebben.

Misschien is dat bewustzijn deels ontstaan vanwege het feit dat de grote vraagstukken waar we mee kampen, ons boven het hoofd dreigen te groeien. En dan vooral klimaatverandering. President Obama zei vorig jaar: “We are the first generation to feel the impact of climate change – and the last generation that can do something about it.”

Tekst loopt door onder de video


Hoe wordt impact in de financiële wereld gebuikt?

Ook in de financiële wereld wordt het begrip populairder, onder meer in de vorm van ‘impact investing’. Onder beleggers is steeds meer vraag naar investeringsmogelijkheden met zowel een goed financieel als positief maatschappelijk rendement. De markt voor impact investing groeit dan ook snel.

Het Amerikaanse Monitor Institute verwacht een forse stijging van de totale omvang van het maatschappelijk relevant geïnvesteerde kapitaal wereldwijd. Namelijk van 50 naar 500 miljard dollar tussen 2009 en 2019. 500 miljard dollar is 1% van de omvang die de totale wereldwijde beleggingsmarkt had in 2008.

De keuzemogelijkheden die beleggers hebben om met hun geld positieve verandering te realiseren, nemen toe. Denk aan deelnemen aan fondsen die investeren in culturele ondernemers, duurzame energie of microkredieten.

En er kan ook worden belegd in zogeheten ‘impact bonds’. Dit zijn obligaties die overheden of bedrijven uitgeven om projecten met sociale of milieu-impact te financieren.

> Lees ons artikel over hoe impact bonds bijdragen aan een beter klimaat

 

Hoe kun je impact meten?

Meten van impact is niet eenvoudig. “Een bedrijf dat als doel heeft om aandeelhouderswaarde te creëren, kan zijn waarde eenvoudig aflezen aan de beurskoersen”, zegt hoogleraar Mirjam van Praag.

Maar een sociale onderneming wil ook bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Die bijdrage is soms lastig om precies vast te stellen. Van Praag: “Als je langdurig werklozen opleidt of aan een baan helpt, hoeveel levert dat dan op? Daarvoor moet je eigenlijk na een aantal jaren de werkloosheid opnieuw meten en kunnen vaststellen wat er was gebeurd als deze mensen níet waren geholpen.”

Toch is bepalen van de impact van een ondernemer of belegger niet onmogelijk, zegt ook Van Praag. Misschien is het lastig om die in exacte getallen vast te stellen, maar het kan “in bijvoorbeeld dashboards met kleuren”, aldus Van Praag.

Interactief verslag 2015
Impact investing Triodos Bank

Om de impact van investeringen nog transparanter en duidelijker te maken heeft Triodos Bank dit jaar voor het eerst een interactief verslag gepubliceerd waarin duidelijk wordt hoe impact investing een verschil heeft gemaakt in 2015. Bekijk het (Engelstalige) verslag op www.triodosimpactreports.com/inclusivefinance

Investeren, lenen of schenken: wat heeft de meeste impact?

Op die vraag is geen algemeen geldend antwoord. De mate van impact is van verschillende factoren afhankelijk, niet in de laatste plaats van de ondernemer die de impact realiseert.

Toch heeft een schenking een andere werking dan een investering of een lening. Iemand die geld geeft hoeft er niets voor terug. Althans: niets financieels. Een schenking geeft de ontvanger dus een grote vrijheid. Geefgeld is dan ook vooral van belang voor werkelijk vernieuwende en prille initiatieven, die nog niet in staat zijn om ook een financieel rendement op te leveren.

Als het gaat om kredietverlenen of investeren, spelen banken en beleggingsfondsen traditioneel een grote rol. De laatste jaren zien we echter interessante nieuwe manieren waarmee ondernemers kapitaal aantrekken.

Crowdfunding is het meest bekende alternatief. Crowdfunding is een vorm van ‘peer to peer’-financiering. Daarbij gaat het om een directe manier van financieren, zonder tussenkomst van een financiële instelling zoals een bank. De investeerder doet direct zaken met de ondernemer die financiering nodig heeft.

Er bestaan inmiddels verschillende van dit soort financieringsmethodes. Diverse banken bieden tegenwoordig een soort bemiddelingsservice aan hun klanten. Zij brengen op verzoek hun meer kapitaalkrachtige cliënten in contact met ondernemers die kapitaal nodig hebben, maar die om verschillende redenen niet in aanmerking komen voor een bancair krediet. Als het contact positief verloopt, kan dat leiden tot een rechtstreekse financiering, zonder tussenkomst van de bank.

Hoeveel financieel rendement levert investeren met impact op?

impact

Aandacht van bedrijven voor hun impact groeit Hoe belangrijk zijn maatschappelijke overwegingen van multinationals? Steeds belangrijker blijkt. Deloitte vroeg 423 CEO’s over het belang van bijvoorbeeld het milieu en leefbare lonen in hun besluitvorming over bedrijfsactiviteiten in ontwikkelingslanden. De CEO’s van bedrijven in opkomende markten hechten hier meer waarde aan. Een mogelijke verklaring is dat met name sociale vraagstukken zoals armoede, voor hen letterlijk ‘dicht bij huis’ spelen.

Impact-gericht beleggen loont. Ook financieel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van de Harvard Business School. Dat vergeleek de waarde-ontwikkeling van aandelen van duurzame en reguliere bedrijven. Daarbij werd gekeken naar de periode 1993–2010.

Het onderzoek laat zien dat 1 dollar waarmee in 1993 aandelen in duurzame bedrijven werden gekocht, 17 jaar later was gegroeid tot een waarde van 22,6 dollar. Een niet-duurzaam geïnvesteerde dollar groeide in dezelfde periode tot 15,4 dollar. Een aanzienlijk verschil in het voordeel van impact investing.

Ook andere onderzoeken bevestigen dat financieel en maatschappelijk rendement goed samen gaan, vooral wanneer we naar de langere termijn kijken.

Zo blijkt uit een recente analyse van Triodos Bank Private Banking dat de beleggingsportefeuille van Private Banking over de afgelopen tien jaar beter presteerde dan een ‘benchmark’ van reguliere portefeuilles. Het jaarlijks rendement was gemiddeld 1,5% hoger. De beleggingsportefeuille van Private Banking bestaat uitsluitend uit aandelen van bedrijven die voldoen aan de strenge duurzaamheidscriteria van Triodos Bank.

Wat zijn de mogelijkheden voor impactbeleggen op de beurs en wat is de toegevoegde waarde ervan?

Er zijn steeds meer duurzame fondsen die beleggen in beursgenoteerde bedrijven. Ook de beleggingstak van Triodos Bank – Triodos Investment Management – beheert een aantal fondsen die dat doen. De beleggingsfondsen zijn zogenaamde SRI-fondsen. SRI staat voor ‘Socially Responsible Investing’.

Het is daarnaast mogelijk om via duurzaam vermogensbeheer van Triodos Bank te beleggen op de beurs. Een vermogensbeheerportefeuille bestaat uit een combinatie van geselecteerde duurzame aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. De alternatieve beleggingen worden ingericht met beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in investeringen in microfinancieringsinstellingen en duurzame energie.

Het maatschappelijk belang van impact-gericht beleggen is groot. Dat stelt Eric Holterhues, fondsmanager van de Triodos SRI Beleggingsfondsen. Holterhues: “Een belangrijk deel van de economie bestaat nu eenmaal uit grote bedrijven die niet vanzelfsprekend tot de duurzame pioniers behoren. Als deze bedrijven hun koers een paar graden verantwoordelijker maken, heeft dat een enorm effect.”

 

Tekst: Aly de Jongh en Tobias Reijngoud
Beeld: Dawn Microfinance

Wat vind je van "Zes vragen over impact"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in