Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

achtergrond

Zes vragen over impact bonds

De keuzemogelijkheden die beleggers hebben om positieve verandering te realiseren, groeit. Denk aan beleggen in culturele ondernemers, duurzame energie of microkredieten. En er kan nu ook worden belegd in zogeheten impact bonds. Maar wat is dat eigenlijk en hoe werkt zo’n impact bond?

Wat is een impact bond?

Letterlijk vertaald is een impact bond een obligatie, maar dan met impact op sociaal gebied of milieugebied. Een obligatie is een verhandelbare schuldbekentenis voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering, kan het aan financiering komen door een obligatielening uit te geven. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever een rentevergoeding.

Horizon is een zorgcentrum in Broek op Langedijk. Het biedt 40 plaatsen voor ouderen met dementie die een verpleeghuisindicatie hebben. Directeur Henk Westerink: “Het voordeel voor ons is dat we een kleine organisatie zijn. We hebben geen communicatiemedewerker die een mooie website maakt, maar is dat nu echt belangrijk? We hebben een maatschappelijke opdracht om voor de ouderen te zorgen en dat doen we zo goed mogelijk.”

Met impactbonds worden naast groene projecten ook veel sociale projecten zoals sociale woningbouw of ouderenzorg gefinancierd.

Waarom zijn er impact bonds?

Impact bonds vinden hun oorsprong in het groeiende besef dat de wereldwijde klimaatverandering moet worden aangepakt. Hier zijn enorme bedragen mee gemoeid. Het Internationale Agentschap voor Energie gaat uit van ongeveer 53 biljoen dollar (uitgeschreven is dat 53.000.000.000.000) tussen nu en 2035, ofwel 1 biljoen dollar aan investeringen per jaar om de klimaatverandering beperkt te houden tot 2° Celsius. Dit kan onmogelijk alleen via overheidssubsidie of bankleningen worden opgebracht. Impact bonds zijn dus een uitstekend middel om op een andere manier geld op te halen om bijvoorbeeld te investeren in die klimaatdoelen.

Omdat ze aanvankelijk vooral werden uitgeven om groene projecten te financieren, zijn dit soort obligaties bekend geworden onder de naam ‘green bonds’. De eerste green bond werd in 2007 uitgegeven door de Europese Investeringsbank. Met het toenemende succes van green bonds is ook de horizon van deze bond verbreed. Naast groene projecten worden er tegenwoordig ook veel sociale projecten zoals sociale woningbouw of ouderenzorg mee gefinancierd. Vandaar dat ook vaak de naam impact bonds wordt gebruikt.

Wat zijn de risico’s?

De risico’s zijn vergelijkbaar met die van een reguliere obligatie van dezelfde uitgever; beiden hebben dezelfde credit rating. Triodos Bank en Triodos Investment Management beleggen alleen in impact bonds met de hoogste credit rating, dat wil zeggen obligaties waarvan ratingbureaus zoals Standard & Poor’s inschatten dat het risico van niet kunnen terugbetalen (relatief) gering is.

De Boschplaat op Terschelling

De impact bonds van de Nederlandse Waterschapsbank dragen bij aan het waterbeheer in Nederland.

De markt voor impact bonds is vooralsnog vooral voorbehouden aan institutionele beleggers. Particuliere beleggers kunnen er sinds kort wel via Triodos Multi Impact Fund in beleggen. Fondsmanager van dit fonds Raymond Hiltrop legt uit: “Impact bonds zijn een belangrijke pijler van Triodos Multi Impact Fund. Uiteraard vanwege de impact die deze obligaties voor ogen hebben. Daarnaast zorgen zij ervoor dat het fonds dagelijks verhandelbaar is en dragen zij bij aan het gematigd risicoprofiel van het fonds.”

Op dit moment bevat de portefeuille van Triodos Multi Impact Fund zes impact bonds van vier verschillende instellingen. “Sprekende voorbeelden zijn de impact bonds van de Nederlandse Waterschapsbank en de Europese Investeringsbank”, aldus Hiltrop. “De eerste is dicht bij huis en geeft een mooi beeld van water en waterbeheer in Nederland. De tweede wordt specifiek gebruikt voor de financiering van de klimaatdoelen van de Europese Unie.” De strenge selectiecriteria leiden ertoe dat niet alle uitgegeven impact bonds in aanmerking komen voor opname in de portefeuille van Triodos Multi Impact Fund.

Hoe weet ik of een impact bond in positieve verandering belegt?

Een belangrijke graadmeter in de verdere ontwikkeling van impact bonds tot een volwaardige beleggingscategorie zijn de ‘Green Bond Principles’. De Principles zijn in 2014 ontwikkeld door 20 wereldwijd opererende zakenbanken. Het zijn richtlijnen voor zowel uitgevers van als beleggers in impact bonds, ter verhoging van de transparantie en de integriteit van de markt voor impact bonds.

“Ik hoop dat impactbeleggen over een aantal jaar de standaard is en we ‘impact’ niet eens meer gebruiken”

Raymond Hiltrop, fondsmanager Triodos Multi Impact Fund

Het onderzoeksteam van Triodos Research screent de impact bonds voor de portefeuille op basis van strikte selectiecriteria. De uitgevende instelling moet voldoen aan de minimumeisen van Triodos Bank. Ook mogen de geselecteerde impact bonds uitsluitend projecten financieren die bijdragen aan een verduurzaming en vergroening van onze maatschappij en economie. En als laatste moeten ze voldoen aan de al eerder genoemde Green Bond Principles.

Wat betekenen impact bonds voor de toekomst?

De markt voor impact bonds is jong en groeit sterk. Hiltrop verwacht dat deze groei de komende jaren aanhoudt. “De financiële markten reageren op ontwikkelingen in de maatschappij en volgen de vraag vanuit beleggers. En vanuit deze hoek zien we de afgelopen jaren een toenemende interesse in wat ik ‘driedimensionaal beleggen’ noem: beleggen waarin impact – rendement dat niet direct in geld valt uit te drukken – even belangrijk is als risico en financieel rendement. Ik hoop van harte dat impactbeleggen over een aantal jaar de standaard is en we de toevoeging ‘impact’ niet eens meer gebruiken. Zo keren we terug naar de oorspronkelijke rol van geld, namelijk als olie van de economie, om welvaart voor iedereen te creëren, en verlaten we de idee van het vergaren van zoveel mogelijk geld als doel op zich. En dat is een goede ontwikkeling.”

Triodos Multi Impact Fund

Triodos Multi Impact Fund belegt wereldwijd in sectoren die belangrijk zijn voor de transitie naar een duurzame economie. Van duurzame handel en microfinanciering in ontwikkelingslanden tot duurzame energie, kunst en cultuur en Europese koplopers in biologische voeding en duurzame consumentenproducten. Triodos Multi Impact Fund is een ‘fund-of-funds’. Dit houdt in dat het voor ongeveer 70% belegt in acht Triodos beleggingsfondsen. “Dit brede palet van onderliggende Triodos beleggingsfondsen maakt het Triodos Multi Impact Fund het vlaggenschip van onze beleggingsfondsen”, aldus Hiltrop. Daarnaast belegt Triodos Multi Impact Fund voor ongeveer 30% in impact bonds.

Wat vind je van "Zes vragen over impact bonds"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in