We stelden directeur Philip Kruseman Aretz een aantal vragen over ondernemen in een familiebedrijf en de bouw van een duurzaam pand.

Kruseman Aretz Zorgvilla’s is opgericht door de moeder van Philip Kruseman Aretz. Wat herinnert hij zich van deze beginfase?

“Mijn moeder was operatieassistente in het Rode Kruis Ziekenhuis en zorgde voor de vader van mijn vader die bij ons inwoonde. Toen mijn ouders uit elkaar gingen bleef mijn moeder de zorg voor mijn grootvader op zich nemen. Tegelijkertijd wilde ze meer thuis zijn om voor mijn broer en mij te zorgen. We waren drie en zes jaar oud en woonden in een ruim huis in Den Haag. Mijn moeder zag dat er ruimte was voor meer bewoners. Een bevriende huisarts had een aantal patiënten met een verpleeghuis-indicatie die liever in een huiselijke omgeving oud wilde worden. Er bleek behoefte aan een familiaire vorm van zorg.”

Philip Kruseman Aretz
Philip Kruseman Aretz

Hoe zou u deze zorg omschrijven?

“We waren in die tijd één van de eerste particuliere zorgaanbieders in de care sector. In feite was mijn moeder pionier in het aanbieden van zorg in een huiselijke omgeving. We begonnen heel kleinschalig met vier bewoners. Zij maakten onderdeel uit van ons gezin met opgroeiende kinderen. Inmiddels zijn we behoorlijk gegroeid, maar nog steeds gaat het ons om de huiselijke sfeer. Onze bewoners zijn meer dan hun zorgvraag, we willen ze echt leren kennen en streven ernaar om hen een thuis te bieden. ”

Wat is uw ambitie voor de toekomst?

“Wij streven naar harmonie en continuïteit. We kijken graag naar de lange termijn. Volgens mij zit dit in de aard van familiebedrijven. Je draagt iets over aan een volgende generatie. Dat betekent dat je mooie cijfers wilt neerleggen, maar ook dat je bepaalde waarden wilt behouden voor de toekomst. Voor ons is dat mensgerichte zorg: een persoonlijke benadering en betrokkenheid bij onze bewoners en medewerkers.”

Toch zullen er ook dingen veranderd zijn in de ruim 35 jaar dat Kruseman Aretz bestaat. Hoe speelt u hier op in?

“Er is inderdaad een aantal dingen veranderd. De zorgvraag van onze bewoners is bijvoorbeeld individueler geworden. Er is meer behoefte aan het scheiden van wonen en zorg. Dat is voor ons de aanleiding geweest om na te denken over nieuwbouw. We zijn met Triodos Bank in gesprek gegaan en zij attendeerde ons op de groenverklaring. Deze regeling heeft het mogelijk gemaakt om een duurzaam gebouw neer te zetten, met zonnepanelen, duurzaam hout en hopelijk een flinke energiebesparing in de toekomst. In januari openen we de deuren van onze nieuwe locatie Oud Clingendael. Onze ambitie is om hier opnieuw een fijne woonomgeving te creëren waar kwetsbare ouderen zich thuis kunnen voelen. Ik denk dat de zorgsector voor de uitdaging staat een antwoord te vinden op hoe je met een stijgende vraag goede zorg kan bieden. Wij hebben er voor gekozen om ons nieuwe pand in te delen in verschillende woongemeenschappen. Zo behouden we de kleinschalige en persoonlijke benadering, maar kunnen we algemene faciliteiten delen.”

Heeft u tot slot nog een advies aan andere zorgondernemers?

“Wij zien zorg niet als product maar als dienst. Dat betekent dat je niet alles standaardiseert. Het is mensenwerk, probeer dus boven alles naar tevredenheid te streven. Niet alleen bij de bewoners, maar ook bij de medewerkers. Zorg daarnaast voor een goed kwaliteitsmanagementsysteem, maar vraag hen niet om onnodig veel administratie te doen. Wanneer je zorgt dat de randvoorwaarden goed geregeld zijn en je vertrouwen hebt in hun talent en professionaliteit dan kunnen je medewerkers hun vak het beste uitoefenen.”

GROENVERKLARING
EN GROENREGELING
De overheid heeft de regeling groen beleggen ingesteld om de verduur­zaming van Nederland te stimuleren. Beleggers ontvangen een fiscaal voordeel wanneer zij in een groenfonds, bijvoorbeeld Triodos Groenfonds, beleggen. Met het geld van deze be­leggers worden laagrentende leningen verstrekt aan duurzame ondernemers met een groenverklaring.

Triodos Bank verleent kredieten aan ondernemers met groenverklaringen. Dit zijn naast duurzame panden in de zorg ook bijvoorbeeld biologische boe­ren en windmolenparken. De renovatie of nieuwbouw van het zorgpand kan groen worden verklaard wanneer duurzame maatregelen worden toegepast, zoals zonnepanelen en warmte- en koudeopslag. Wanneer een ondernemer duurzaam wil bouwen of renoveren kan Triodos Bank een groenverklaring hiervoor aanvragen.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van de groenverklaring op www.triodos.nl/groenverklaring.

Naast Kruseman Aretz heeft ook de door Triodos gefinancierde, niet-particuliere ouderenzorginstelling Libertas Leiden een groenverklaring gekregen. En mooie stap vooruit, want door als zorginstelling milieumaatregelen te nemen worden energielasten bespaard, waardoor er meer geld overblijft voor de handen aan het bed. Meer weten over zorg die Triodos Bank financiert? Kijk op Mijn Geld Gaat Goed.

Tekst: Daphne Rieken