Wereldwijd hebben 1,7 miljard mensen in ontwikkelingslanden geen toegang tot basale financiële dienstverlening, zegt Tim Crijns. “Gewone banken laten hen niet toe, maar microfinancieringsinstellingen doen dat wel. Zo geven ze leningen aan kleinschalige ondernemers die een eigen bedrijf willen opzetten. Ook voorzien ze in de behoefte van mensen om te kunnen sparen, geld over te maken en een verzekering af te sluiten.”

1. Wat typeert de werkwijze van Triodos Fair Share Fund?

“In één woord: verbinding. Jij en ik kunnen via ons fonds investeren in concrete kansen voor ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Die verbinding tussen mensen – hier, daar – is voor ons cruciaal.

Wij bouwen een relatie op met managers en medewerkers van de instellingen die we financieren. En dat doen we vaak voor vele jaren waardoor we wederzijds vertrouwen opbouwen. We weten wat hen drijft en motiveert. En we bezoeken uiteraard hun klanten: de ondernemers om wie het uiteindelijk draait.

Steeds meer instellingen specialiseren zich in een sector. Denk aan schone energie, onderwijs en landbouw.

Natuurlijk beoordelen we instellingen ook op basis van cijfers, jaarverslagen en rapporten. Maar papier zegt niet alles. Het persoonlijke gesprek is onontbeerlijk om te bepalen of we met een instelling in zee gaan.

Tim Crijns, fondsmanager Triodos Fair Share Fund
Tim Crijns, fondsmanager Triodos Fair Share Fund

2. Hoe komt het rendement van het fonds tot stand?

“Het rendement van het fonds wordt onder andere bepaald door de rentes op de verstrekte leningen en het dividend op de aandelen. Bij het vaststellen van onze rentetarieven, zoeken we een eerlijk evenwicht tussen verschillende factoren, zodat de microfinancieringsklant uiteindelijk een eerlijke rente betaalt. Tot deze factoren behoren onder meer operationele kosten, valutarisico’s en inflatie.

De huidige valutaschommelingen zijn op dit moment een grote uitdaging voor het fonds. De inleg van beleggers in Triodos Fair Share Fund is in euro’s. Het fonds verstrekt leningen veelal in lokale valuta of in Amerikaanse dollars. Uiteindelijk moet het fonds weer voldoende buitenlandse valuta terugontvangen en deze omzetten in euro’s voor de Nederlandse beleggers.

In 2017 is de sterke waardestijging van de euro nadelig geweest voor het fonds doordat de inkomsten in vreemde valuta in waarde verminderden. Geopolitieke ontwikkelingen, mede als gevolg van de wereldwijde handelsoorlog, veroorzaken momenteel sterke valutaschommelingen. Dit drukt het rendement van het fonds.”

3. Wat is je rol als fondsmanager?

“Mijn rol is om een eerlijk evenwicht te vinden tussen impact, risico’s en rendement. Een andere belangrijke taak is het monitoren van de economische en politieke situatie in de landen waarin we actief zijn.

Verder onderhoud ik contacten met de instellingen waar we mee samenwerken. Zo was ik onlangs op bezoek bij M-KOPA Solar in Kenia. Die instelling ontwikkelde een lening voor de aanschaf van zonnepanelen, vaak in combinatie met een radio, drie spaarlampen, een telefoonoplader en een accu voor de opslag van elektriciteit.

M-KOPA Solar
M-KOPA Solar

Een mooi voorbeeld van de belangrijke rol die financiële technologie speelt. Zo’n ‘elektriciteitspakket’ is van belang voor mensen op het platteland zonder elektriciteitsaansluiting. De mensen betalen voor deze energie via hun mobiele telefonie. Het is geweldig dat M-KOPA Solar inmiddels meer dan 600.000 huishoudens toegang biedt tot schone en betaalbare energie. ”

4. Waar ben je als fondsmanager trots op?

“We financieren ongeveer 100 financiële instellingen die gezamenlijk maar liefst 15 miljoen mensen bereiken met hun leningen, spaarrekeningen en andere financiële diensten. Deze mensen kunnen hierdoor hun levensomstandigheden verbeteren. Ik ben er trots op om met het geld dat meer dan 15.000 mensen in Nederland aan ons toevertrouwen, die impact mede mogelijk te maken.”

CV

Tim Crijns

Tim Crijns (1980) is sinds het voorjaar van 2018 fondsmanager van Triodos Fair Share Fund. Eerder was hij twee jaar lang secretaris van de hoofddirectie van Triodos Bank. Tim Crijns studeerde rechten en bestuurskunde, werkte een aantal jaren als advocaat en deed ontwikkelingswerk in Tanzania.

 

5. Welke belangrijke trends zijn er in microfinanciering, en hoe gaan jullie daarmee om?

“Dankzij digitalisering kunnen financiële instellingen meer mensen tegen relatief lagere kosten bereiken. In de meest afgelegen gebieden hebben mensen tegenwoordig een simpele mobiele telefoon. Juist in die gebieden zien we dat mobiele betalingen een gigantische vlucht hebben genomen. Het draagt ook bij aan veiligheid omdat mensen niet langer met contant geld moeten reizen om betalingen te doen.

Jij en ik kunnen investeren in concrete kansen voor ondernemende mensen in ontwikkelingslanden

Daarnaast zien we meer instellingen die zich specialiseren in een bepaalde sector. Denk aan schone energie zoals in het voorbeeld van M-KOPA Solar, of aan onderwijs en landbouw.

Een ander goed voorbeeld is Samunnati in India, waar we onlangs een financiering aan hebben verstrekt. Samunnati verstrekt leningen aan kleinschalige boeren die hiermee hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitbreiden.

De instelling kijkt daarbij naar de volledige agrarische keten, waaronder de betalingstransacties van individuele boeren met opkopende bedrijven, zoals melkcoöperaties. Iedere keer dat de coöperatie deze boeren betaalt, wordt automatisch een deel van de lening aan Samunnati afgelost.

Beleggen in microfinanciering

Via Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund financiert lokale microfinancieringsinstellingen en banken waardoor zij hun activiteiten kunnen uitbreiden. Het geld waarmee het fonds werkt, komt van meer dan 15.000 beleggers in Nederland. Je kunt vanaf 25 euro beleggen. Triodos Fair Share Fund is sinds 2002 uitgegroeid tot een fonds van zo’n EUR 350 miljoen waardoor het financieringen kan verstrekken aan zo’n 100 instellingen in 40 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa.

Fotografie: Pieter van den Boogert en M-KOPA Solar